Provincie Groningen

Nieuws Stikstofcrisis

Boer kan nog lang wachten op toekomstperspectief

28 Juni 2022 - 20 reacties

Ondanks de boerenprotesten door heel het land zijn de stikstofplannen van het kabinet dinsdagmiddag vrijwel ongeschonden door de Tweede Kamer gegaan. De Kamer kon over een reeks moties stemmen over het stikstofbeleid van minister Christianne van der Wal, maar moties die stevige aanpassingen van de plannen voorstonden, haalden het niet. De moties die wel werden aangenomen, hadden vooral betrekking over de uitvoering van het beleid en hoe de boeren daar beter bij kunnen worden geholpen. Daarbij moeten alle boeren naar natuurinclusieve landbouw worden gestuurd.

Waar de boeren met de massale protesten vooral een aanpassing van het stikstofbeleid en de doelen nastreefden, werd in politiek Den Haag de afgelopen dagen vooral het accent gelegd op het 'perspectief bieden aan de boeren'. Een plan van landbouwminister Henk Staghouwer die dit perspectief moest schetsen, werd vorige week in de Tweede Kamer door een overgrote meerderheid verbaal naar de prullenbak verwezen in het debat over het stikstofbeleid. De Kamer stemde vandaag over meer dan veertig moties die vorige week donderdag werden ingediend bij het debat over het stikstofbeleid. De moties van BoerBurgerBeweging (BBB) en JA21 over een scherpe aanpassing van het stikstofbeleid, haalden het daarbij niet.

Caroline van der Plas, aanvoerder van BBB, laat in een eerste reactie van de partij weten "gigantisch te balen" van de stemmingen over de moties. "Het is zeer teleurstellend. Goede voorstellen van de oppositie worden niet aangenomen, alles van de coalitie wordt wel aangenomen. Het is precies zoals ik zei afgelopen donderdag in het debat. We gaan hier lang vergaderen en debatteren en we gaan het allemaal opnemen voor de boeren en we gaan gewoon weer over tot de orde van de dag. En dat is precies wat hier is gebeurd. Maar wij blijven strijden." (lees verder onder tweet)

Lang wachten op toekomstperspectief
Welke toekomstvisie het kabinet nu echt heeft voor de Nederlandse land- en tuinbouw, daar moeten de boeren en tuinders echter nog maanden op wachten. Voor Prinsjesdag (de derde dinsdag in september) moet bekend zijn welke politieke keuzes het kabinet maakt voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en wat daarin het toekomstperspectief is van boeren, zo eist het parlement. Daarin wordt onder meer ook gevraagd om een bijdrage van banken, leveranciers, afnemers en banken in de transitie naar kringlooplandbouw. Maar daarbij krijgen de provincies een jaar de tijd om met de eigen stikstofreductieplannen in hun gebieden te komen en op tweederde van dat proces volgen verkiezingen van Provinciale Staten. Die kan het regionale politieke landschap van kleur doen veranderen, maar ook de verhoudingen in de Eerste Kamer. Kortom, een constructief, consistent, gedegen en betrouwbaar politiek toekomstplan voor de boer is ver te zoeken.

Een Kamermeerderheid oordeelt dat in het stikstofbeleid en het toekomstperspectief voor de boer te veel de focus ligt op de stoppersregeling, met daarin een beroepsverbod, terwijl dit geen perspectief biedt voor de blijvers en starters. De andere mogelijkheden voor stikstofreductie die in het coalitieakkoord zijn afgesproken, blijven zo onderbelicht. Andere mogelijkheden om stikstofuitstoot te verminderen zijn verplaatsen, innoveren, managementmaatregelen en extensiveren. De Kamer wil dat de regering zo snel mogelijk met een compleet uitgewerkt instrumentarium komt, waaronder voor innovaties, een schema met maatregelen per grondsoort, een verplaatsersregeling (zonder beroepsverbod) en aantrekkelijke regelingen voor langjarig agrarisch natuurbeheer. Daarover wil de Kamer bij de begrotingsbehandeling worden geïnformeerd.

Koplopers ondersteunen
Koplopers in de kringlooplandbouw, zoals biologische en natuurinclusieve kringloopboeren, zijn volgens de Kamerleden nodig in de transitie naar kringlooplandbouw. Ongeveer de helft van de biologische bedrijven in Nederland liggen in een gebied waar meer dan 47% stikstof moet worden gereduceerd. Deze koplopers moeten volgens de Kamer door de regering worden ondersteund, zodat hun bedrijf binnen de gebiedsgerichte aanpak niet sneuvelt.

