Rechtszaak tegen Brabant snel van start

Boos is Ingrid Jansen, voorzitter van de POV over het besluit van de Brabantse Staten om de nieuwe, strengere milieu- en ruimteregels. Ze bereidt met advocaten een gang naar de rechter voor. Jansen wil de zowel de Verordening natuurbescherming als wel de Verordening ruimte juridisch laten toetsen en een schadeclaim indienen. 

13 Juli 2017|BB TV: Ingrid Jansen

4 reacties
Reacties Reageer
Gebruiker
Joop 13 Juli 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/video/bb-tv/video/10875165/rechtszaak-tegen-brabant-snel-van-start][/url]
Je ziet wel dat POV niets meer wil doen voor stoppende varkenshouders. Staldering is toch een mooie oplossing voor deze categorie? Marktwerking zal de prijs bepalen. Daarnaast voorkomen we op deze manier verpaupering van het platteland.
Gebruiker
Dirk 13 Juli 2017
Helemaal met je eens Joop, werkelijk de allerbeste oplossing ook voor degene die door willen.

Maar.........er is duidelijk de keuze gemaakt van geen rechten en op basis van technische oplossingen steeds grotere bedrijven.

Grandioze kans gemist!!

En nu jammeren dat het zo onterecht is allemaal.
Gebruiker
anne 13 Juli 2017
wanneer gaan de belangen mensen eens een keer de onderzoeken rapporten gebruiken tegen de politiek??? ik lees elke week wel ergens dat de landbouw niet de veroorzaker is van allerlei beschuldigingen.
=fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater. Die fosfaten hebben niet tot nauwelijks met mest te maken, maar met een ingewikkelde chemische reactie tussen grondwater en waterbodem
=oorzaak van de verzuring van bossen op (droge) zandgronden? Is het werkelijk de stikstof uit de veehouderij? Of zijn het de naaldbomen
= ammoniakconcentraties structureel worden overschat. De  ammoniakmetingen worden in Nederland namelijk op een onjuiste manier gemiddeld
=onlangs publiceerde het RIVM een rapport waaruit blijkt dat juist in Brabant de emissie de afgelopen jaren sterk is verminderd.
=ga zo maar door. enz enz. niemand pakt het op.
Gebruiker
petatje 13 Juli 2017
Goed gezien Anne, ook bijvoorbeeld in Belgie zijn er onderzoeken en rapporten over fijnstof en schadelijkheid ervan, daar blijkt veehouderij fijnstof niet of nauwelijks schadelijk. Staat op Vilt.be.
Bij LTO zouden ze het moeten doen, maar de organisatie is te klein geworden(of nog te groot en log) om de juist mensen binnen te halen. Ligt wellicht ook aan de zittende boerenbestuurders die deze mensen geen ruimte durven geven omwille van politieke correctheid?
Of ligt het aan het doorpolderen in de woestijn?
Gebruiker
J.Bergsma 15 Juli 2017
Goed gezien Anne: Ik ben 81 jaar en heb altijd met diverse vee soorten gewerkt en mijn eigen mesten verwerkt tot een zeer goed resultaat en dat kan ook in Brabant en ook wereldwijd, verwerkt worden zonder dat er vervuiling of last te veroorzaken voor de mensen in het geheel om U heen. Zie ook mijn website www.jozefvannederland.nl Ormira humus producten.
Hierin staat wereldwijd de onderzoeken en wat er allemaal als goede producten er uit gehaald kunnen worden, na ruim 20 jaar onderzoeken.
Lees het in het geheel van begin tot het eind, dan zult u ontdekken, hoe ik de boeren in het geheel, zou kunnen helpen.
Met vg Jantinus
U kunt niet meer reageren.