zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

19 resultaten

Nieuws Derogatie

Verplichte rijenbemesting in maïs van de baan

18 Mei 2020

Nieuws Mest

Belangrijke wijzigingen in mestbeleid voor akkerbouw

18 Mei 2020

Inside Mest

Mestwet herbergt klein plusje voor akkerbouw

25 September 2018

Inside Mest

Te hoge mestproductie brengt rechten in gevaar

24 September 2018

Brief aan de Kamer

60 miljoen euro voor Nitraatrichtlijn

7 Maart 2018

Mestfraude deels oorzaak

Mestexport telt mee bij fosfaatplafond

27 December 2017

Inside: Mestmarkt

Hogere derogatie voor gras? Het wordt mogelijk

21 December 2017

'Nog veel werk te doen'

Actieprogramma voor de Kerst klaar?

4 December 2017

Vanggewas na aardappelen

Ruimte voor organische stof in Nitraatrichtlijn

17 Oktober 2017

Rijenbemesting in maïs verplicht

Kabinet wil mestplafonds vastleggen in wet

16 Oktober 2017

Meldt Kamp in Kamerbrief

Opnieuw uitstel voor overleg zesde actieprogramma

8 September 2017

BB TV: Jaap van Wenum

Invulling nieuwe mestregels verloopt moeizaam

17 Juli 2017

In zesde actieprogramma

Van Dam wil fosfaatnormen aanpassen

5 Juli 2017

Op verzoek van Kamer

Debat nieuw mestbeleid weer uitgesteld

23 Juni 2017

Bevestigd door ministerie EZ

Nieuwe derogatie lukt niet voor 2018

20 Juni 2017

Visie van NAV

Akkerbouw benadeeld in nitraatrichtlijn

15 Mei 2017

Akkerbouw geeft advies

Onduidelijkheid remt daling emissies

21 Maart 2017

Meer na evaluatie

Klein tipje van de zesde nitraatrichtlijn onthuld

21 December 2016

Waterkwaliteit wordt beter

Melkveehouders slijpen de messen opnieuw

6 Oktober 2016