Boerenbusiness Algemeen Boerenbusiness.nl is de nr.1 website voor argarische ondernemers in Nederland. https://www.boerenbusiness.nl nl-NL info@boerenbusiness.nl (Boerenbusiness) Chapeau CMS Mon, 19 Apr 2021 16:41:06 +0200 Boerenbusiness Grondprijzen Duitsland rap omhoog door investeerders http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10891880/grondprijzen-duitsland-rap-omhoog-door-investeerders Niet alleen in Nederland zijn zorgen over de hoge grondprijzen, ook voor Duitse boeren wordt het steeds lastiger om grond te kopen. Eén van de oorzaken van de snel stijgende grondprijzen in Duitsland zijn investeerders van buiten de agrarische sector. Jurphaas Lugtenburg Mon, 19 Apr 2021 16:35:00 +0200 Grond pachten op basis van een goed verhaal http://www.boerenbusiness.nl/opinies/niels-van-der-boom/opinie/10891652/grond-pachten-op-basis-van-een-goed-verhaal Iets merkwaardigs is zichtbaar op de grondmarkt. Niet langer speelt louter het hoogste bod of de beste bankgarantie mee wanneer er pachtgronden worden uitgegeven. Een goed verhaal, daar zijn grondeigenaren gevoelig voor. Praatjes vullen dan wel geen gaatjes, maar wel de grondportefeuille. Redactie Boerenbusiness Mon, 05 Apr 2021 09:00:00 +0200 Initiatiefgroep: Grondbank voor extensiveren http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10891649/initiatiefgroep-grondbank-voor-extensiveren Een brede intitiatiefgroep, onder leiding van onder andere oud-landbouwminister Cees Veerman, pleit bij het nieuwe kabinet voor een integraal en langjarig uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied (denk aan 20 jaar). Een van de aanbevelingen is een grondbank waarmee grond kan worden aangekocht, afgewaardeerd of geruild, zodat bedrijven kunnen extensiveren. Linda van Eekeres Wed, 31 Mar 2021 12:10:00 +0200 Belgische adel nog steeds grootgrondbezitter http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10891430/belgische-adel-nog-steeds-grootgrondbezitter De adel is in België nog steeds de grootste private grondbezitter. Een toenemende groep industriëlen heeft grond echter als belegging ontdekt. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoeksite Apache. Op basis van gelekte kadastergegevens stelde de website een top 500 samen van grootste particuliere grondbezitters. Jurphaas Lugtenburg Mon, 15 Mar 2021 15:40:00 +0200 LTO: Landbouwgrond ontwikkelen in de Noordzee http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10891287/lto-landbouwgrond-ontwikkelen-in-de-noordzee LTO Nederland pleit voor een grondig onderzoek naar winning van nieuw land in Nederland voor agrarische ontwikkeling, bijvoorbeeld in de Noordzee. Daar kan ruimte worden gemaakt voor moderne hightech sectoren met hoge toegevoegde waarde, als nieuwe vormen van veehouderij, pootgoedteelt, groenten, bloemen en bollen.  Redactie Boerenbusiness Fri, 05 Mar 2021 08:30:00 +0200 Brits agrarisch beleid gaat grondig op de schop http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10891235/brits-agrarisch-beleid-gaat-grondig-op-de-schop De landbouw in het Verenigd Koninkrijk wordt hard getroffen door de brexit. Met uittreding uit de Europese Unie kunnen Britse boeren niet langer aanspraak maken op directe steun uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Niet langer gebonden aan de regels en dictaten die vanuit Brussel worden opgelegd, zet het land een eigen koers uit. Dat was immers het doel van de brexit. Jurphaas Lugtenburg Tue, 02 Mar 2021 11:55:00 +0200 Weinig buitenlandse kopers van Bulgaarse grond http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10891225/weinig-buitenlandse-kopers-van-bulgaarse-grond In bepaalde delen van Bulgarije zijn de prijzen van agrarische grond in 2020 met circa 10% gestegen.'In sommige van de duurdere regio's is grond verkocht voor 1.800 lev per decare', zegt Stayko Staykov. Dat is omgerekend circa €9.200 per hectare. Jurphaas Lugtenburg Mon, 01 Mar 2021 14:57:00 +0200 Een basisvergoeding naast de toeslagrechten http://www.boerenbusiness.nl/opinies/boerenbusiness/opinie/10891027/een-basisvergoeding-naast-de-toeslagrechten Neem de verdeling van de GLB pot grondig op de schop. Bouw de toeslagrechten in 10 jaar af naar een maximumtoeslag van €25.000 per bedrijf. Voer tegelijk met de start van de overgangstermijn een aan voorwaarden gekoppelde 'Basisvergoeding' in. Redactie Boerenbusiness Sun, 14 Feb 2021 12:00:00 +0200 'Commissaris nodig voor inrichten landelijk gebied' http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890895/039-commissaris-nodig-voor-inrichten-landelijk-gebied-039 Een brede groep betrokkenen uit de wereld van landbouw, voedsel, natuur, landschap en het landelijk gebied pleit voor het aanstellen van een landschapscommissaris. Ook worden anderen opgeroepen om samen de visie uit te werken en deze te delen met een nieuw kabinet. Linda van Eekeres Wed, 03 Feb 2021 17:02:00 +0200 Grondprijs laatste kwartaal 2020 weer gestegen http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890872/grondprijs-laatste-kwartaal-2020-weer-gestegen De gemiddelde grondprijs in Nederland is in 2020 2,7% gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Kadaster en Wageningen Economic Research. De stabilisatie en lichte daling van de grondprijs in het 2e en 3e kwartaal van 2020 lijkt daarmee geen trend te worden. Jurphaas Lugtenburg Tue, 02 Feb 2021 11:05:00 +0200 Complotten rond bodem brengen geen oplossingen http://www.boerenbusiness.nl/opinies/gerard-ros/opinie/10890826/complotten-rond-bodem-brengen-geen-oplossingen Het boerenland is uitgemergeld. De bodems zijn uitgeput. Het boerenland is er slecht aan toe. En de schuldige is ook bekend: de intensieve landbouw. Ik weiger om dat wereldbeeld over te nemen. Het is mij te deprimerend en het doet geen recht aan de werkelijkheid. Het is een karikatuur. Redactie Boerenbusiness Fri, 29 Jan 2021 09:41:00 +0200 Mysterie rond kale plekken in grasland http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890799/mysterie-rond-kale-plekken-in-grasland Op nieuw ingezaaid grasland worden de laatste paar jaar nog al eens kale plekken waargenomen. Het gras komt goed op maar valt na een paar weken uit. Het probleem speelt vooral op zandgrond en in sommige gevallen ook in bestaand gras. Wat de exacte omvang is, is moeilijk vast te stellen maar diverse adviseurs melden percelen te kennen met uitval. Jurphaas Lugtenburg Wed, 27 Jan 2021 10:30:00 +0200 Hoe Bill Gates de landbouw in de VS verandert http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890695/hoe-bill-gates-de-landbouw-in-de-vs-verandert Vanuit het niets is de medeoprichter van Microsoft en miljardair Bill Gates opgeklommen tot de grootste boer in de Verenigde Staten. Dat schrijft het blad The Land Report. Uit hun onderzoek blijkt dat zowel Gates' eigen ondernemingen als de Bill & Melinda Gates Foundation stilletjes duizenden hectares landbouwgrond hebben gekocht. Niels van der Boom Tue, 19 Jan 2021 15:00:00 +0200 4 redenen waarom grond in 2021 duurder kan worden http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890537/4-redenen-waarom-grond-in-2021-duurder-kan-worden Nieuw jaar, nieuwe kansen. Zo luidt het gezegde. Velen hopen uiteraard op een jaar waarin het coronavirus weer van het toneel verdwijnt. De wereldwijde pandemie is ook een van de redenen dat de grondprijzen in 2020 omlaag gingen. Voor 2021 zijn de verwachtingen tegenovergesteld. 4 redenen waarom de grondprijs dit jaar kan stijgen. Kimberly Bakker Mon, 04 Jan 2021 16:00:00 +0200 Nederlandse boerderij is drieënhalf miljoen waard http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890480/nederlandse-boerderij-is-drie-nhalf-miljoen-waard Door schaalvergroting en waardestijging van duurzame productiemiddelen nam het gemiddelde vermogen op een agrarisch bedrijf toe van 1,5 miljoen euro in 2001 tot 3,5 miljoen euro in 2018. Dat meldt Wageningen Economic Research in een onderzoek over duurzame agrofinanciering, in opdracht van het ministerie van LNV. Redactie Boerenbusiness Thu, 24 Dec 2020 11:15:00 +0200 Concept van de Bodem in Balans snijdt geen hout http://www.boerenbusiness.nl/opinies/gerard-ros/opinie/10890463/concept-van-de-bodem-in-balans-snijdt-geen-hout De methode 'de Bodem in Balans' wordt door een aantal specialistische laboratoria en adviesbureaus in Nederland met veel verve aan de man gebracht als de beste methode om te werken aan een duurzame bodem en landbouw. Zijn de onderliggende claims terecht? Nee, onderbouwt Gerard Ros. Redactie Boerenbusiness Wed, 23 Dec 2020 11:50:00 +0200 Maak groene grondbank voor verdienmodel boer http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890449/maak-groene-grondbank-voor-verdienmodel-boer De politiek wil kringlooplandbouw. De consument wil de koe in de wei. Maar de boer is nog altijd gebonden aan het oude systeem. Daarom zijn een ander verdienmodel en beleid nodig. Melkveehouder Chris van Bruggen stelt voor de Franse grondbank in Nederland te introduceren. Redactie Boerenbusiness Tue, 22 Dec 2020 09:01:00 +0200 Torenhoge grondprijs frustreert verduurzaming http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890404/torenhoge-grondprijs-frustreert-verduurzaming Ondanks alle aandacht voor verduurzaming is intensiveren van de melkproductie per hectare nog steeds eenvoudiger te begroten dan extensivering. Rabobank sectorspecialist Marijn Dekkers schetst de dilemma's rondom de onder druk staande marges en de financieringslast in de melkveehouderij. Redactie Boerenbusiness Thu, 17 Dec 2020 10:37:00 +0200 Landbouwgrond is geen stikstofgevoelige natuur http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890346/landbouwgrond-is-geen-stikstofgevoelige-natuur Reguliere landbouwgrond kan niet als stikstofgevoelige natuur aangewezen worden. Als dat toch is gebeurd, dan moet dat worden teruggedraaid, zegt minister Schouten. Redactie Boerenbusiness Fri, 11 Dec 2020 09:31:00 +0200 Dit zijn de pachtprijzen in de IJsselmeerpolders http://www.boerenbusiness.nl/grond/artikel/10890327/dit-zijn-de-pachtprijzen-in-de-ijsselmeerpolders Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft de afgelopen periode 21 kavels binnen de IJsselmeerpolders in geliberaliseerde pacht aangeboden. In totaal gaat het om zo'n 584 hectare. Inmiddels zijn 16 van deze kavels verpacht en de prijzen lopen behoorlijk uiteen: van €1.200 tot €3.500 per hectare. Een overzicht van de pachtprijzen in de IJsselmeerpolders. Kimberly Bakker Thu, 10 Dec 2020 11:16:00 +0200