Boerenbusiness rapporten

Trendrapport Varkens & Voer Pro Januari 2020

Varkensprijs begint 2020 tussen hoop en vrees

Zowel de varkens- als biggenprijzen zijn in de achterliggende weken tot grote hoogte gestegen. Met de jaarwisseling in het verschiet, neemt de markt gas terug. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020, en wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Januari 2020

Eerste melkprijzen passeren grens van 40 euro

De melkprijzen zitten in de lift. Inclusief bonussen en premies is de melkprijs bij een tweetal verwerkers intussen door de 'grens' van €40 per 100 kilo. Is een verdere prijsstijging mogelijk? En hoe bewegen de zuivelprijzen begin 2020? Ook beschouwen we de situatie op de mestmarkt. Lees meer >>

Trendrapport Trendrapport Varkens & Voer December 2019

Correctie varkensprijs geen reden voor paniek

Zowel de varkens- als biggenprijzen zijn in de achterliggende weken tot grote hoogte gestegen. Met de jaarwisseling in het verschiet, neemt de markt gas terug. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020, en wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer December 2019

Melkprijzen sluiten 2019 positief af

Het jaar zit er bijna op. De zuivelprijzen hebben in de achterliggende maanden een behoorlijke stijging laten zien en de melkprijzen haken hierop aan. Wat zijn de verwachtingen voor voor 2020 en welke richting kiezen de (ruw)voer- en mestprijzen? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro December 2019

Wat zo mooi begon, eindigt modderig

Op de mestmarkt en rentemarkt was de maand november een rustige maand, maar dat geldt niet voor de uienmarkt en de aardappelmarkt. Wat speelde er allemaal? Lees meer >>

Trendrapport Varkensprijs November 2019

Varkensprijs door niets of niemand te stoppen

De varkensprijzen zetten grote stappen naar boven. Jarenoude records worden verbroken. Ook de biggenprijzen trekken aan. Nieuwe records liggen in het verschiet. Waar hebben we de opleving aan te danken, en hoelang houdt deze aan? En wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer November 2019

Zuivelmarkt raakt in vorm en melkprijzen stijgen

De zuivelprijzen stijgen en op die stijgende trend haken sommige melkprijzen op aan. Wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden en welke richting kiezen de (ruw)voer- en mestprijzen? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro November 2019

Oogst is ware verzoeking voor menig akkerbouwer

Voor veel akkerbouwers verloopt de oogst moeizaam. Nu de meeste producten inmiddels achter de planken liggen, moet nog een behoorlijk deel van de aardappelen geoogst worden. Wat betekent dit voor de markt? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Oktober 2019

Kan varkensprijs nog een stap zetten?

De varkensprijzen bewegen stabiel op een hoog niveau. Vanwege de extreem goed lopende export van varkensvlees naar China hangt een verhoging ergens in de lucht. Waarom kwam dit in oktober niet tot uiting in de noteringen en wat zijn de verwachtingen voor november? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Oktober 2019

Melkprijzen kruipen naar elkaar toe

De verschillen tussen melkprijzen van zuivelverwerkers zijn in oktober kleiner geworden. Wat is de verwachte richting van de melkprijs in de komende maanden? En welke prijzen gaan op voor verse snijmaïs? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Oktober 2019

Regen zorgt voor nagroei, maar plaagt ook de oogst

Pootgoedtelers zijn dezer dagen vooral bezig met de uitslag van de nacontrole. De verwachting dat de nacontrole dit jaar zou kunnen tegenvallen, is bij menig teler aanwezig. Daarentegen is de stemming op de uienmarkt een stuk beter. Hoe komt dat? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer September 2019

Afzet China houdt varkensprijs in de benen

De varkensprijzen bewegen stabiel, maar op een hoog niveau. Blijft dit zo, en hoe is de situatie op de biggenmarkt met de doorgaans zwakke oktobermaand in het verschiet? Lees meer >>