Column Pierre Berntsen

Wat is de houdbaarheid van uw agrarisch bedrijf?

13 Februari 2015 - 4 reacties

De agrarische sector heeft twee gezichten. We hebben in Nederland een krachtig agri-complex, met een sterke internationale positie. De sector levert een grote bijdrage aan de Nederlandse export en zo aan het herstel van de Nederlandse economie. Ondanks dat we zeggen, ‘het gaat goed met de agrarische sector’, staat het rendement van primaire bedrijven in een aantal sectoren echter onder druk. De kostprijsverlagingen die zijn gerealiseerd, kwamen niet ten gunste van agrarische bedrijven maar zijn doorgegeven aan afnemers.

Goodbye agrarische sectoren, hallo ketens

De verschillen tussen bedrijven zijn enorm groot. Het is onze ervaring dat in sommige sectoren, zoals de groententeelt, de oorzaak vooral ligt in verschillen in opbrengstprijs. In andere sectoren, zoals de melkveehouderij, is vooral de kostprijs bepalend. Hoe zit dat in uw sector en bij uw bedrijf? Veel ondernemers merken dat de grenzen van kostprijsleiderschap worden bereikt. Ze zijn op zoek naar nieuwe business-modellen om het rendement te verbeteren.

Steeds meer partijen gaan over tot het inkopen van (vers)producten via verticale ketens. Levensmiddelenbedrijven, foodservicebedrijven en vooral retailers zijn op zoek naar mogelijkheden om zich te onderscheiden en beter te positioneren. Naast het prijswapen zit het onderscheidend vermogen vooral in aanbod van producten met toegevoegde waarde. De keuzes die bedrijven maken zijn vaak ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen, wensen van NGO’s en veranderende consumentenvoorkeuren. En hebben betrekking op de herkomst van voedsel, smaak en gemak.

Voorbeelden zijn vlees met een Beter Leven ster, weidemelk, Kanzi appels, vrije uitloopeieren, snoeptomaatjes, brood van veldleeuwerik tarwe en producten uit de regio. De vraag naar deze producten groeit en de productie verloopt via meer of minder gesloten ketens. Ketensamenwerking biedt mogelijkheden om marktgerichter te produceren. Om volume en specificaties beter af te stemmen op afnemers en om de betrouwbaarheid te verbeteren. Gesloten ketens kunnen ook helpen om de faalkosten te reduceren en efficiency te vergroten.

Samenwerking beperkt de keuzevrijheid, maar biedt vaak wel een stabieler rendement

Samenwerking beperkt de keuzevrijheid, maar biedt vaak wel een stabieler rendement. De focus verschuift van het maximaliseren van het rendement op het eigen bedrijf naar verbetering van het ketenrendement. Dit vraagt om een andere benadering van toeleverancier en afnemer. Wat zijn de belangen van ketenpartners en is het mogelijk om van 1 + 1 drie te maken?

Dit vraagt om een duidelijke visie op het bedrijf en de ondernemer. Het is vaak al lastig genoeg om je eigen bedrijfsprocessen goed te organiseren. Toch gelden ook hier economische wetten. Als deze benadering het perspectief van het bedrijf verbetert en de ondernemer over de juiste de capaciteiten beschikt, ligt de keuze voor de hand.

In de keten wordt veel waarde toegevoegd maar gaat ook waarde verloren. Denk aan incidenten, bederf, transport- en afstemmingsverliezen en faalkosten. Een zorgvuldige keten bewaakt de belangen en kwaliteit van elke schakel. De meeste producenten zijn trots op hun bedrijf en product. Welke ondernemer wil nu produceren voor een markt waar alleen prijs er toe doet? Daar is voedsel veel te kostbaar voor.

Pierre Berntsen
Directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro

boerenbusiness.nl

Pierre Berntsen

Pierre Berntsen is directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro. Door zijn werkzaamheden heeft hij veel ervaring met het vertalen van sectorontwikkelingen naar bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector en agribusiness.
Reacties
4 reacties
Boer 13 Februari 2015
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/columnisten/column/10862092/Wat-is-de-houdbaarheid-van-uw-agrarisch-bedrijf?-]Wat is de houdbaarheid van uw agrarisch bedrijf?[/url]
Mooi verhaal, maar typisch 'theorie'. De praktijk wil maar 1 ding voor mijn produkt; inkopen tegen de laagste kostprijs. Ook als 'keten-produkt' of als 'streekprodukt'; mijn afnemer knijpt mij uit omdat hij weet wat mijn kostprijs is. ... en liefst voor nog iets minder....
Oude boer 13 Februari 2015
Hoeveel boter heeft hij op zn hoofd, de banken gaan zelf voorop door de rente opslagen te verhogen. We weten toch allang dat al die keten troep niet of slechts heel tijdelijk werkt. De agrarische sector hoeft maar een ding te doen nl niet te veel produceren en deze producten verkopen dus niet meegeven. We zien toch dat de hele schil om de agrarische producent de marges realiseren met al hun marketings-strategien. Mensen wordt wakker, gooi al die lui buiten en maak je eigen in en verkoop afdeling. En niet vergeten al die zgn adviseurs voorop.
Harry 14 Februari 2015
Mooi verhaal dat ketendenken! Ik ben er echt voor. Jammer dat het verleden heeft uitgewezen dat metname de retailers veelal graag aan zichzelf denken waardoor de keten erg zwak blijkt te zijn?
Harry 14 Februari 2015
Mooi verhaal dat ketendenken! Ik ben er echt voor. Jammer dat het verleden heeft uitgewezen dat metname de retailers veelal graag aan zichzelf denken waardoor de keten erg zwak blijkt te zijn?
Jan 16 Februari 2015
Waarom betaald de retail de zuivelfabrieken niet voor weidemelk en moet de weidepremie dus door de veehouders uit eigen zak betaald worden????
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief