Gaan andere verwerkers groei melkplas remmen?

FrieslandCampina laat met de nieuwe voorstellen veel stof opwaaien. De vraag is nu of ook andere lidstaten in de Europese Unie (EU) dit voorbeeld gaan volgen. Ondertussen nemen de prijzen van de zuivelfabricaten gestaag toe. Meer in een nieuwe marktflits. 

18 April 2018|Marktflits: Herma van den Pol

Reageer