Boerenbusiness rapporten

Trendrapport Melk & Voer Oktober 2019

Melkprijzen kruipen naar elkaar toe

De verschillen tussen melkprijzen van zuivelverwerkers zijn in oktober kleiner geworden. Wat is de verwachte richting van de melkprijs in de komende maanden? En welke prijzen gaan op voor verse snijmaïs? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Oktober 2019

Regen zorgt voor nagroei, maar plaagt ook de oogst

Pootgoedtelers zijn dezer dagen vooral bezig met de uitslag van de nacontrole. De verwachting dat de nacontrole dit jaar zou kunnen tegenvallen, is bij menig teler aanwezig. Daarentegen is de stemming op de uienmarkt een stuk beter. Hoe komt dat? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer September 2019

Afzet China houdt varkensprijs in de benen

De varkensprijzen bewegen stabiel, maar op een hoog niveau. Blijft dit zo, en hoe is de situatie op de biggenmarkt met de doorgaans zwakke oktobermaand in het verschiet? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer September 2019

Zuivelmarkt kiest richting naar boven

In de afgelopen weken is het sentiment op de zuivelmarkt verbeterd. De prijzen van vloeibare zijn hard gestegen, terwijl ook de vaste zuivelprijzen aantrekken. Wat betekent dit voor de uitbetalingsprijzen die melkveehouders ontvangen? En hoe bewegen de voer- en mestprijzen?  Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro September 2019

Wordt het een jaar van gemiddelden?

Voorafgaand aan de hoofdoogst van consumptieaardappelen en die van zaaiuien tracht de akkerbouwsector tot een conclusie te komen over de opbrengst. De verwachtingen hierover lopen ver uiteen, wat weerspiegeld wordt door het beeld in het veld. Een voorzichtige conclusie toont een jaar van gemiddelden. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Augustus 2019

Heeft varkensprijs de top bereikt?

De ondertoon op de varkensmarkt is positief, maar de prijzen zijn wel afgevlakt. Is de seizoensmatige piek bereikt? Op de biggenmarkt is sprake van balans. Houdt die balans aan? En welke richting kiezen de brokprijzen in de komende maanden?  Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Augustus 2019

Dunne scheidslijn tussen meer of minder melk

De melkaanvoercijfers voor alle Europese landen zijn tot en met juni bekend. Daarmee kan een tussenrapport worden opgemaakt. De vraag is de jarenlange stijgene productie ook dit jaar doorzet?   Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Augustus 2019

Veel is duidelijk, maar nog lang niet alles

De aardappeltermijnmarkt is op zoek naar een richting en dat was over de afgelopen 4 weken duidelijk zichtbaar in het koersverloop. Daarnaast kon de oogst van de wintergraan dit seizoen wederom vroeg van start gaan. Wat zijn de eerste resultaten? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Juli 2019

Varkensprijs afhankelijk van Chinese grillen

Het geloof in een verdere stijging van de varkensprijs neemt weer toe. De marktbewegingen zijn wel sterk afhankelijk van de Chinese vraag naar varkensvlees. Op de biggenmarkt is van de optimistische verwachtingen over de varkensprijs nog weinig merkbaar. De prijzen van varkensbrok lieten in juli opnieuw een daling zien, maar de prognose is niet dat deze lijn doorzet.  Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Juli 2019

40 euro op spotmarkt geen voorbode voor melkprijs

De boterprijzen hebben de afgelopen weken verder terrein verloren. De prijzen voor rauwe melk op de spotmarkt trokken juist aan. Wat betekent dit voor de uitbetalingsprijzen voor melkveehouders? Ondertussen is droogte steeds meer een thema aan het worden. Reageren de voerprijzen hier al op?  Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Juli 2019

Oogst geeft meer details, al is race is nog niet gelopen

De komende weken zijn beslissend voor de aardappelmarkt. Langzamerhand wordt meer bekend over de groei, al gaat de markt bepaald worden door het weer. Op de uienmarkt is het momenteel vooral aftasten hoe de uien geprijsd moeten worden. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Juni 2019

Geloof in hogere varkensprijs ebt weg

Nadat de varkensprijzen dit voorjaar opliepen, bewegen de noteringen momenteel zijwaarts. Ruimte voor verdere verhogingen lijkt er niet te zijn. De voerprijzen zijn bezig aan een dalende trend, terwijl de mestmarkt zich in een rustige fase bevindt.  Lees meer >>