Vergrijzing bedreigt vitale bedrijfsvoering

Verzuim is de grootste kostenpost van bedrijven. De agrarische sector scoort met een verzuimpercentage van 3,44 procent in 2014 goed. Het verzuim is ten opzichte van 2013 namelijk niet alleen gedaald, maar in de agrarische sector wordt ook een stuk minder verzuimd dan in andere sectoren, blijkt uit de verzuimmonitor van Sazas.

Hoewel de agrarische sector goed scoort qua verzuim, zijn er ook de nodige uitdagingen die het lage verzuimpercentage bedreigen. Zo vergrijst de sector sterk en neemt de ziekteverzuimduur toe. Daarnaast brengt ook de opschuivende AOW-leeftijd de nodige uitdagingen met zich mee. Loopt het verzuim op, dan kan dit ook fors hogere kosten met zich meebrengen. Hoe hiermee om kan worden gegaan, vertelt Theo van der Helm, commercieel manager van Sazas, in een gesprek met Elze Kuiper.

31 Juli 2015|Interview Theo van der Helm

Reageer