Agrifoto

Nieuws Mineralenbalans

Stikstofoverschot in landbouw neemt iets toe

26 Januari 2022

Het stikstofoverschot in de landbouwsector was in 2020 - met 307 miljoen kilo - circa 4,5% groter dan één jaar eerder, zo blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zowel uit krachtvoer als kunstmest was er 5 miljoen kilo meer toevoer van stikstof. Daarbij werd 3 miljoen kilo minder stikstof afgevoerd via plantaardige producten, met name door een kleinere tarweoogst.

Het stikstofoverschot is berekend door de aangevoerde hoeveelheid stikstof (onder meer in de vorm van krachtvoer en kunstmest) te verminderen met de hoeveelheid die is vastgelegd in dierlijke en plantaardige producten en de stikstof die is afgezet buiten de landbouw, aldus het CBS.

Meer stikstof uit krachtvoer en kunstmest
De twee belangrijkste bronnen van stikstof in de landbouwsector waren in 2020 krachtvoer (415 miljoen kilo) en kunstmest (220 miljoen kilo). Bij beide lag de toevoer 5 miljoen kilo hoger dan in 2019. Het stikstofoverschot is deels afhankelijk van het vastleggen van stikstof in plantaardige producten. Twee jaar terug waren er geen uitzonderlijke weeromstandigheden die een groot effect hadden op de oogst. In totaal werd 84 miljoen kilo stikstof via plantaardige producten afgevoerd, 3 miljoen kilo minder dan in 2019. Door een daling van het areaal werd vooral minder tarwe geoogst. Er werd verder 208 miljoen kilo stikstof afgevoerd via dierlijke producten, minder dan 1% meer dan in 2019.

Bron: CBS

In 2018 was het stikstofoverschot 330 miljoen kilo. In 2019 was sprake van een afname en was het stikstofoverschot 285 miljoen kilo. In 1986 was het stikstofoverschot in de landbouwsector nog 775 miljoen kilo. In 2006 was dat gehalveerd naar 389 miljoen kilo.

Gebruik kunstmest van 2010 tot 2020 7% toegenomen
Het CBS maakt in een persbericht de vergelijking met tien jaar eerder; toen was het overschot bijna net zo hoog als in 2020. Wel zijn er verschillen bij in- en uitstromen. In tien jaar tijd steeg de afvoer van stikstof uit dierlijke producten met 11 miljoen kilo (+6%) en nam de afzet van stikstof van buiten de landbouwsector (onder andere export, mestverwerking en gebruik door particulieren) met 3 miljoen kilo toe naar 73 miljoen kilo. Het gebruik van kunstmest is in de laatste tien jaar met 7% toegenomen naar 220 miljoen kilo.

Het overschot van stikstof naar de lucht nam in tien jaar tijd met ongeveer 6% af, naar 88 miljoen kilo. Dit blijkt uit de cijfers van de statistiekdienst. Het overschot naar de bodem steeg tegelijkertijd van 212 miljoen kilo naar 219 miljoen kilo, een toename van 3%.

Stikstofdepositie daalt in tien jaar
De stikstofdepositie, het neerslaan van stikstofdeeltjes uit de lucht op de bodem en in het water, daalde in tien jaar tijd van 44 miljoen kilo (2010) naar 34 miljoen kilo (2020), een afname van 23%. De stikstofdepositie naar landbouwgrond met herkomst landbouw nam met 6% af. Die van buiten de landbouw, zoals industrie en verkeer, nam met 33% af. De stikstofvervluchtiging uit stallen is gedaald van 67 miljoen kilo (2010) naar 59 miljoen kilo (2020). Dit komt vooral door het gebruik van emissiearmere technieken zoals luchtwassers.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Boerenbusiness kan je als ondernemer gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod
Regenradar
Powered by Agroweer

Nieuws Veestapel

Melkveesector weer onder stikstofplafond

Nieuws Stikstof

Gelderland wil ook industrie uitkopen

Nieuws PAS-melders

MOB start ook in Drenthe handhavingsprocedures

Interview Arjan Schimmel

'Gehele zuivelsector moet weer met een stem spreken'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief