Tij keren op biggenmarkt

Vijf dingen die u moet weten van BestPigletPrice

5 Oktober 2015 - 1 reactie

Maandag 5 oktober gaat de BestPigletPrice van start, de nieuwe notering die de beursprijs biggen vervangt. De nieuwe notering moet de transparantie vergroten en daarnaast de kwaliteit van de Nederlandse big stimuleren, zodat het tij van de dalende export wordt gekeerd.

Waarom is de BestPigletPrice in het leven geroepen en wat is het doel?

Het uiteindelijke doel van de BestPigletPrice is om de positie van de Nederlandse big in het buitenland te versterken. Nederland verliest steeds meer en steeds sneller marktaandeel aan Denemarken. Vooral naar Duitsland en Polen loopt de export terug omdat mesters in deze landen steeds vaker de Deense big boven de Nederlandse verkiezen.

De BestPiglet-Price moet de duidelijkheid vergroten als kwaliteit stimuleren 

De BestPigletPrice moet het tij keren door zowel de duidelijkheid te vergroten, als kwaliteit te stimuleren en voor meer aanbod zorgen als de markt daarom vraagt. Tot en met week 40 kende Nederland drie biggennoteringen die alle drie op een ander niveau stonden. Met name in het buitenland zorgde dit voor veel onduidelijkheid over het prijsniveau. De beursprijs biggen wordt vanaf 5 oktober vervangen door de BestPigletPrice, die een leidende positie voor zowel de binnenlandse, als de buitenlandse handel moet worden.

Hoe kan de BestPigletPrice de kwaliteit en de kwantiteit van de biggen bevorderen?

Bij het kenmerk kwantiteit is het cruciaal dat de biggenproductie perfect aansluit bij de omvang van de vraag in binnen- en buitenland. In het voorjaar is sprake van beperkt aanbod terwijl de vraag groot is. In de zomer en herfst is de vraag beperkt, maar neemt het aanbod juist toe. Dit leidt tot hoge pieken en diepe dalen in de prijzen. Vraag en aanbod moeten dus beter op elkaar worden afgestemd en de BestPigletPrice tracht dit te doen door een gestandaardiseerd toeslagsysteem te introduceren.

Voor de notering is een richtlijntabel opgesteld met kenmerken die de hoogte van de toeslag bepalen. In de richtlijntabel zijn ondermeer het minimale vloeroppervlak per big, de leeftijd waarop de biggen worden gespeend, de frequentie van bloedmonitoring en een vrij onderhandelbaar deel opgenomen. Ieder kwaliteitskenmerk bepaald de hoogte van de toeslag in procenten. Voor een minimaal vloeroppervlak van 0,4 vierkante meter per big geldt bijvoorbeeld een toeslag van twee procent. Tezamen kan een maximale toeslag van 10 procent worden gehaald.

De reden dat de toeslag een percentage van de basisprijs is, is dat dit een sturende werking op het aanbod moet hebben. Ten tijde van krapte stijgt de basisprijs en wordt ook meer toeslag betaald. Wanneer het aanbod groter is dan de vraag blijft de toeslag een deel van de basisprijs.

Naast kwaliteitstimulerende factoren, zijn ook kenmerken opgesteld die voor een korting van de basisprijs zorgen, zoals oornecrose, hoest en andere afwijkingen. Ook dit moet de kwaliteit en de kwantiteit van de big stimuleren en uiteindelijk de handel in binnen- en buitenland ten goede komen.

Hoe wordt de BestPigletPrice samengesteld?

De BestPigletPrice wordt op drie manieren samengesteld. Allereerst kunnen handelaren een notering ingeven via een digitaal meldingsysteem. Daarnaast worden achtergronden bij de markt verzameld door te spreken met contacten in de sector. Ten slotte worden de gemiddelde notering en de achtergronden bij de markt besproken met een adviescommissie. Deze bestaat uit vijf handelaren, één vermeerderaar en één vleesvarkenshouder. Dit overleg vindt maandagmiddag plaats, zodat de laatste ontwikkelingen die van invloed zijn op de markt kunnen worden meegenomen in de definitieve prijs.

Hoe onafhankelijk en transparant is de BestPigletPrice?

De BestPigletPrice is 100 procent onafhankelijk en volledig transparant. DCA verzorgt de coördinatie van de BestPigletPrice, maar als coördinator heeft DCA geen conflicterende werkzaamheden bij het samenstellen van de prijs. Daarnaast wordt de notering ge-audit door het Landbouw Economisch Insituut (LEI), van Wageningen UR. Ook zijn de leden van de adviescommissie bekend.

Wanneer wordt de BestPigletPrice bekendgemaakt en hoe kan ik deze ontvangen?

De BestPigletPrice wordt iedere maandag om 18.00 uur exclusief gepubliceerd op Boerenbusiness.nl en wordt ook verspreidt per sms. U kunt u aanmelden voor deze sms service via www.boerenbusiness.nl/inside/bpp, waar tevens meer informatie over de BestPigletPrice staat.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
speklap 5 Oktober 2015
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/varkensmarkt/artikel/10866115/Vijf-dingen-die-u-moet-weten-van-BestPigletPrice]Vijf dingen die u moet weten van BestPigletPrice[/url]
hoe groot is de afwijking die de commissie met dca door kan voeren t.o.v de doorgegeven prijzen van de handelaren via het meldsysteem? zit hier een maximum aan??? en hoe zit het met de beursprijs voor vlv? graag transparantie!! om draagvlak te krijgen.
Zonnesteek 5 Oktober 2015
Transparant is het pas wanneer de prijs van de handelaar met naam en toenaam wordt bekend gemaakt op een internet-site.
De commissie van "geleerden" onder aanvoering van DCA koopt niks ,doet er dus niet toe en heeft geen waarde.
Zelfde geld idem dito met de beursprijs van de vleesvarkens.
Kijk toch aub eens naar de prijs van Duitsland ,verschil is opgelopen in 4 weken naar 500 Euro per vracht.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Onrust maakt einde aan opmars biggenprijs

Analyse Biggen

Onrust maakt einde aan opmars biggenprijs

Biggen tekort, vleesvarkens teveel

Analyse Biggen

Biggen tekort, vleesvarkens teveel

Hervat de biggenprijs in nieuwe jaar stijgende lijn?

Analyse Biggen

Hervat de biggenprijs in nieuwe jaar stijgende lijn?

Plusje voor biggenprijs in tamme week

Analyse Biggen

Plusje voor biggenprijs in tamme week

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief