Column Niels van der Boom

Wanneer schieten robots de boer te hulp?

5 Maart 2015 - 1 reactie

De ontwikkeling van robots in de Nederlandse agrarische sector gaat snel. Schreef ik er vorige zomer al eens een column over, acht maanden later zijn wederom noviteiten te melden. Dit toont maar weer eens hoe snel het gaat met de ontwikkeling van landbouwtechniek. Op de Sima in Parijs liet de Franse fabrikant Carré een schoffelrobot zien die nagenoeg praktijkrijp is. Maar ook in ons land wordt er flink gesleuteld aan robots.

Net als bij precisie-landbouw is de vraag: wanneer stap ik in?

Niemand weet precies welke rol robots gaan vervullen binnen de landbouw. Er wordt in veel gevallen sceptisch naar de techniek gekeken. Maar dat deden we ook toen de eerste trekkers op het toneel verschenen om paarden te vervangen. Net als bij precisielandbouw heerst de belangrijke vraag: wanneer moet ik instappen? Koopt niemand een schoffelrobot van Carré, dan heeft de fabrikant ook geen budget om een beter model te ontwikkelen. Zo gaat het ook met de ontwikkeling van hybride auto’s.

In plaats van beren op de weg zien, hebben ze bij Carré besloten om de koe bij de hoorns te pakken. Ga je erover nadenken, dan zijn er genoeg problemen te verzinnen. Denk maar eens aan de veiligheid van zo’n apparaat, die toch al snel een paar honderd kilo weegt en aardig wat schade kan aanrichten als hij op hol slaat. Met behulp van camera ogen, lasers en GPS hoopt de fabrikant dit te voorkomen. De toepassing van het eerste type is beperkt. De gewassen moeten op bedden staan die niet breder dan twee meter mogen zijn. Bovendien ligt de capaciteit op een kwart hectare per uur en moet je na drie uur de accu’s opladen.

Dichter bij huis hebben we het bedrijf Conver, die vorig jaar in samenwerking met Probotiq de Greenbot op de markt bracht. Met de smalspoorversie – waarmee de fabrikant zich vooral op fruitteeltbedrijven richt – wordt inmiddels de nodige praktijkervaring opgedaan. Het bedrijf uit Giessen werkt aan een machine op spoorbreedte 1.80 meter. Die zal later dit jaar in het veld worden getest en is gericht op de groenvoorziening, waar Conver actief in is.

De sector groenvoorziening is een tak waar robots, of semi-robots, nog het meest zijn ingeburgerd.  Voor het maaien van dijken, bermen en taluds worden veelvuldig onbemande rupsvoertuigjes ingezet. Die worden op afstand bediend. Ook Conver wil vooralsnog hun Greenbot onder auspiciën van een persoon stellen, terwijl hij wel zelfstandig zijn werk uitvoert. Omdat de wetgeving vrij vaag is over dit onderwerp, is in deze periode nog veel mogelijk. Net zoals dat bij UAV’s tot voor kort het geval was.

Omdat de wetgeving vrij vaag is over robots en semi-robots, is in deze periode nog veel mogelijk

Bij het ontwikkelen van een agrarische robot is de haalbaarheidsfactor van belang. Ga je voor de toekomst of realiteit? Wim Steverink, van Steverink techniek uit Flevoland, richt zich met zijn Lasting Fields concept op de toekomst. Zijn systeem is er op gericht de landbouw te verbeteren. Hierbij wordt het bedrijf, een akkerbouw- of vollegrondsgroentebedrijf, uitgerust met een kleine spoorlijn. Via deze spoorlijn worden kleine robots in het land uitgezet en het product van de percelen afgevoerd. De robots zijn gespecialiseerd en richten zich op één taak. Bijvoorbeeld transport of het oogsten van aardappelen.

Zoals het er nu naar uitziet kunnen boeren eind dit jaar voor het eerst een robot aanschaffen. De Anatis van Carré kost 42.300 euro. Naar verwachting worden de eerste eind 2015 of begin 2016 afgeleverd. Ook Conver wil hun Greenbot smalspoor robot eind dit jaar in een nulserie op de markt hebben. Dit voertuig kan worden ingezet om bijvoorbeeld het gras te maaien in een boomgaard. De software techniek die hiervoor nodig is, wordt bij zusterbedrijf Probotiq vandaan gehaald. Die bouwen al langer onbemande gazonmaaiers voor op golfbanen.

Wie liever nog niet op helemaal een robot vertrouwt kan ook bij John Deere terecht. Het iTec Pro systeem, waarbij het GPS-systeem ook op de kopakker zelf stuurt en het kopakkermanagement bedient, levert de fabrikant nu ook op zijn kleinere trekkermodellen. Het was al jaren verkrijgbaar op de grootste serie. Ook de prijs is een stuk lager. Zo hou je het heft in eigen hand, maar kan je bij het draaien wel gewoon boerenbusiness.nl blijven lezen op je tablet.

