Blog: Peter Pals

Een tip: investeer in uw kapitaalbehoefte

28 April 2016

Aan enthousiasme en geestdrift in de agrarische sector geen gebrek. Met grote regelmaat spreken wij agrarisch ondernemers die hun bedrijf willen ontwikkelen en laten groeien. Inspirerende ondernemers die ‘door willen’ en daarover ideeën - hele of soms nog gedeeltelijke plannen - hebben.

Met een gevarieerd beeld: van relatief jonge ondernemers die er tegenaan willen naar meer senior ondernemers die al vol op stoom zijn. Wat ze feitelijk allemaal gemeen hebben, is een grote, doorlopende en steeds stijgende behoefte aan geld.

De uitdaging van financiering lijkt al maar groter en groter te worden.

Kapitaal en financiering worden dus steeds grotere vraagstukken in een modern en groeiend agrarisch bedrijf. Voor het succesvol managen van het bedrijf doen agrarische ondernemers er dan ook goed aan om te investeren in die kapitaalbehoefte. Oftewel: start het investerings-en financieringstraject ruim op tijd, kijk verder dan alleen de traditionele eigen bank en schakel een financieringsspecialist in. Want als we alle ontwikkelingen samenvatten dan valt er één op: de uitdaging van financiering lijkt al maar groter en groter te worden.

Voordat je als ondernemer gaat onderzoeken hoe je de kredietfaciliteit voor je investering rond kunt krijgen moet je ook weten wat er speelt op de financiële markten om het onderste uit de kan te kunnen halen bij kredietverschaffers. Daarbij zijn zaken van belang als: hoe acteren de centrale banken Fed (de Amerikaanse en ECB (de Europese)? En wat zijn de verwachtingen voor de verschillende rentestanden nu en de komende jaren? Wat betekent dat voor de Europese lidstaten, voor Nederland, voor de bedrijvigheid en dus uiteindelijk voor jou agrarisch bedrijf? Rentespecialist Edin Mujagic volgt deze ontwikkelingen hier op Boerenbusiness.nl op de voet.

Deze informatie, soms hoe ver van huis ook, is relevant voor je bedrijf. Want welke gevolgen heeft een eventuele renteverhoging voor de agrarische onderneming? Oftewel, net als bij de banken is het goed om voor het eigen bedrijf een stresstest uit te voeren. Kunt u renteverhogingen gemakkelijk opvangen en is het een kwestie van ‘jammer’ of loopt hierdoor de winstgevendheid dusdanig schade op dat er rode cijfers komen met alle gevolgen van dien? Hoe het ook zij, een goede ondernemer is zich er terdege van bewust en houdt hier rekening mee in de te nemen beslissingen. Wat ik wil zeggen: laat die voordelige lage rente van vandaag nu en later in je voordeel werken en niet de molensteen voor de toekomst worden.

Na deze, zo eenvoudig lijkende maar zeker niet te vergeten tip, terug naar investeren in uw bedrijf. Meestal gaat dit gepaard met financieren en zoals aan het begin al verwoord: dit wordt er niet gemakkelijker op. Het verkrijgen van een goede financiering vraagt een investering. Elke financier verwacht, in mijn ogen terecht, klip en klare informatie. Deze informatie moet daadwerkelijk weergeven wat er op het bedrijf speelt, hoe de resultaten tot stand zijn gekomen en hoe u de komende tijd ziet. Met andere woorden: wat is de visie op het eigen bedrijf en waar wil je naar toe?

De totale ontwikkelingen in de agrarische sector zijn dusdanig dat de kapitaalsbehoefte de komende jaren groeit: door ons ingeschat op 5 miljoen per dag alleen al voor grond. Combineren we dit met het feit dat het nu al lastig is om financiering te verkrijgen, dan zijn alternatieven noodzakelijk. De banken sturen ook steeds meer aan op een gedeeltelijk financiering door hen en een ander deel uit andere bronnen. Hierbij valt te denken aan onder meer crowdfunding, erfpacht en pacht, lenen van investeerder of toch net als vroeger van de familie?

Even een gezegde om te onthouden: Wie niet kan delen, kan ook lastig vermenigvuldigen

Allen hebben hun voor- en nadelen. Crowdfunding zien we bijvoorbeeld steeds meer voorkomen. Het betreft grote groepen kleinere investeerders die samen relatief kleine bedragen investeren. Gemiddeld zo’n 2 ton met looptijden van 5 tot 10 jaar. Een andere kenmerk is de snelheid waarmee het wordt geregeld. De verwachting is dat crowdfunding snel verder doorontwikkelt. En daardoor steeds beter, ook voor agrarische zaken, inzetbaar is.

Een ander alternatief betreft professionele investeerders met gevoel en hart voor de agrarische sector, die met name geïnteresseerd zijn in landbouwgrond. Dit gaat om grotere bedragen met lange looptijden. Meest kenmerkend is de discretie die investeerders verlangen, daarom hoort of leest u daarover weinig. Een ander beeld wat we zien is dat investeerders soms een bepaalde zeggenschap in het bedrijf wensen. Of dat wenselijk is, hangt geheel van de situatie af.

Ook de andere genoemde opties hebben hun eigen voor- en nadelen die maken dat het geen een tweetje is hiermee te werken. Al met al ligt er wat mij betreft een uitdaging voor de sector om alternatieven op te pakken, de voordelen ervan benutten en de nadelen zien weg te poetsen. Anders kan financieren weleens een echt heel lastig verhaal worden. Ik denk het dat het goed het volgende gezegde in het hoofd te houden: ‘wie niet kan delen, kan ook lastig vermenigvuldigen’.

boerenbusiness.nl

Peter Pals

Peter Pals is ondernemer bij Farmers Funding & Advies en groeide op op een boerderij. Vanuit zijn boerenhart heeft hij besloten een onderneming op te bouwen voor bedrijfskundige, financiële - en fiscale advisering van agrarisch ondernemers.

Aangeboden: Farmers Funding & Advies

Geld lenen zonder gedoe van familie en vrienden

Aangeboden: Farmers Funding & Advies

'Boer voor het leven?' Hoe staat het met uw motivatie?

Nieuws Melk

Arla verhoogt nabetaling over 2021 met helft

Nieuws Financiering

Stijgende kredietkosten op til voor Nederlandse boer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief