Effect landbouw op milieu is niet te meten

Wetenschapper Jaap Hanekamp publiceerde in juni een onderzoek naar ammoniakconcentraties in de lucht. De uitkomst van zijn onderzoek staat haaks op de ammoniakonderzoeken van Wageningen UR waar al 30 jaar het Nederlandse mestbeleid op wordt gebaseerd. Hanekamp: "De onzekerheid is vele malen groter dan tot nu toe gerapporteerd is."

27 Juni 2017|BB TV: Jaap Hanekamp

4 reacties
Reacties Reageer
Gebruiker
jan 27 Juni 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/video/bb-tv/video/10874990/effect-landbouw-op-milieu-is-niet-te-meten][/url]
als beleid maken zo makkelijk kan is er toch iets mis
Gebruiker
BB abonnee
droeftoeter 27 Juni 2017
Wanner valt het kwartje nou eens bij de beleidsmakers, dat ze beleid voeren op emotie en foute cijfers. Boeren weg jagen, boeren op kosten jagen en de voedselproductie verplaatsen naar andere werelddelen , die veel minder efficiënt zijn .

Stop met beleid maken op foute feiten, en aannames. Het is net als de zure regen, die bleek ook niet te bestaan.
Gebruiker
frank87 27 Juni 2017
Er is veel te veel "onderzoek" op bestelling in Nederland:
"De mens is slecht voor de natuur" => "De boer zit in de natuur" => "de boer moet weg"
En de WUR moet de "casus belli" leveren...
Gebruiker
Berend 27 Juni 2017
Bodemkunde en bemestingsleer is een boeiend vak. Je kunt dit op verschillende manieren bekijken.
Vanuit de agrarische sector lijkt het of elke agrariër gevraagd wordt om het bedrijf te verplaatsen of sluiten. Dit is onzin.

We staan nu op een tweesprong in de agrarische sector. We zouden naar een beter effectief mestbeleid moeten gaan.
Als het voor het bodemleven meteen te verwerken is en om het kleihumus complex te verbeteren en daardoor voor de plant meteen opneembaar is .wordt het voor elke sector beter. We produceren heelveel maar gaat het echt zo goed. Nee .het meeste is gericht op geld en niet op kwaliteit met het oog op de toekomst voor elk mens,ook als agrariërs.
Gebruiker
Marco 29 Juni 2017
Feit is dat er in Nederland meer stikstof binnenkomt via import van (tropisch) veevoer dan dat er aan producten uit gaat. De rest komt in het milieu. Wat ik niet begrijp is dat de sector dat systeem wil behouden, wetende dat er ook landbouwvormen zijn die wel in evenwicht zijn en wetende dat fossiele brandstoffen en fosfaatvoorraden opraken.
Circulaire landbouw levert ook nog een voedzamere en veiliger producten, iets wat een groeiende groep consumenten heel belangrijk vindt en extra voor wil betalen. Waarom niet meegaan in deze transitie?
U kunt niet meer reageren.