Meststoffen Nederland

Interview Reinier Gerrits

'Remkes slaat met heffing op kunstmest de plank mis'

10 Juni 2020 - 3 reacties

Reinier Gerrits, directeur Meststoffen Nederland, vindt een heffing op kunstmest een slecht idee. Hij reageert daarmee op het voorstel van de Commissie Remkes om mede daarmee het stikstofprobleem het hoofd te bieden. "Een heffing op kunstmest kost een boer alleen maar geld."

Wat vindt u van het rapport van de Commissie Remkes?
"De ambitie om de ammoniakemissie in Nederland te halveren, is gigantisch. Daar valt ook nagenoeg iedereen overheen. Al lezend vind ik dat er veel oude politieke stokpaardjes naar voren komen, zoals de heffing op kunstmest."

Vertel…
"Die discussie popt de laatste jaren iedere keer op. Nu wordt kunstmest ook nog eens gekoppeld aan stikstofemissies. Toen minister Carola Schouten haar kringlooplandbouwvisie presenteerde, was ook zij negatief over het gebruik van kunstmest. Daar wil ik bij deze een kanttekening bij plaatsen. Wanneer je kijkt vanuit een systeembenadering dan is kunstmest nodig als aanvulling op dierlijke mest. Dat wordt ook in Wageningen onderschreven."

"De kunstmestdiscussie is ingegeven om meer dierlijke mest toe te passen. Daarmee wordt echter een schijntegenstelling gecreëerd waarin het lijkt dat als je voor kunstmest bent je automatisch tegen dierlijke mest zou zijn. Minder stikstofkunstmest voor de productie van ruwvoer betekent bovendien meer import van krachtvoer met dezelfde dier-gerelateerde-emissies in Nederland en een hogere koolstofvoetafdruk, elders vanwege de import uit andere landen. Dit staat haaks op het streven om meer eiwit van eigen bodem te halen in de Nederlandse landbouw."

Een heffing op kunstmest is dus niet effectief?
"Nee, daarmee sla je de plank mis. Een onderzoek van de Wageningen Universiteit toont aan dat de prijselasticiteit van kunstmest erg laag is. Je moet dus naar hele hoge belastingen om het gebruik te reduceren, maar dat gaat vervolgens weer ten koste van de gewasopbrengsten. Een heffing raakt de Nederlandse boer alleen maar in de portemonnee. Wij zijn voor het gebruik van dierlijke mestproducten, aangevuld met nutriënten op maat waarvan de oorsprong organisch kan zijn." 

Er zijn nog slagen te maken met dierlijke mestproducten

Reinier Gerrits

"Wanneer de nitraat-richtlijn wordt aangepast, kan er theoretisch nog 17% van het huidige stikstofkunstmestgebruik in Nederland worden vervangen door dierlijke mest. Met dierlijke mestproducten kunnen we nog slagen maken. Akkerbouwers zitten immers niet te wachten op drijfmest. Dat akkerbouwers geld toe krijgen, geeft aan hoe omgekeerd die keten in elkaar zit. Ze staan wel open voor goede dierlijke organische mestproducten en zijn daartoe ook bereid te betalen. Dus ik zou net als de onderzoekers van Wageningen liever zien dat het kabinet dit stimuleert in plaats van een heffing op kunstmest."

Wordt in de (kunst)mestdiscussie niet veel teveel gefocust op Nederland en moeten we daarom toe naar een Europees model?  
"Ja en nee. Nederland moet binnen de eigen milieueisen opereren, maar tegelijkertijd moet je mest wel kunnen zien als een exportproduct. We importeren en exporteren van alles, waarom dan geen mest gezien andere landen dit goed kunnen gebruiken om hun gewasopbrengsten te verhogen. Vanwege het hoge fosfaatgehalte kunnen we alle mest simpelweg niet in eigen land kwijt. De stikstof die nu geëxporteerd kan wellicht meer binnen gehouden worden, maar dat leidt tot meer kunstmestgebruik in omringende landen"

Wat vindt u ervan dat de Commissie Remkes het gebruik van drijfmestgebruik wil uitfaseren?
"Het is goed om aan de voorkant na te denken over de juiste bemestingsproducten in plaats van mest te zien als afvalstroom. Vanuit de emissies snap ik dit punt, maar de vraag is of het ook haalbaar is binnen een tijdsbestek van 10 jaar. Ik ben zelf onvoldoende thuis in wat dat betekent voor de stalsystemen door mest te kunnen scheiden bij de bron."

boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Gijs 14 Juni 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10887711/remkes-slaat-met-heffing-op-kunstmest-de-plank-mis]'Remkes slaat met heffing op kunstmest de plank mis'[/url]
Het rapport van Remkes komt mijn baas Carola eigenlijk wel goed uit. Zij kan nu gauw met de uitvoering beginnen. De ammoniak moet met 50% naar beneden, maar dat wil niet zeggen dat het aantal koeien met 50% naar beneden moet. Veevoer, techniek en grotendeels vervanging van N-kunstmest moeten voor die 50% reductie zorgen. Laat Carola de klus in het volgende kabinet aub. afmaken.
schoenmakers 1 14 Juni 2020
Die rapporten die jullie ambtenaren laten schrijven komen jullie altijd goed uit, het gaat niet om de waarheid, maar wat jullie willen, als er iets in staat wat jullie niet past stoppen jullie het onder in de la en laten gewoon door iemand anders weer een rapport schrijven waar wel in staat wat jullie past, dit gaat net zo lang door tot het passend is, rapporten die ambtenaren gebruiken zijn standaard goed uitkomend
Abonnee
info 14 Juni 2020
Als er eerst de norm van N bemesting volgens de normen van RVO ook dierlijke N mogen toedienen gaat de aankoop van kunstmest al fors naar beneden nu wordt er bv. grasland met derogatie max. 230kg toegelaten uit dierlijke mest , de rest tot 340 kg moet met kunstmest. Dat keer 2 miljoen ha. is 220.000.000 kg zuiver en is ongeveer 880. 000 ton x 250,= euro per ton is 220 mijoen euro die wij als boer elk jaar extra vanwege de (mooie) regelgeving moeten betalen. Dat is 880.000 ton x 700m3 aardgas is weer 616 miljoen m3 gas. Nu heb ik alleen grasland genomen , als het stuk van meneer Gerrits dan lees is het niet anders mogelijk dat er veel steekpenningen richting diplomaten en of aandelen die in hun bezit zijn .
Daarbij kan ik niet begrijpen dat de milieu groepen hier niet feller op reageren, hier is veel te halen en hoeven er veel minder dieren te worden geruimd , enkel de normen aanpassen zo moeilijk is dat toch niet het is zo weer dec. dan wordt er toch altijd weer wat verzonnen en aangepast.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Opinie Jaap Uenk

Stikstofmanifest: 10 punten voor gezonde landbouw

Nieuws Stikstofcrisis

Boer kan nog lang wachten op toekomstperspectief

Opinie Jaap Majoor

Wie is het slachtoffer van de stikstof?

Nieuws Stikstof

Blog: Agractie: Hou acties binnen de wettelijke ruimte

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief