Meer aanbod op grondmarkt is nog niet te bespeuren

Meer aanbod van landbouwgrond, bijvoorbeeld door melkveehouders die stoppen, is momenteel niet te bespeuren. Dat is althans in het werkgebied van de Flevolandse makelaar Martien van Arendonk het geval, zo licht hij toe in een nieuwe uitzending van Boerenbusiness Grondzaken.

Ook gaat Van Arendonk dieper in op het begrip Landbouwvrijstelling en de rol die taxatie van agrarisch onroerend goed hierin speelt.

4 November 2016|Boerenbusiness Grondzaken

Reageer