Voermarkt wacht op impuls van quotumeinde

Het melkquotum bevindt zich in de laatste week en dit heeft ook invloed op de voermarkten. Op de ruwvoermarkt is het echter in week 13 opvallend rustig. Volgens voerwatcher Elze Kuiper wachten melkveehouders de overgangsperiode naar het quotumloze tijdperk af en leidt dit tot minder vraag naar ruwvoerders. De verwachting is echter dat de vraag na de overgangsperiode gaat toenemen en de spanning op de markten voor ruw- en brijvoeders terugkeert.

25 Maart 2015|DCA Marktupdate Voer

Reageer