Boerenbusiness rapporten

Trendrapport Melk & Voer November 2019

Zuivelmarkt raakt in vorm en melkprijzen stijgen

De zuivelprijzen stijgen en op die stijgende trend haken sommige melkprijzen op aan. Wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden en welke richting kiezen de (ruw)voer- en mestprijzen? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro November 2019

Oogst is ware verzoeking voor menig akkerbouwer

Voor veel akkerbouwers verloopt de oogst moeizaam. Nu de meeste producten inmiddels achter de planken liggen, moet nog een behoorlijk deel van de aardappelen geoogst worden. Wat betekent dit voor de markt? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Oktober 2019

Kan varkensprijs nog een stap zetten?

De varkensprijzen bewegen stabiel op een hoog niveau. Vanwege de extreem goed lopende export van varkensvlees naar China hangt een verhoging ergens in de lucht. Waarom kwam dit in oktober niet tot uiting in de noteringen en wat zijn de verwachtingen voor november? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Oktober 2019

Melkprijzen kruipen naar elkaar toe

De verschillen tussen melkprijzen van zuivelverwerkers zijn in oktober kleiner geworden. Wat is de verwachte richting van de melkprijs in de komende maanden? En welke prijzen gaan op voor verse snijmaïs? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Oktober 2019

Regen zorgt voor nagroei, maar plaagt ook de oogst

Pootgoedtelers zijn dezer dagen vooral bezig met de uitslag van de nacontrole. De verwachting dat de nacontrole dit jaar zou kunnen tegenvallen, is bij menig teler aanwezig. Daarentegen is de stemming op de uienmarkt een stuk beter. Hoe komt dat? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer September 2019

Afzet China houdt varkensprijs in de benen

De varkensprijzen bewegen stabiel, maar op een hoog niveau. Blijft dit zo, en hoe is de situatie op de biggenmarkt met de doorgaans zwakke oktobermaand in het verschiet? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer September 2019

Zuivelmarkt kiest richting naar boven

In de afgelopen weken is het sentiment op de zuivelmarkt verbeterd. De prijzen van vloeibare zijn hard gestegen, terwijl ook de vaste zuivelprijzen aantrekken. Wat betekent dit voor de uitbetalingsprijzen die melkveehouders ontvangen? En hoe bewegen de voer- en mestprijzen?  Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro September 2019

Wordt het een jaar van gemiddelden?

Voorafgaand aan de hoofdoogst van consumptieaardappelen en die van zaaiuien tracht de akkerbouwsector tot een conclusie te komen over de opbrengst. De verwachtingen hierover lopen ver uiteen, wat weerspiegeld wordt door het beeld in het veld. Een voorzichtige conclusie toont een jaar van gemiddelden. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Augustus 2019

Heeft varkensprijs de top bereikt?

De ondertoon op de varkensmarkt is positief, maar de prijzen zijn wel afgevlakt. Is de seizoensmatige piek bereikt? Op de biggenmarkt is sprake van balans. Houdt die balans aan? En welke richting kiezen de brokprijzen in de komende maanden?  Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Augustus 2019

Dunne scheidslijn tussen meer of minder melk

De melkaanvoercijfers voor alle Europese landen zijn tot en met juni bekend. Daarmee kan een tussenrapport worden opgemaakt. De vraag is de jarenlange stijgene productie ook dit jaar doorzet?   Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Augustus 2019

Veel is duidelijk, maar nog lang niet alles

De aardappeltermijnmarkt is op zoek naar een richting en dat was over de afgelopen 4 weken duidelijk zichtbaar in het koersverloop. Daarnaast kon de oogst van de wintergraan dit seizoen wederom vroeg van start gaan. Wat zijn de eerste resultaten? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Juli 2019

Varkensprijs afhankelijk van Chinese grillen

Het geloof in een verdere stijging van de varkensprijs neemt weer toe. De marktbewegingen zijn wel sterk afhankelijk van de Chinese vraag naar varkensvlees. Op de biggenmarkt is van de optimistische verwachtingen over de varkensprijs nog weinig merkbaar. De prijzen van varkensbrok lieten in juli opnieuw een daling zien, maar de prognose is niet dat deze lijn doorzet.  Lees meer >>