nitraatbeleid

'Eerst goed meten voor je nitraatmaatregelen oplegt'

BB TV Jaap Haanstra

'Eerst goed meten voor je nitraatmaatregelen oplegt'

De Nederlandse landbouwsector kijkt tegen draconische maatregelen aan om het nitraatgehalte in het oppervlaktewater verder te verlagen. Vooral voor akkerbouwbedrijven is de impact groot. Zo ook op het bedrijf van Jaap Haanstra in Luttelgeest. De landbouw heeft volgens hem al enorme stappen genomen: 'Ga eerst eens goed meten voor je maatregelen oplegt.'
16 November 2021
Nederland hanteert strenge eigen nitraatnormen

Achtergrond Nitraatrichtlijn

Nederland hanteert strenge eigen nitraatnormen

De discussie rond het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn blijft de gemoederen bezig houden. Brussel dringt aan strengere maatregelen en agrarisch Nederland noemt de plannen van Schouten onrealistisch en onwerkbaar. De gesprekken tussen het ministerie en de sector lopen zeer moeizaam. En nu doet Stichting Agrifacts (Staf) ook nog een duit in het zakje. Zij hebben ontdekt dat de stikstofnormen die in Nederland gehanteerd worden een stuk strenger dan in onze buurlanden. 
9 November 2021
Deadline nadert voor nitraatrichtlijn

Nieuws Nitraatrichtlijn

Deadline nadert voor nitraatrichtlijn

Getracht wordt de definitieve versie van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt half november naar de Tweede Kamer te sturen. Dat heeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in een kamerbrief laten weten.
27 Oktober 2021
EU zint op extra maatregelen tegen nitraat

Nieuws Nitraat

EU zint op extra maatregelen tegen nitraat

Het water in de EU heeft nog steeds te lijden van nitraatverontreiniging. De laatste jaren worden er weinig vorderingen geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Vooral overbemesting blijft een probleem in veel delen van de EU.
12 Oktober 2021
'Landbouw moet opdraaien voor kosten vervuiling'

Nieuws Nitraatrichtlijn

'Landbouw moet opdraaien voor kosten vervuiling'

De vervuiler betaalt. Dat principe geldt nog te weinig voor de agrarische sector stelt de Europese Rekenkamer in een deze week uitgekomen rapport. Vooral bij de vervuiling van water heeft de landbouw een belangrijke rol. En ook hier speelt de Kaderrichtlijn Water een centrale rol.
9 Juli 2021
Ook een stikstofcrisis in de akkerbouw aanstaande?

Politiek Nitraatrichtlijn

Ook een stikstofcrisis in de akkerbouw aanstaande?

De stikstofcrisis lijkt naast de veehouderij nu ook de akkerbouw zwaar te raken. Hier zit het probleem alleen niet bij de stikstofgevoelige natuur maar bij de waterkwaliteit. Om de uitspoeling van nitraat te voorkomen wordt op het ministerie van landbouw nagedacht over ingrijpen in het bouwplan van de akkerbouwer.
6 Juli 2021
Waterkwaliteit is verbeterd, maar moet nog beter

Nieuws Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is verbeterd, maar moet nog beter

De grondwaterkwaliteit in de Europese Unie (EU) is beter dan die van het oppervlaktewater. De nitraatvervuiling is dus afgenomen, wat betekent dat het mestbeleid effect heeft. Echter, de volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voorgeschreven doelen voor een goede ecologische en chemische status worden in het oppervlaktewater nog niet gehaald.
9 Juli 2018
Het nitraatbeleid van EU moet op de schop

Het nitraatbeleid van EU moet op de schop

Zowel de Franse belangenbehartiger FNSE van agrarische ondernemers als de Nederlandse belangenbehartiger LTO willen dat het nitraatbeleid op de schop gaat. Ook vinden de organisaties elkaar op het gebied van varkens.
24 Februari 2016

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief