Graanteelt gelijk aan areaal aardappelen

De intensieve teelten nemen toe in Nederland. Dit gaat ten koste van de graanteelt. Het areaal akkerbouwgrond bestaat nu uit een derde aardappelen en een derde graan. De vollegrondsgroentegewassen blijven in zwang. Dat blijkt uit de voorlopige uitkomst van de landbouwtelling 2017. Cor Pierik, landbouwwoordvoerder van het CBS legt de cijfers uit. 

18 Juli 2017|BB TV Feiten

Reageer