Een motie om de banken hun rechtvaardige deel te laten betalen en bijvoorbeeld een solidariteitsheffing in te stellen, haalde het niet. Wel wil de Kamer dat het agrocomplex (banken, leveranciers en afnemers) verplichten tot een zogeheten bail-in die een substantieel deel van de transitiekosten draagt. Ook willen de Kamerleden dat de regering met een plan van aanpak komt om grote verpachtende partijen (terreinbeherende organisaties, het Rijksvastgoedbedrijf en kerken) verantwoordelijk te maken in het bieden van perspectief voor hun huidige pachters en deze te helpen richting een rendabele extensieve en natuurinclusieve voedselproductie. Bovendien wil de Kamer dat de regering er op een niet-vrijblijvende manier voor zorgt dat de transitie naar kringlooplandbouw, inclusief een eerlijk verdienmodel, een vaste plek krijgt in private kwaliteitssystemen, en zo de verwerkende industrie, toeleveranciers en de supermarkten hun steentje bijdragen.

Voorang PAS-knelgevallen
Een motie om de verschillen aan de Duitse grens zo klein mogelijk maken, werd ook gesteund door een meerderheid. Net als om met voorrang uitvoering geven aan het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen en om ruimte te geven voor een bottom-up-aanpak van innovatieve emissiereductie.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
20 reacties
Abonnee
Lei 28 Juni 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10899245/boer-kan-nog-lang-wachten-op-toekomstperspectief]Boer kan nog lang wachten op toekomstperspectief[/url]
Bla blbla bla, blablablaa ba. Blla bla blablabla. Bla lbla la la bla bla bla?Bla bla bla bla bbbbllllaaa,:
1...bla bla bla
2...bla bla bla bla bl
3...bls bla bla bla.....
bla leve bla buraucratie!!

Abonnee
BB 28 Juni 2022
De regering wil alles en een ander moet het weer betalen. Echt nooit van economie gehoord.
Abonnee
puut 28 Juni 2022
rendabele extensieve en natuurinclusiefe voedselproductie vrij vertaald beukennootjes gemarineerd in een kastanjebeslag gepresenteerd op een bedje van berenklauw blaadjes, eet smakelijk!
Abonnee
tijdbom 28 Juni 2022
Het is verschrikkelijk jammer wat VVD,CDA,D66 enCU de boerenstand mee confronteerd. Deze partijen de rug toe keren. Van nature stem ik op CDA,maar ik hoop dat ze buiten gedonderd worden met hun schijnheilige smoel,maar de anderen moeten ook oprotten. Rutte sprak van middag met een uitgestreken smoel dat dit niet getolereerd kan worden. Een politie functionaris sprak van meer trekkers in beslag te nemen,en dat het dan over zal gaan. Ik vraag de verzekeringsmaatschappijen met dwang,de boeren waar jaarlijks veel premies vandaan komen hier coulant te zijn. ZLM spreekt over een enorme winst,maar keert niets terug.
Ik smeek deze maatschappijen zeer coulant te zijn. Mechanisatiebedrijven zoals de Jonge die geen zaken meer doen met ik dacht zuid hollands landschap. Op dit soort bedrijven moeten we trots zijn,en koesteren.
Nu proberen het kabinet te laten vallen. Weg met VVD,CDA,CU en D66.
Abonnee
frog 28 Juni 2022
tijdbom schreef:
Het is verschrikkelijk jammer wat VVD,CDA,D66 enCU de boerenstand mee confronteerd. Deze partijen de rug toe keren. Van nature stem ik op CDA,maar ik hoop dat ze buiten gedonderd worden met hun schijnheilige smoel,maar de anderen moeten ook oprotten. Rutte sprak van middag met een uitgestreken smoel dat dit niet getolereerd kan worden. Een politie functionaris sprak van meer trekkers in beslag te nemen,en dat het dan over zal gaan. Ik vraag de verzekeringsmaatschappijen met dwang,de boeren waar jaarlijks veel premies vandaan komen hier coulant te zijn. ZLM spreekt over een enorme winst,maar keert niets terug.
Ik smeek deze maatschappijen zeer coulant te zijn. Mechanisatiebedrijven zoals de Jonge die geen zaken meer doen met ik dacht zuid hollands landschap. Op dit soort bedrijven moeten we trots zijn,en koesteren.
Nu proberen het kabinet te laten vallen. Weg met VVD,CDA,CU en D66.
gewoon onze mechanisatie bedrijven dwingen om geen zaken meer te doen met de overheid en terrein beherende organisaties.
Abonnee
Grunniger 28 Juni 2022
Alles inleveren voor de centen fosfaatrechten kunnen wel afgeschaft worden
Abonnee
tijdbom 28 Juni 2022
frog schreef:
tijdbom schreef:
Het is verschrikkelijk jammer wat VVD,CDA,D66 enCU de boerenstand mee confronteerd. Deze partijen de rug toe keren. Van nature stem ik op CDA,maar ik hoop dat ze buiten gedonderd worden met hun schijnheilige smoel,maar de anderen moeten ook oprotten. Rutte sprak van middag met een uitgestreken smoel dat dit niet getolereerd kan worden. Een politie functionaris sprak van meer trekkers in beslag te nemen,en dat het dan over zal gaan. Ik vraag de verzekeringsmaatschappijen met dwang,de boeren waar jaarlijks veel premies vandaan komen hier coulant te zijn. ZLM spreekt over een enorme winst,maar keert niets terug.
Ik smeek deze maatschappijen zeer coulant te zijn. Mechanisatiebedrijven zoals de Jonge die geen zaken meer doen met ik dacht zuid hollands landschap. Op dit soort bedrijven moeten we trots zijn,en koesteren.
Nu proberen het kabinet te laten vallen. Weg met VVD,CDA,CU en D66.
gewoon onze mechanisatie bedrijven dwingen om geen zaken meer te doen met de overheid en terrein beherende organisaties.
Je kunt ze niet dwingen,maar we weten i.m. wel hoe ze zijn. Verschrikkelijk wat dat klote kabinet teweeg gebracht heeft. Dwingen tot aftreden en afwachten tot de verkiezingen
Abonnee
50/50 29 Juni 2022
Wat moet er gebeuren om dit kabinet te doen vallen?
Boerenverstand 29 Juni 2022
trap er niet in

