Column Krijn J. Poppe

Innovatie op softwaremarkt voor akkerbouwers

15 Mei 2013

De markt voor software in de akkerbouw kenmerkt zich momenteel door innovatie. Dat is opvallend, de markt wordt al jaren door een beperkt aantal spelers gedomineerd. En dat zijn kleine bedrijven met geringe investeringsbudgetten: zoveel nieuwe pakketten worden er per jaar niet verkocht en de kasstroom uit de onderhoudsabonnementen is beperkt.

Na de komst van de PC, dertig jaar geleden, zijn bedrjifsmanagementpakketten als bij AgroVision en ISAgri ontstaan, waarin de teler zijn gegevens per gewas kan vastleggen. De software werd bij de teler geïnstalleerd en goede ondersteuning (bijvoorbeeld via regionale dealers) was een belangrijk aankoopcritierum.

Met de komst van de modems en het internet werd het ook mogelijk gegevens te centraliseren. Daarmee konden gegevens beschikbaar worden gesteld aan de agribusiness, die zo nieuwe inzichten verkreeg, vertegenwoordigers efficiënter kon laten werken en naar afnemers kon laten zien dat ze grip had op de voedselveiligheid.
Die laatste verplichting is ook een belangrijke reden voor telers om zo’n pakket te gebruiken, zo blijkt uit een onderzoek dat LEI Wageningen UR binnenkort publiceert. Meer nog dan voor management.

Ik zie op dit moment twee innovaties. De eerste is een marketinginnovatie. CROP-R, een uit Dacom verzelfstandigde activiteit, heeft op basis van perceelskaarten een nieuwe registratie- en gegevensuitwisselingdienst ontworpen. De innovatie is niet zozeer die gebruikersvriendelijke invoer via kaarten, maar het feit dat het voor telers gratis is. Het bedrijf hoopt de rekening in zijn geheel neer te leggen bij de agribusiness, die steeds meer op die gegevens lijkt te zitten wachten. Omdat er met ‘big data’ geld te verdienen is en de supermarkten willen dat er op voedselveilgheid en nu ook duurzaamheid wordt gemanaged.

Daarmee dringt ook het verdienmodel van internet, zoals Facebook en Google die hanteren, in de landbouw door. Je krijgt een dienst gratis als je je gegevens beschikbaar stelt. Wat natuurlijk allerlei vragen oproept: kan ik zelf bepalen waar die data naar toegaan, kan ik ze te zijner tijd wissen of meenemen naar een ander pakket, kan ik gemakkelijk vanuit een bestaand pakket hier naar toe overstappen, enzovoort.

Een tweede innovatie komt via de smartphone en de daarbij behorende apps. Dat brengt nieuwe spelers als AppsForFarming en DCA-ICT, maar ook bestaande leveranciers gaan er mee aan de slag. Apps maken allereerst de dataregistratie makkelijker: de smartphone weet in welk veld je staat en kan met zijn camera een verpakkingscode lezen.

Dat hoef je dus allemaal niet meer ’s avonds in te voeren als het je beurt is de kinderen naar bed te brengen, maar kun je even doen als de trekker op de automatische GPS piloot aan het spuiten is. Een nog onderschat effect is dat die apps ook tal van datasets kunnen combineren als er goede webservices zijn: dat het bij de bespuiting windkracht 4 was, kan hij aflezen uit de server van Meteo Consult, dat hoef je ook niet meer in te vullen.

Die ontwikkeling zal nog veel verder gaan. Bij het LEI gebruiken we software om facturen en leveringsberichten automatisch te coderen. De rekening van T-mobile moet als telefoonkosten geboekt en bepaalde gewasbeschermingsmiddelen worden alleen maar in bieten gebruikt. Dat moet je dus niet duizenden boeren laten overtypen – met ook weer kans op fouten.

In ons EU project SmartAgrifood voorspelden we een paar jaar geleden dat de bedrijfsmanagementpakkettten versplinteren in dit soort apps, die vooral al ergens vastgelegde data combineren tot nieuwe inzichten. En dat er een data-infrastructuur nodig is, waarin je de data die de agribusiness en anderen hebben met die apps kunt benaderen en combineren. Ook daaraan wordt nu gewerkt. Voor zover de investeringsbudgetten het toelaten althans.

Krijn J. Poppe
Econoom met een analyserende blik op de landbouw

boerenbusiness.nl

Krijn J. Poppe

Krijn Poppe werkte bijna 40 jaar als econoom bij het LEI en Wageningen UR en vervult nu een aantal advies- en bestuursfuncties. Voor Boerenbusiness duikt hij in zijn boekenkast en bespreekt actuele ontwikkelingen aan de hand van klassiek geworden studies.

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief