Shutterstock

Nieuws Stikstof

Schouten wil werkelijke emissie stallen gaan meten

5 Februari 2021

Landbouwminister Carola Schouten wil onderzoeken of in de toekomst kan worden gewerkt met de daadwerkelijk gemeten emissies per stal.  Met deze metingen kunnen veehouders en techniekleveranciers  dan zelf de inrichting van het stalsysteem bepalen om aan de gestelde emissiedoelen te voldoen. Om de haalbaarheid te onderzoeken, worden pilots opgezet.

Dit meldt het ministerie van Landbouw in een verklaring. De minister neemt hiermee het advies over van de zogeheten Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen, waarvan Ruud Tijssen de voorzitter is. Het doel van het plan is om innovaties sneller en makkelijker te kunnen doorvoeren. 

Schouten wijst erop dat veel veehouders goede ideeën hebben en aan de slag willen om de uitstoot van stoffen als ammoniak, methaan en fijnstof terug te brengen. Bij het innovatieproces lopen zij vaak aan tegen regelgeving, vergunningverlening, vertraging of andere moeilijkheden, constateert zij in een verklaring. "Dat is jammer, omdat de overheid deze innovaties juist wil stimuleren."

Drie sporen in advies
De taskforce heeft Schouten geadviseerd hoe de innovatie van stalsystemen kan worden versneld. Ook verbeteringen in de vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn hierbij aan bod gekomen. Centraal in het advies staan 3 sporen. Er moet een wettelijk systeem komen dat stuurt op emissiedoelen, waarbij veehouders en techniekleveranciers zelf beslissen over de inrichting van het stalsysteem. Ook moet de huidige regelgeving en werkwijzen voor de proefstalprocedure worden versimpeld en verbeterd.

Het systeem van werkelijk gemeten emissies uit de stal is op korte termijn niet haalbaar, maar wel de ambitie. De Taskforce adviseert om eerst te experimenteren met dit plan en 20 pilots in te richten die aan de slag gaan met onder andere systemen voor real-time praktijkmetingen van uitstoot, zo kan nuttige en noodzakelijke ervaring worden opgedaan met sensor- en datasystemen.

Regenradar
Powered by Agroweer

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws stikstof

Schouten wil 180 bedrijven opkopen in eerste slag

Opinie Geesje Rotgers

Hoe overheid stikstofkritiek poogde te verstikken

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief