Boerenbusiness rapporten

Trendrapport Varkens & Voer Maart 2020

Varkensprijs stabiliseert, biggen zakken verder

Door het coronavirus is er begin maart onrust op de varkensmarkt ontstaan. Na een forse koersval lijkt de rust nu weergekeerd. Hoe komt dit? En waarom dalen de biggenprijzen wel verder? En hoe is de situatie op de voer- en mestmarkt?  Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Maart 2020

Lage olieprijs schetst zwart scenario voor melkpoeder

De zuivelmarkt is hard geraakt door de coronacrisis in China en Europa. Zowel de melkpoeder, kaas als boternoteringen staan onder druk. En daarbij verliest de poedermarkt ook nog eens een steunpilaar, nu de olieprijs gekelderd is. Wat is de verwachting voor de melk-, (ruw)voer- en mestprijzen?  Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Maart 2020

Corona een containerbegrip voor alles wat niet loopt?

Een wat sombere stemming en onzekerheid... de uitbraak van het coronavirus is voelbaar in de verschillende akkerbouwmarkten. Een direct gevolg is de beperkte beschikbaarheid van koelcontainers en dat belemmert de overzeese export. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Februari 2020

Varkensprijzen lopen hard van stapel

De varkensprijzen begonnen 2020 nog twijffelachtig, maar zin in de achterliggende weken hard gestegen. Dit terwijl het coronavirus in Chian de vleesexport belemmert. Ook de biggenprijzen verbreken record na record. Wat zijn de vooruitzichten voor de komende maanden en wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Februari 2020

Coronavirus strooit zand in zuivelmotor

De zuivelmarkt is medio februari in de greep van het Coronavirus in China. Zowel de melkpoeder, kaas als boternoteringen staan onder druk. Wat betekent dit voor de melkprijs? En wat is de situatie op de Nederlandse mestmarkt nu het uitrijden van mest weer mogelijk is? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Januari 2020

Varkensprijs begint 2020 tussen hoop en vrees

Zowel de varkens- als biggenprijzen zijn in de achterliggende weken tot grote hoogte gestegen. Met de jaarwisseling in het verschiet, neemt de markt gas terug. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020, en wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Januari 2020

Eerste melkprijzen passeren grens van 40 euro

De melkprijzen zitten in de lift. Inclusief bonussen en premies is de melkprijs bij een tweetal verwerkers intussen door de 'grens' van €40 per 100 kilo. Is een verdere prijsstijging mogelijk? En hoe bewegen de zuivelprijzen begin 2020? Ook beschouwen we de situatie op de mestmarkt. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer December 2019

Correctie varkensprijs geen reden voor paniek

Zowel de varkens- als biggenprijzen zijn in de achterliggende weken tot grote hoogte gestegen. Met de jaarwisseling in het verschiet, neemt de markt gas terug. Wat zijn de vooruitzichten voor 2020, en wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer December 2019

Melkprijzen sluiten 2019 positief af

Het jaar zit er bijna op. De zuivelprijzen hebben in de achterliggende maanden een behoorlijke stijging laten zien en de melkprijzen haken hierop aan. Wat zijn de verwachtingen voor voor 2020 en welke richting kiezen de (ruw)voer- en mestprijzen? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro December 2019

Wat zo mooi begon, eindigt modderig

Op de mestmarkt en rentemarkt was de maand november een rustige maand, maar dat geldt niet voor de uienmarkt en de aardappelmarkt. Wat speelde er allemaal? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer November 2019

Varkensprijs door niets of niemand te stoppen

De varkensprijzen zetten grote stappen naar boven. Jarenoude records worden verbroken. Ook de biggenprijzen trekken aan. Nieuwe records liggen in het verschiet. Waar hebben we de opleving aan te danken, en hoelang houdt deze aan? En wat is de situatie op de voer- en mestmarkt? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer November 2019

Zuivelmarkt raakt in vorm en melkprijzen stijgen

De zuivelprijzen stijgen en op die stijgende trend haken sommige melkprijzen op aan. Wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden en welke richting kiezen de (ruw)voer- en mestprijzen? Lees meer >>