Niels van der Boom
Techredacteur bij Boerenbusiness.nl

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is sinds augustus 2013 expert Akkerbouw & Techniek bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel-, granen- en suikermarkt. Wekelijks presenteert hij de marktflits over de granenmarkt.
Reacties
1 reactie
rinus van wezel 6 Maart 2015
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/columnisten/column/10862402/Wanneer-schieten-robots-de-boer-te-hulp?]Wanneer schieten robots de boer te hulp?[/url]
Robotisering een zegen voor mens en dier.. (VIDEO)
Merijntje uit Halsteren las onlangs dat er mensen zijn die de toenemende automatisering of robotisering in de maatschappij een bedreiging voor de werkgelegenheid vinden. Hij is echter van mening dat deze doemdenkers het mis hebben want in het verleden heeft automatisering wel banen gekost maar aan de andere kant ook weer werkgelegenheid opgeleverd en is er ook ander werk ontstaan.
De robotisering in de agrarische sector is volop in beweging. Er zijn talloze voorbeelden te noemen die vandaag de dag al volop in de praktijk worden toegepast.
Merijntje vindt zelf de toepassing van de melkrobot zo’n voorbeeld. Wie had ooit kunnen denken dat koeien door een robotsysteem gemolken zouden kunnen worden. Toen de eerste experimenten daarover naar buiten kwamen schudden vele melkveehouders ongelovig het hoofd en zagen er geen toekomst in.
Toch is het robotsysteem volledig doorgebroken en wereldwijd geaccepteerd en succesvol in de praktijk toegepast. Opvallend daarbij is dat het gerobotiseerde melksysteem vooral is ontwikkeld door een bedrijf dat zich had gespecialiseerd in landbouwmachines en totaal geen binding had met de melkerij. Lely uit Maasland toog aan de slag en ontwikkelde een vrijwel perfect systeem waar dagelijks vele melkveehouders en hun gezinsleden gemak van hebben en blij mee zijn.
Dan doemt de vraag op, wat heeft die melkveehouder gedaan met de tijd die hij anders in de melkput stond om de koeien één voor één van een melkstel te voorzien. Twee maal per dag werd hij daar vaak in totaal 3 tot 5 uur door in beslag genomen. Is hij na de aanschaf van het automatisch melksysteem die vrijgekomen uren met de armen over elkaar gaan zitten?
Merijntje weet dat dit niet het geval is want een boer heeft altijd wel wat te doen en binnen de kortste keren was de vrije tijd geheel opgeslokt door andere bezigheden. Daar komt dan nog bij dat ook een gerobotiseerd systeem niet onfeilbaar is en gevoelig kan zijn voor storingen. Ook al ben je dan niet direct in de buurt het is niet zo dat de koeien nu maar aan hun lot worden overgelaten omdat de melkrobot het wel zal oplossen.
Wel heeft de melkveehouder de vrijheid gekregen door niet meer 7 dagen per week gebonden te zijn aan de vaste melktijden. Hij kan u ook eens lekker doorzakken op een verjaardag of iets anders van dien aard. Er is geen noodzaak meer om voor dag en dauw op te staan om dat de koeien met gezwollen uiers staan te wachten.
Maar ook voor de koeien zelf is het systeem prettig want in plaats van 2 x per dag kunnen ze nu 4x per dag of meer van hun melk worden afgeholpen en is de druk op de uier daardoor minder geworden en wordt het natuurlijk zoogproces van het kalf een beetje nagebootst.
Een ander mooi voorbeeld vindt Merijntje de robotisering in de ontwikkeling van de aspergeoogst machine. Nog steeds volop in ontwikkeling en experimenteer fase en nog verre van perfect is echter het proces in gang gezet en niet meer te stoppen. Op een mooie dag zal een bedrijf het oogstproces zodanig in een robotsysteem hebben kunnen plaatsen dat het alom kan worden toegepast.
Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen waarbij de robotisering of automatisering al dan niet robot gestuurd een grote rol speelt.
In dat kader durft Merijntje graag te stellen dat de robotisering een zegen voor mens en dier kan worden genoemd.
Bij dat alles is Merijntje blij dat de natuur wel een handje geholpen kan worden maar dat de natuurlijke processen zelf door de natuur beheerst blijven worden want de natuur laat zeker niet met zich spotten. Op gezette tijden laat ze haar tanden zien en doet ze de wereld schudden en beven en haar bewoners in tranen achter latend.
kerel 7 September 2015
hoi
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Techniek

Nothing runs like a Deere zonder chauffeur

Boerenbusiness Agribusiness Award

Robots over tien jaar gemeengoed voor boeren

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief