Boerenbusiness rapporten

Trendrapport Melk & Voer Juni 2019

Teruglopende melkaanvoer maakt spotmelk gewild

De boterprijzen hebben de afgelopen weken averij opgelopen. Ondertussen trekt de prijs voor spotmelk aan, ondanks dat in Europa per saldo evenveel melk is. Hoe komt dit? En wat doen de voerprijzen deze zomer? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Juni 2019

Het nieuwe seizoen heeft alweer een verhaal

Voor zowel tarwe als maïs is de granenmarkt in de maand mei zeer volatiel geweest. Dat kan overigens niet gezegd worden over de aardappelmarkt, want daar wordt de stemming als vast gezien. Het uienseizoen is dit seizoen eerder ten einde gekomen, welke gevolgen heeft dat? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Mei 2019

Hogere varkensprijs moet in juni gebeuren

Nadat de varkensprijzen dit voorjaar zijn opgelopen, bewegen de noteringen nu zijwaarts. Daarentegen is er nog maar relatief weinig tijd voor verdere verhogingen, zo tonen cijfers over voorgaande jaren. De voerprijzen zijn bezig aan een dalende trend, maar door de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt is het wel onzeker geworden of deze trend doorzet. Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Mei 2019

Het is vlees noch vis op de zuivelmarkt

De prijsontwikkelingen op de zuivelmarkt geven dit voorjaar geen consistent beeld af. Diverse melkverwerkers verlagen de melkprijs. Hoe komt dit, en is er zicht op een bodem? Daarbij werkt de Europese melkaanvoer deze maand toe naar een piek. Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Mei 2019

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn divers

Het seizoen voor pootgoed van het ras Bintje eindigt dit jaar in een tranendal, waar het uienseizoen juist de boeken in zaal gaan als een van de meest memorabele seizoenen die Nederland ooit gekend heeft. Welke gevolgen heeft dat gehad voor de prijsontwikkelingen van deze producten? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer April 2019

Varkensprijs: het spel is op de wagen

De varkensmarkt heeft wilde weken achter de rug, waarbij de prijzen behoorlijk wat terrein hebben gewonnen. Vanwege Pasen maken de noteringen nu een pas op de plaats. Wat betekent dit voor de biggenprijzen, wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer April 2019

Piek Europese melkaanvoer pakt lager uit

Welke invloed hebben de lagere zuivelnoteringen op de grondstofwaarde van de melk, en wat doet de melkaanvoer in Europa? Daarover vind je in dit trendrapport een analyse. Ook wordt ingegaan op de Europese melkaanvoer en de situatie op (ruw)voer- en mestmarkt. Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro April 2019

Afloop seizoen allerminst appeltje-eitje

Op de aardappelmarkt nadert de afloop van het termijncontract 'April 2019', en dat zorgt voor spanning. Daarentegen is de stemming in de uienmarkt een stuk gematigder, want ondanks alle cijfermatige tekorten gebeurt er weinig in het inkoopkanaal. Lees meer >>

Trendrapport Varkens Maart 2019

Op de varkensmarkt breken betere tijden aan

Het voorjaar is nog maar net begonnen en de varkensmarkt maakt zich al klaar voor een hete zomer. De prijzen zijn aan een opmars begonnen, waarvan het einde waarschijnlijk nog lang niet in zicht is. Wat zijn de verwachtingen, en wat betekent dit voor de biggenprijzen? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Maart 2019

Geen zicht op derde prijsrally op botermarkt

De boterprijs was de afgelopen 2 jaar de kartrekker op de zuivelmarkt. De vraag is of een derde prijsrally in het verschiet ligt. Ook wordt ingegaan op de Europese melkaanvoer en de situatie op (ruw)voer- en mestmarkt. Bij die laatste 2 liggen lagere prijzen in het verschiet Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Maart 2019

Kortstondig mooi weer is nog geen voorjaar

De gehele maand februari stond in het teken van mooi weer, waar met name de mestmarkt veel profijt van heeft gehad. Het uitrijdseizoen voor mest begon dan ook voortvarend. Echter, 2 weken mooi weer maakt nog geen voorjaar. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Februari 2019

Varkensprijs ontwaakt uit diepe winterslaap

De oplopende temperaturen zijn merkbaar op de varkensmarkt. De noteringen waren de laatste maanden letterlijk vastgeroest, maar de opwaartse lijn is ingezet. Wat doet dit met de biggenprijzen? Daarnaast is het uitrijdseizoen onder prachtige omstandigheden begonnen, waardoor lagere ophaalbijdragen in het verschiet liggen. Lees meer >>