Verdeeldheid beëindigen met nationale biggenprijs

Met de NVV-notering, de Vion-notering en de beursprijs biggen kent Nederland drie verschillende prijzen voor dezelfde biggenmarkt. Dit creëert veel onenigheid op de binnenlandse markt en onduidelijkheid in het, voor de export belangrijke, buitenland. Vee&Logistiek Nederland maakt hier vanaf oktober een einde aan door de verschillende noteringen te vervangen door één nieuwe prijs waarin alle marktpartijen inspraak hebben. 

Henk Bleker legt in een gesprek met marktwatcher Elze Kuiper uit wat er precies gaat veranderen. 'De sterke fluctuaties maakt de sector kwetsbaar en qua export zijn we in een gigantische strijd verwikkeld met Denemarken. Zoals het nu gaat verliezen we per maand marktaandeel in Duitsland en Polen aan de Denen en dat is een hele slechte zaak.'

8 September 2015|Interview Henk Bleker

1 reactie
Reacties Reageer
Gebruiker
big-varken 8 September 2015
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/videos/bbtv/video/10865622/Verdeeldheid-beeindigen-met-nationale-biggenprijs]Verdeeldheid beeindigen met nationale biggenprijs[/url]
Vleesvarkenshouders maak geen vaste prijsafspraken op geen enkele biggennotering !!!!

De marktwerking wordt nu helemaal weggehaald en door mensen bepaald die de biggen niet betalen......

Mesters geef je portemonnee niet af aan de handel (notering).....Die is na afloop van je prijsafspraak leeg... en dan moet je niet klagen dat de biggen te duur waren...

Er is totaal geen transparantie over de tot stand koming van de biggenprijs....

Een paar geselecteerde JA knikkers mogen er zogenaamd over heen kijken...... dit stelt niets voor...
U kunt niet meer reageren.