Boerenbusiness rapporten

Trendrapport Akkerbouw Augustus 2019

Veel is duidelijk, maar nog lang niet alles

De aardappeltermijnmarkt is op zoek naar een richting en dat was over de afgelopen 4 weken duidelijk zichtbaar in het koersverloop. Daarnaast kon de oogst van de wintergraan dit seizoen wederom vroeg van start gaan. Wat zijn de eerste resultaten? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Juli 2019

Varkensprijs afhankelijk van Chinese grillen

Het geloof in een verdere stijging van de varkensprijs neemt weer toe. De marktbewegingen zijn wel sterk afhankelijk van de Chinese vraag naar varkensvlees. Op de biggenmarkt is van de optimistische verwachtingen over de varkensprijs nog weinig merkbaar. De prijzen van varkensbrok lieten in juli opnieuw een daling zien, maar de prognose is niet dat deze lijn doorzet.  Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Juli 2019

40 euro op spotmarkt geen voorbode voor melkprijs

De boterprijzen hebben de afgelopen weken verder terrein verloren. De prijzen voor rauwe melk op de spotmarkt trokken juist aan. Wat betekent dit voor de uitbetalingsprijzen voor melkveehouders? Ondertussen is droogte steeds meer een thema aan het worden. Reageren de voerprijzen hier al op?  Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Juli 2019

Oogst geeft meer details, al is race is nog niet gelopen

De komende weken zijn beslissend voor de aardappelmarkt. Langzamerhand wordt meer bekend over de groei, al gaat de markt bepaald worden door het weer. Op de uienmarkt is het momenteel vooral aftasten hoe de uien geprijsd moeten worden. Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Juni 2019

Geloof in hogere varkensprijs ebt weg

Nadat de varkensprijzen dit voorjaar opliepen, bewegen de noteringen momenteel zijwaarts. Ruimte voor verdere verhogingen lijkt er niet te zijn. De voerprijzen zijn bezig aan een dalende trend, terwijl de mestmarkt zich in een rustige fase bevindt.  Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Juni 2019

Teruglopende melkaanvoer maakt spotmelk gewild

De boterprijzen hebben de afgelopen weken averij opgelopen. Ondertussen trekt de prijs voor spotmelk aan, ondanks dat in Europa per saldo evenveel melk is. Hoe komt dit? En wat doen de voerprijzen deze zomer? Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Juni 2019

Het nieuwe seizoen heeft alweer een verhaal

Voor zowel tarwe als maïs is de granenmarkt in de maand mei zeer volatiel geweest. Dat kan overigens niet gezegd worden over de aardappelmarkt, want daar wordt de stemming als vast gezien. Het uienseizoen is dit seizoen eerder ten einde gekomen, welke gevolgen heeft dat? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer Mei 2019

Hogere varkensprijs moet in juni gebeuren

Nadat de varkensprijzen dit voorjaar zijn opgelopen, bewegen de noteringen nu zijwaarts. Daarentegen is er nog maar relatief weinig tijd voor verdere verhogingen, zo tonen cijfers over voorgaande jaren. De voerprijzen zijn bezig aan een dalende trend, maar door de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt is het wel onzeker geworden of deze trend doorzet. Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer Mei 2019

Het is vlees noch vis op de zuivelmarkt

De prijsontwikkelingen op de zuivelmarkt geven dit voorjaar geen consistent beeld af. Diverse melkverwerkers verlagen de melkprijs. Hoe komt dit, en is er zicht op een bodem? Daarbij werkt de Europese melkaanvoer deze maand toe naar een piek. Lees meer >>

Trendrapport Akkerbouw Pro Mei 2019

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn divers

Het seizoen voor pootgoed van het ras Bintje eindigt dit jaar in een tranendal, waar het uienseizoen juist de boeken in zaal gaan als een van de meest memorabele seizoenen die Nederland ooit gekend heeft. Welke gevolgen heeft dat gehad voor de prijsontwikkelingen van deze producten? Lees meer >>

Trendrapport Varkens & Voer April 2019

Varkensprijs: het spel is op de wagen

De varkensmarkt heeft wilde weken achter de rug, waarbij de prijzen behoorlijk wat terrein hebben gewonnen. Vanwege Pasen maken de noteringen nu een pas op de plaats. Wat betekent dit voor de biggenprijzen, wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden? Lees meer >>

Trendrapport Melk & Voer April 2019

Piek Europese melkaanvoer pakt lager uit

Welke invloed hebben de lagere zuivelnoteringen op de grondstofwaarde van de melk, en wat doet de melkaanvoer in Europa? Daarover vind je in dit trendrapport een analyse. Ook wordt ingegaan op de Europese melkaanvoer en de situatie op (ruw)voer- en mestmarkt. Lees meer >>