Column Pascal Philipsen

Agrarisch innovatiegeld moet goede kant op rollen

2 Juli 2014

Crowdfunding als alternatieve financieringsvorm is een serieuze en gewaardeerde manier geworden om een idee te transformeren naar een vernieuwende dienst, product of proces. Een financieringsconcept die ook in de agrarische sector succesvol kan zijn. Want de relatie tussen boer en bank is bekoeld en verzakelijkt. En nog steeds geënt op ondernemerschap van hoge productie-efficiency en kostenbeheersing. Überhaupt is de bank tegenwoordig niet zo scheutig meer in het verstrekken van krediet aan de agrarische ondernemer.

Om te veranderen en te innoveren is nauwelijks experimenteerruimte. Terwijl juist sociale en groene modernisering op het platteland een route is gebleken die de samenleving verkiest boven schaalvergroting en intensivering. Ook Aalt Dijkhuizen pleitte tijdens de AgriFoodTop 2014 in juni voor ontwikkeling door kennis en innovatie in de land– en tuinbouw om onze leidende positie vast te houden.

Er wordt alles aan gedaan om het bestaande bankensysteem inclusief het uitgebreide protocollair in de benen te houden. Dit is immers voor velen de kurk waarop de economie drijft. De economie van meer van hetzelfde. Dit alles gaat ten koste van een duurzame doorontwikkeling van onze land -en tuinbouw en onze positie als agrarisch gidsland in de wereld.

De financieringsproblematiek in de agrarische sector is een grote zorg voor met name jonge boeren. Opvolgers zijn al gedemotiveerd door de overmatige regelgeving, laat staan dat de continuïteit in gevaar dreigt te komen wanneer er niet kan worden geïnvesteerd met vreemd vermogen.

Kees Maas, directeur van DCA Groep, pleitte al voor de oprichting van een agrarische bank. Het geld dat in de sector zit, vooral in grond, weer laten stromen via een schone lei kredietregelaar van en voor boeren. Dit ambitieuze idee is helemaal niet verkeerd. Maar men moet er voor waken dat deze agrarische bank op termijn geen hebzuchtige en bureaucratische trekjes gaat vertonen en eigen winst boven het sector –en klantenbelang laat prevaleren. Grondgeld laten rollen door de oprichting van een bank, kredietfonds of intermediair zou bestaansrecht kunnen hebben, wanneer gegoten in een nieuw jasje met vertrouwen en transparantie aan de basis.

Crowdfunding is een aanvullende manier om geld bijeen te krijgen. In veel takken van sport reeds een bewezen formule waarbij ook ambassadeurs worden gemaakt en dus maatschappelijk draagvlak. De basis van financiering is hier volop in beeld: mensen die geld over hebben verbinden met ondernemende mensen die geld nodig hebben. Vooral innovatie en experimenteerruimte kan op deze wijze mede worden gefinancierd. De vele ideeën die de agrarische sector rijk is, moeten de kans krijgen om te worden verzilverd om legio redenen. Er zijn voldoende boeren, burgers en agrarisch bedrijfsleven die willen investeren in sociale en groene vooruitgang van de agrarische sector.

Daarom wil Boer&Co met het oprichten van het AgriFood Crowdfundingplatform Boer&Coinvest het vliegwiel zijn voor verbetering en vernieuwing in de agrarische sector. Via dit ongoing crowdfundingproject kunnen sociale-, technologische-, technische- en product/proces innovaties een podium krijgen en mensen bij elkaar brengen om de financieringsbehoefte te dekken en een start te maken in de realisatie van een vernieuwend idee in de agro&foodsector.

Dit kan een dienst zijn om voedselproductie dichter bij de burger te brengen tot vernieuwende raffinagetechniek tot stalaanpassing voor een beter dierenwelzijn tot een duurzame productaanpassing. Boeren, burgers en agrarisch bedrijfsleven kunnen een project aanmelden of juist geld bijdragen aan een project. Het kan een springplank zijn om een project te realiseren met de expertise en het financiële draagvlak van andere mensen en bedrijven. Wie niet waagt, wie niet wint.

Pascal Philipsen?
E-mail: Boer&Co ?
Twitter: @boer_co

boerenbusiness.nl

Pascal Philipsen

Pascal Philipsen is regiomanager Zuid-Nederland en bemesting specialist bij Timac Agro Nederland.

Meer over

crowdfunding

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief