Boerenbusiness rapporten

Trendrapport Varkens & Voer April 2019

Varkensprijs: het spel is op de wagen

De varkensmarkt heeft wilde weken achter de rug, waarbij de prijzen behoorlijk wat terrein hebben gewonnen. Vanwege Pasen maken de noteringen nu een pas op de plaats. Wat betekent dit voor de biggenprijzen, wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer April 2019

Piek Europese melkaanvoer pakt lager uit

Welke invloed hebben de lagere zuivelnoteringen op de grondstofwaarde van de melk, en wat doet de melkaanvoer in Europa? Daarover vind je in dit trendrapport een analyse. Ook wordt ingegaan op de Europese melkaanvoer en de situatie op (ruw)voer- en mestmarkt. Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro April 2019

Afloop seizoen allerminst appeltje-eitje

Op de aardappelmarkt nadert de afloop van het termijncontract 'April 2019', en dat zorgt voor spanning. Daarentegen is de stemming in de uienmarkt een stuk gematigder, want ondanks alle cijfermatige tekorten gebeurt er weinig in het inkoopkanaal. Lees meer >>

Trendrapport Varkens Maart 2019

Op de varkensmarkt breken betere tijden aan

Het voorjaar is nog maar net begonnen en de varkensmarkt maakt zich al klaar voor een hete zomer. De prijzen zijn aan een opmars begonnen, waarvan het einde waarschijnlijk nog lang niet in zicht is. Wat zijn de verwachtingen, en wat betekent dit voor de biggenprijzen? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Maart 2019

Geen zicht op derde prijsrally op botermarkt

De boterprijs was de afgelopen 2 jaar de kartrekker op de zuivelmarkt. De vraag is of een derde prijsrally in het verschiet ligt. Ook wordt ingegaan op de Europese melkaanvoer en de situatie op (ruw)voer- en mestmarkt. Bij die laatste 2 liggen lagere prijzen in het verschiet Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Maart 2019

Kortstondig mooi weer is nog geen voorjaar

De gehele maand februari stond in het teken van mooi weer, waar met name de mestmarkt veel profijt van heeft gehad. Het uitrijdseizoen voor mest begon dan ook voortvarend. Echter, 2 weken mooi weer maakt nog geen voorjaar. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Februari 2019

Varkensprijs ontwaakt uit diepe winterslaap

De oplopende temperaturen zijn merkbaar op de varkensmarkt. De noteringen waren de laatste maanden letterlijk vastgeroest, maar de opwaartse lijn is ingezet. Wat doet dit met de biggenprijzen? Daarnaast is het uitrijdseizoen onder prachtige omstandigheden begonnen, waardoor lagere ophaalbijdragen in het verschiet liggen. Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Februari 2019

Melkprijzen bewegen verre van consistent

Het is interessant om te zien hoe de melkprijzen over februari muteren. Doorgaans muteren de verwerkers dezelfde richting op, maar daar is nu geen sprake van. Hoe zit dat? En wat is de situatie op de mestmarkt, zo vlak voor het uitrijdseizoen? Het blijkt in ieder geval dat rundveemest nog altijd schaars is. Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Februari 2019

Het blijft opletten met de handel van producten

Qua marktprijsontwikkeling bevindt de aardappelmarkt zich in een bijzondere situatie, want de markt heeft de laatste maanden nog geen dip gemaakt. Daarentegen was het op de uienmarkt misschien wel te rustig. Welke effecten heeft dit op de productprijzen? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Januari 2019

Varkensprijs: het kan vriezen, het kan dooien

De vraag is wanneer de stabiele varkensprijs een richting kiest, en welke richting dat dan is. Daarover verschillen de meningen in de markt. De richting die de varkensprijs kiest, is ook bepalend voor de situatie op de biggenmarkt.  Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Januari 2019

Melkprijs krijgt steun van 2 kanten

De melkprijs lijkt aan het begin van 2019 goede kaarten in handen te hebben. De gevolgen van de droogte komen duidelijk tot uiting in de melkaanvoer, terwijl de interventievoorraad de afgelopen maanden nagenoeg is verkocht. Wat betekent dit voor de melkprijs? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Januari 2019

Spannende maanden voor de boeg

Eind december kunnen met recht feestdagen worden genoemd voor de aardappelmarkt. De onderkant van de markt kwam in beweging, waardoor het langetermijnperspectief verbeterde. Op de uienmarkt is de situatie gecompliceerder. Januari wordt naar verwachting een rustige maand, hoewel ook rekening moet worden gehouden met een instabiele markt. Lees meer >>