Eigen foto

Nieuws Derogatie

Verplichte rijenbemesting in maïs van de baan

18 Mei 2020

Voortschrijdend inzicht op het ministerie van LNV heeft er toe geleid dat de aangekondigde verplichting tot rijenbemesting met drijfmest in maïsteelt van de baan is. Er voor in de plaats komt een uitbreiding van het uitrijdverbod tot 1 april, bij maïsteelt op zand- en lössgrond.

Daarom is de precisiebemesting op zand- en lössgrond op een eenvoudiger en minstens even effectieve manier uitgewerkt, waarmee de beoogde verbetering van de waterkwaliteit toch wordt gehaald. Dat kan door in plaats van de manier van bemesten het moment van bemesting beter toe te spitsen op de behoefte van gewas en bodem. Daarom wordt de datum waarop de eerste drijfmest bemesting op zand- en lössgrond bij maïsteelt verschoven van 15 februari naar 1 april, vanaf 2021. Daardoor neemt het risico op uit- en afspoeling af.

Rijenbemesting kan leiden tot verdichting van de bodem, zo blijkt uit recent onderzoek en praktijkervaringen.

Uitgebreide Kamerbrief
Deze maatregel maakt onderdeel uit van een pakket aan wijzigingen en maatregelen in het kader van de Meststoffenwet, met het oog op behoud van derogatie. Minister Carola Schouten heeft de Tweede Kamer vandaag een uitgebreide Kamerbrief gestuurd waarin de voortgang van de derogatie verlenging en de stand van zaken in diverse dossiers in het  mestbeleid wordt beschreven.

Klik hier om de Kamerbrief te lezen.

Regenradar
Powered by Agroweer

Achtergrond Nitraatrichtlijn

Nederland hanteert strenge eigen nitraatnormen

Inside 7e AP Nitraat

Akkoord Nitraatrichtlijn lijkt nog ver weg

Nieuws Stikstof

Sector komt in het geweer tegen Nitraatrichtlijn

Nieuws NMV

Zaaidatum vanggewas na maïs vaak onhaalbaar

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief