Boerenbusiness dossier

Rutte III

Op dinsdag 10 oktober presenteert kabinet Rutte III het regeerakkoord. Wat staat daarin over de landbouw, en wat gaat er de komende tijd allemaal veranderen? Je vindt alles over het nieuwe kabinet in dit dossier.

Warme sanering nog in de ijskast

Er is nog geen duidelijkheid over de warme sanering van de varkenshouderij. Begin 2018 zal daar meer duidelijkheid over komen. Dat zei Carola Schouten donderdag 7 december in het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 08 December 2017

Wat verwachten boeren van Schouten?

Het nieuwe kabinet van Mark Rutte wordt vandaag, donderdag 26 oktober, beëdigd. Voor het eerst in 7 jaar heeft de landbouw weer een eigen departement en eigen minister, namelijk Carola Schouten van ChristenUnie. Wat verwachten boeren van haar en met welke landbouwitems moet Schouten als eerste aan de slag? 26 Oktober 2017

'Carola Schouten begrijpt het boerenleven'

Carola Schouten zal donderdag 26 oktober beëdigd worden als de nieuwe minister van Landbouw, Voedselkwaliteit en Natuur. Ze is lid van ChristenUnie. Boeren krijgen hiermee voor het eerst in 7 jaar weer een eigen ministerie. 23 Oktober 2017

Jonge landbouwers ontvangen extra steun

Jonge landbouwers krijgen extra steun vanuit Brussel. Op maandag 16 oktober is er een akkoord getekend voor hervormingen op het gebied van landbouwbeleid. Ook in het Nederlandse regeerakkoord is extra aandacht voor de jonge boeren. 20 Oktober 2017

Eindelijk weer een minister van Landbouw

Excellentie, als deze column verschijnt, staat het nieuwe kabinet Rutte III in de steigers. En jawel eindelijk hebben we weer een minister van Landbouw. Het is een goede zaak om ook in Nederland weer over een boegbeeld voor de boeren en tuinders te beschikken. 20 Oktober 2017

Wordt Carola Schouten landbouwminister?

Het gonst van de geruchten wie de nieuwe minister van landbouw wordt. Het lijkt er steeds meer op dat de nieuwe bewindspersoon uit de gelederen van de ChristenUnie (CU) komt. Carola Schouten en Andries Heidema (beiden CU) zijn kandidaten die nu genoemd worden. 18 Oktober 2017

'Niet verplichten weidegang is goede zaak'

Oscar Meuffels is sinds een maand directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Hij reageert op het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. 12 Oktober 2017

Komt er een landbouwminister of niet?

In het nieuwe kabinet-Rutte III zal zeer waarschijnlijk een minister van Landbouw zitting nemen. Zeker is dit pas als eind oktober, wanneer het nieuwe kabinet zich presenteert op het bordes van de Koning. Tot die tijd blijft het speculeren. 12 Oktober 2017

'Reductie van broeikasgassen is ambitieus'

Het regeerakkoord is op dinsdag 10 oktober verschenen. Het wordt op veel punten positief ontvangen, zo worden de uitbreiding van de Mededingingswet en het algemeen verbindend verklaring (AVV) toegejuicht. De reductie van broeikasgassen is erg ambitieus en het extra geld voor jonge landbouwers wordt positief ontvangen. 11 Oktober 2017

'Nu nog een trotse bewindsman'

Het regeerakkoord is goed ontvangen door belangenbehartigers. Zo is de POV zeer te spreken over het feit dat de nieuwe coalitie €200 miljoen beschikbaar stelt voor warme sanering in de varkenshouderij. De COV hoopt nog wel op een sterke bewindsman. 11 Oktober 2017

'Vechten voor een eigen landbouwminister'

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, gaat er voor alsnog van uit dat een minister van Landbouw zitting krijgt in kabinet-Rutte III. Hij baseert zich op toezeggingen van politieke partijen betrokken bij de formatie. Calon reageert daarmee op verschillende berichten in de media dat een minister van Landbouw niet meer aan de orde zou zijn, wel een minister voor Klimaat. "We weten het pas zeker als het nieuwe kabinet op het bordes staat. Maar we knokken er voor." 11 Oktober 2017

'Streep door minister van Landbouw'

In kabinet-Rutte III komt hoogstwaarschijnlijk geen minister van Landbouw. Daartegenover staat dat de minister van Economische Zaken tevens minister van Klimaat wordt. Dat meldt het AD woensdagochtend. Een halve dag later meldt de krant dat volgens 'ingewijden' er toch wel een minister van landbouw zitting neemt in kabinet-Rutte III. 11 Oktober 2017

Wat zegt kabinet over weidegang en stalbranden?

Het kabinet-Rutte III wil weidegang niet verplicht stellen. Wel wil de nieuwe coalitie afspraken maken over stalbranden. Daarnaast heeft ook het verbeteren van diertransporten prioriteit. Dat staat in het regeerakkoord dat vandaag, dinsdag 10 oktober, is gepresenteerd. 10 Oktober 2017

Kabinet wil samen met Brussel optrekken

Kabinet Rutte III ziet een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse agro- en foodsector. Nederland is de tweede grootste voedselexporteur en kan daarom een belangrijke bijdrage leveren in de wereldwijde voedselvoorziening. Maar landbouwbeleid is vooral Europees. 10 Oktober 2017

Methaanreductie heeft prioriteit in Rutte III

In het vandaag, dinsdag 10 oktober, gepresenteerde regeerakkoord van kabinet Rutte III staat dat de uitstoot van methaan omlaag moet. Het nieuwe kabinet gaat, qua emissiereductie, scherper aan de wind zeilen dan de Europese Unie voorschrijft. 10 Oktober 2017

Boer kan vanaf nu vuist maken in de keten

Boeren kunnen hun positie in de keten verder gaan versterken. De mededingingswet wordt hiervoor aangepast. Ook gaat de overheid erop toezien dat boeren meer geld krijgen, wanneer zij duurzamer produceren dan nodig. Dat blijkt uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst', dat kabinet Rutte III vandaag, dinsdag 10 oktober, presenteert. 10 Oktober 2017

Minister van Landbouw is in de maak

In het nieuwe kabinet Rutte III zal zeer waarschijnlijk een minister van Landbouw en Voedsel zitting nemen. Dat blijkt uit navraag bij diverse bronnen die betrokken zijn bij de formatie. 07 September 2017