dit gaat niet over eigen belang maar volksbelang
inzicht moet worden dat wij en zij hebben verkeerd hebben gekozen

woningen mobiliteit inflatie energie voedsel

hoe moeilijk is dit
Abonnee
gerard 29 Juni 2022
al het voedsel exporteren,
net zo lang tot ze op de knieen gaan!!!
Abonnee
tijdbom 29 Juni 2022
Je hebt gelijk Gerard. Overeenstemming proberen te krijgen met de verwerkers. Hoorde dat Rutte boos is. Bij de schandalen van het kabinet waren er ook veel BURGERS boos,omdat hij zich niets meer kan herinneren. Opro(u)tten, neven als Wal en Boswijk.Gister was 1 van de zwartste dagen in de boerengeschiedenis,en dat MOETEN ze weten.
Standvastig 29 Juni 2022
Is het jullie dan nog steeds niet duidelijk dat het helemaal niet om stikstof gaat?
Abonnee
onderduiker 29 Juni 2022
O, nee. Waarom dan?
Abonnee
cm 29 Juni 2022
onderduiker schreef:
O, nee. Waarom dan?
Jouw grond voor een appel en een ei in handen krijgen. Dan bestemming veranderen in bouwgrond; factor 10 en meer is die dan opeens waard..Boertje staat met lege handen .
Standvastig 29 Juni 2022
Klopt CM, en die plannen staan al zwart op wit, al enkele jaren. En de voorstanders voor deze plannen laten zich op geen enkele wijze tegenhouden.
Abonnee
frog 29 Juni 2022
dus nooit je grond verkopen
vastgoedboer 30 Juni 2022
alles is te koop
ezeltjestrekje 30 Juni 2022
Wanneer je verkoopt snel die Euro s uitgeven over 10 jaar kan je er weinig meer voor terug kopen .
De geld verruiming zijn ze aan verslaafd geworden en proberen er linkse hobby s mee te financieren.
Noord 30 Juni 2022
De regering heeft natuurlijk per definitie niet het beste met zijn onderdanen voor. Altijd al geweest. Divide et impera, zo is het en zo is het altijd geweest. Tot het folk het niet meer pikt........
Boerenverstand 30 Juni 2022
al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel

in werkelijkheid regeert angst
zolang zal boerenverstand zwijgen
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Achtergrond Stikstofstemming

Remkes lokt partijen uit de tent, kabinet wacht af

Nieuws Stikstof

Remkes praat met zuivel over stikstof en markt

Nieuws Stikstof

NewMob wil herstart natuurmetingen door RIVM

Nieuws Prinsjesdag

Onbegrip over 'perspectief' voor boeren in Troonrede

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief