Blog: Ap van der Bas

Subsidie troef voor monovergisting

26 December 2016 - 1 reactie

In 2017 komt er een aparte regeling voor monomestvergisting naast de SDE+ subsidieregeling. Dit biedt kansen voor melkveehouders met dagverse mest, voldoende opslag en minimaal 150 koeien,aldus Ap van der Bas, mestspecialist bij DLV Advies.

In 2017 wordt gestart met een aparte regeling voor monomestvergisting. Deze regeling is erop gericht om een kostendaling voor monomestvergisters te bereiken, zodat deze optie concurrerend wordt binnen de SDE+. De Europese Commissie moet de regeling nog beoordelen op staatssteunaspecten. 
Minister Kamp van Economische Zaken overweegt de voorwaarden die voor de aparte regeling monomestvergisting zullen gelden over te nemen in de SDE+. 

Zowel de aparte regeling als de SDE+ regeling 2017 staan voor monomestvergisting open voor indieningen tot een basisbedrag van 0,125 euro /kWh voor warmte en elektriciteit en 0,088 euro/kWh voor groen gas. Binnen deze categorie wordt net als voorgaande jaren tot 5 procent bijmenging van cosubstraten toegestaan. Het toegestane aantal vollasturen is 7.200. Het maximaal opgestelde vermogen is 400 kW.  Voor de meeste projecten op boerderijschaal is deze capaciteit ruim voldoende  om een aanvraag in te dienen binnen deze regeling.

'Of er met deze regeling ook op uw bedrijf een haalbaar verdienmodel te realiseren is hangt van een aantal factoren af, zoals bedrijfsomvang, opslagruimte voor digestaat en aanwezigheid van dagverse mest. Grofweg heb je 150 melkkoeien nodig om voldoende mest te kunnen vergisten. Dagverse mest heeft een hogere gaspotentie. En er moet voldoende opslag aanwezig  zijn om digestaat na vergisten 7 maanden op te kunnen slaan.'

Bij nieuwbouw zijn deze punten vaak direct te realiseren. Maar ook bestaande situaties kunnen aangepast worden. Of dit financieel uit kan zal per situatie berekend moeten worden.

Uit berekeningen gemaakt door mestspecialisten van DLV Advies blijkt dat de vergoeding van maximaal 0,125 euro /kWh niet erg ruim is. Hierdoor zal de ondergrens qua benodigde bedrijfsomvang toenemen naarmate er extra investeringen gedaan moeten worden. 

Positief in deze regeling is dat er tot maximaal 5 procent cosubstraten mogen worden bijgemengd. Door het bijmengen van 5 procent glycerine wordt de gasopbrengst verhoogd en dit rekent positief in een verdienmodel. Houdt hierbij wel voldoende rekening met mogelijke prijsstijgingen van zulke substraten, waardoor de inkoop te duur kan worden.

Tijdens de voorjaarsronde, die loopt van 7 maart tot en met 30 maart 2017, is in totaal is 6 miljard euro SDE-subsidie beschikbaar. Voor de najaarsronde is minister Kamp voornemens nog eens 6 miljard euro uit te trekken. Het officiële bedrag voor de najaarsronde wordt voor 1 juni 2017 bekend gemaakt.

Door diverse subsidieregelingen wordt mestverwerking op het eigen bedrijf steeds aantrekkelijker. Het verdienmodel is nog sterker te maken door na vergisting de mest ook te verwerken.

Er zijn een aantal voordelen van vergisting. Bij het vergistingsproces zelf gaan geen mineralen verloren. De N, P en K van de ingaande mest zitten ook nog in het uitkomende digestaat. Wel wordt er een deel van de organische stof omgezet in biogas. Dit is overigens geen effectieve organische stof, dus voor de organische stof in de bodem heeft het bemesten met digestaat geen aantoonbare negatieve gevolgen ten opzichte van drijfmest.

Doordat een deel van de organische stof uit het digestaat is verdwenen worden mineralen ook minder organisch gebonden. Hierdoor zijn deze in verdere verwerkingsstappen beter te scheiden.

Digestaat is bovendien homogener als drijfmest en hierdoor beter te verwerken. Daarnaast is er door de vergister voldoende elektriciteit en warmte op het bedrijf aanwezig voor de verwerkingsstap.

Een zeer perspectiefvolle verwerkingstechniek op melkveebedrijven is het mestkraken of meststrippen. Hierbij wordt met behulp van een luchtwassingstechniek het ammoniakale deel van de stikstof uit de digestaat gevangen. Het spuiwater met deze ammoniakale stikstof mag als kunstmest worden toegediend en geldt niet meer als organische mest.

Sterker verdienmodel door combineren vergisten en verwerken
Door zo’n soort verwerkingsstap te combineren met vergisten worden verdienmodellen sterker. Bedrijven kunnen bovendien hun kringlopen beter sluiten, omdat zij geen kunstmest meer van buiten het bedrijf hoeven aan te voeren. Het zou een goede impuls geven als de overheid dit soort technieken zou stimuleren door deze bijvoorbeeld op te nemen in de MIA-VAMIL-regelingen.

Meer weten over de subsidiemogelijkheden van mestvergisting en mestverwerken, het verdienmodel op uw bedrijf of welke vergunningen nodig zijn? Neem dan contact op met Ap van der Bas (Noord en Oost-Nederland) of Harm Wientjes (Zuid en West-Nederland) of lees het dossier mestverwerking.

boerenbusiness.nl

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
1 reactie
Fortissimo 27 December 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/columns/column/10872803/Subsidie-troef-voor-monovergisting]Subsidie troef voor monovergisting[/url]
Dit is een advertorial geen column!
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Global Dairy Top 20

Lactalis versterkt koppositie in de zuivel

Analyse FrieslandCampina

Top FrieslandCampina worstelt met volgen markt

Nieuws melk

Eerste ontbossingsvrije soja aangekomen in Nederland

Achtergrond Halfjaarcijfers

Nog genoeg kopzorgen voor directie FrieslandCampina

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief