Emissie

'Beperken emissie van belang voor akkerbouwer'

Nieuws Akkerbouw

'Beperken emissie van belang voor akkerbouwer'

In de akkerbouw zijn veel zorgen over het kleiner wordende gewasbeschermingsmiddelenpakket. Bij de toelating van middelen wordt onder andere gekeken naar de mate waarin de actieve stoffen in het milieu terechtkomen. Er zijn al flinke stappen gezet op het gebied van emissiebeperking, maar er is bij akkerbouwers nog een flinke verbetering te halen. Dat blijkt uit onderzoek dat door AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw is uitgevoerd.
4 Maart 2021
Nieuw-Zeelandse melker heeft laagste CO2-footprint

Inside Melk

Nieuw-Zeelandse melker heeft laagste CO2-footprint

De melkveehouders in Nieuw-Zeeland hebben de laagste CO2-footprint, zo laat een nieuw onderzoek van AgResearch zien. In de analyse is de CO2-voetafdruk van 18 grote zuivellanden vergeleken. In Nieuw-Zeeland is de CO2-uitstoot maar liefst 48% lager dan het gemiddelde van de andere landen.
18 Februari 2021
Deel opkoopmiljarden naar stikstofreductie?

Nieuws Stikstofdossier

Deel opkoopmiljarden naar stikstofreductie?

In de Tweede Kamer is er mogelijk een meerderheid die het miljardenbudget voor de vrijwillige opkoop van veehouderijen, gedeeltelijk wil ombuigen naar investeringssteun bij het emissie arm maken van de bedrijfsvoering.
26 November 2020
Precisiebemesting kan en gebeurt overal

Opinie Herre Bartlema

Precisiebemesting kan en gebeurt overal

Een landbouw zonder emissies. Het moet. Het kan. Met deze boodschap opende commissievoorzitter Remkes de presentatie van zijn slotadvies aan de Tweede Kamer over de stikstofcrisis. Nederlandse agrarische ondernemers werken al hard aan het terugdringen van emissies.
17 Juni 2020
Scherpe daling CO2-prijs door coronamaatregelen

Nieuws Broeikasgassen

Scherpe daling CO2-prijs door coronamaatregelen

De pijs van CO2 laat een scherpe daling zien als gevolg van de coronamaatregelen, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De CO2-prijs die gehanteerd wordt binnen de Europese emissiehandel, daalde in 2020 met 29%.
7 Mei 2020
Stage 5 is de nieuwe norm in emissiebeperking

Aangeboden door MF

Stage 5 is de nieuwe norm in emissiebeperking

Akkerbouwers, loonwerkers en aannemers zoeken in toenemende mate trekkers die zich zowel ecologisch als economisch onderscheiden. Een laag brandstofverbruik en emissienormen zijn daarbij veelal leidend. Ook overheden stellen steeds vaker eisen bij gunning van opdrachten. De emissiearme Massey Ferguson 7700S Dyna-VT Stage 5 tractoren blijken hiervoor een solide basis.
24 April 2020
Emissiescan nodig voor behoud middelen

Aangeboden door BASF

Emissiescan nodig voor behoud middelen

Bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen bestaat altijd het risico op ongewenste emissie naar het oppervlaktewater. Veel van die emissies ontstaan op het erf of door afspoeling van percelen. Reductie van deze emissies is van groot belang voor behoud van een breed middelenpakket.
14 Februari 2020
Agrarische sector komt er als beste uit

Opinie Robert Schorsij

Agrarische sector komt er als beste uit

Het is niemand ontgaan dat de landbouw onder vuur ligt over de reductie van broeikasgassen. De sector is zeker niet helemaal vrij te pleiten en er kan nog veel verbeterd worden, maar volgens 'Emissieregistratie 2018' van de industriële sector is de landbouwsector de sector met een van de laagste broeikasgasemissies.
13 November 2019

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief