Wetenschap voor verbodImidacloprid schuldig aan afname water insecten

02-05-2013 • Imidacloprid, een middel uit de neonicotinoidengroep, wordt door wetenschappers van de Universiteit Utrecht in verband gebracht met de afname van de insectenrijkdom in het oppervlaktewater. Donderdag luidden de wetenschappers de noodklok. ‘Dit insecticide is zo schadelijk en blijft zo lang in het milieu dat een internationaal verbod zeker op zijn plaats is.’ 

Het gebruik van imidacloprid heeft volgens onderzoek van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht een zeer negatieve impact op de insectenrijkdom en andere ongewervelde diertjes in en om het oppervlaktewater. ‘Op bijna de helft van het aantal plekken waar de afgelopen acht jaar in Nederland is gemeten, zit er te veel imidacloprid in het water. Op die plekken vonden we gemiddeld drie keer minder ongewervelde diertjes dan in water dat wel aan de norm voldoet’, aldus Jeroen van der Sluijs, docent Nieuwe Risico"s aan de Universiteit Utrecht. 

Hij en zijn team zien een sterk verband tussen de normoverschrijding van imidacloprid in het oppervlaktewater en de verminderde aanwezigheid van aquatische insecten zoals libellen, waterjuffers, eendagsvliegen, vedermugjes, tweevleugelige insecten en van slakjes en schaaldiertjes. De onderzoekers beweren dat de normen voor stoffen in oppervlaktewater al jarenlang fors worden overschreden. ‘Sommige metingen gaven aan dat de concentratie imidacloprid in het oppervlaktewater 25.000 keer boven de norm was. De normoverschrijdingen zijn in grote delen van Nederland waargenomen, uitgaande van de MTR-norm (maximaal toelaatbaar risiconiveau). Maar ook de MTR-norm voor imidacloprid, 13 nanogram per liter, biedt onvoldoende bescherming voor insecten waarvan de larven lang in het water leven, zoals eendagsvliegen.’ 

Van der Sluijs hoopt dat het onderzoek duidelijk maakt dat ‘dit veel te breed werkende gif ernstige gevolgen heeft voor de insectenrijkdom van onze planeet. We zetten daarmee nogal wat op het spel voor dat handjevol plaaginsecten waar de landbouw mee worstelt.’ Het middel moet volgens hem dan ook op internationaal niveau zo snel mogelijk moeten worden uitgebannen.

Reageer op dit artikel
Reacties

Ik kan nog begrijpen dat als de wereldvoedselproductie in gevaar komt er iets gedaan moet worden met chemische middelen. Ik ben echter bang dat de mensheid zodanig gaat toenemen dat we zelfs met de beste chemie er niet uitkomen in de toekomst. Natuurlijk wil ik die middelen niet en zeker niet de neonicotinoiden. De oplossing is echter ervoor te zorgen dat we in de toekomst niet meer maar juist minder mensen in de wereld hebben. Als we daarbij ook nog inzetten op biologische bestrijdingsmethoden dan zijn we op weg naar een betere wereld. Daarnaast is het gewoon dwaas om middelen in te zetten in gewassen of culturen die absoluut non-food zijn. Tegen engerlingen, emelten en rouwvliegen in grasland worden de imidacloprid bevattende middelen gebruikt. Met dit grasland bedoel ik sportvelden en particuliere tuinen (hoewel het daar verboden is). Voor deze plagen zijn uitstekende biologische methoden voorhanden. Mogelijk wat duurder en moeilijker toe te passen maar wel beter voor de mensheid.

Henk Vlug - 02-05-2013 23:29:52

Te intensief bezig !!

Een gezond gewas heeft minder middelen nodig.
in extensieve gewassen kun je veel makkelijker en goedkoper onkruiden e.d. op ruimen.

Ook eens met een kritisch oog kijken naar de zwaar vervuilende gewassen

zuidwest - 02-05-2013 14:30:27

hoe is het toch mogelijk dat de insecticiden die wij gebruiken in de landbouw zo smalwerkend geworden zijn, dat wij steeds meer last krijgen van allerlei bodeminsecten die niet kapot te krijgen zijn van gaucho, cruiser, decis, calypso etc etc, maar kennelijk wel zo breed werkend zijn buiten onze landbouwpercelen, (waar wij niet met onze spuiten rijden), dat daar allerlei insecten wel onbedoeld doodgaan???
wat klopt er niet.

cadzui - 02-05-2013 12:59:27

Dit is een reactie op dit artikel:
Imidacloprid schuldig aan afname water insecten

Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben een langjarig landelijk overzicht van de waterkwaliteit gepubliceerd. In het westen van Nederland is het oppervlaktewater sterk verontreinigd. Het gaat om de regio's Delfland, Rijnland en Bommelerwaard, waar de intensieve bollen- en bloementeelt grote hoeveelheden chemicaliën gebruikt. Gemiddeld verspreiden boeren zeven kilo chemicaliën over een hectare, in de bloembollenteelt is dat 42 kilo en in de bloementeelt 32 kilo. Ook in kleinere regio's zoals in de kop van Noord-Holland en in zuidoost-Drenthe is het water sterk vervuild door bestrijdingsmiddelen. In deze regio's is volgens de onderzoekers een tijdelijk spuitverbod nodig, zodat de sloten en binnenwateren zich kunnen herstellen.

Henk Tennekes - 02-05-2013 12:11:52
Gerelateerd nieuws
Artikelen
Dit vindt u ervan
Marktrapporten
ONZE PARTNERS: CBS Agroapps Agrifoto Eurex Accon Avm DLV FambBizz FambBizz FambBizz
DCA Multimedia logo
DCA Multimedia. Auteursrecht voorbehouden.
Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden en Privacy / Cookie Statement