Boerenbusiness dossier

Rundveefraude

Op dinsdag 23 januari liet minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten dat er signalen zijn dat boeren frauderen met de registratie van rundvee. Het gaat hierbij vooral om de registratie van kalfjes. Uit onderzoek is gebleken dat er in 2017 meer meerlingen zijn opgegeven, dan in verschillende stallen zijn aangetroffen. Volg hier alles over de fraude.

Nog tientallen blokkades door fouten I&R

Er zijn nog tientallen bedrijven geblokkeerd als gevolg van fouten in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R). Het gaat om de melkveehouders die bij de eerste lichting van initieel geblokkeerde bedrijven behoren, maar ook om bedrijven die behoren tot fase 2. Het streven is om de naheffingen voor het fosfaatreductieplan 2017 in juni de deur uit te doen. 25 Mei 2018

Kalf uit 2018 gaat vrijuit in I&R-onderzoek

Kalveren die geboren zijn in 2018 vallen vanaf 4 mei niet meer onder de bedrijfsblokkades van het Identificatie- en Registratie-onderzoek (I&R). Dat is een direct gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het blijft echter bij een ontheffing voor de kalveren, want de blokkades blijven. 04 Mei 2018

'I&R vraagt om hoogste alertheid'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) doet een oproep aan rundveehouders: "Het beoordelen van de Identificatie- & Registratiegegevens (I&R) vraagt niets minder dan de hoogste alertheid." Ze ziet het I&R als de verantwoordelijkheid van de sector. 15 Maart 2018

Schouten komt terug op harde woorden

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft spijt van de harde woorden die ze heeft gebruikt inzake de fraude met de registratie van rundvee. "Ik heb onderschat wat de impact is geweest door dit zelf zo naar buiten te brengen." 10 Maart 2018

Nog 400 melkveehouderijen op slot

Anderhalve maand nadat NVWA en RVO.nl een onderzoek zijn gestart naar de rundveeregistratie van veehouders, zijn nog 400 bedrijven geblokkeerd. De blokkade van 1800 bedrijven is opgeheven. Dat meldt LNV-minister Carola Schouten in een brief aan de Kamer. 08 Maart 2018

Toezichthouder met gestrekt been erin

Met de start van een eigen ministerie van Landbouw hoopten vele boeren dat de rust in de sector zou wederkeren. Na een chaotische periode onder staatssecretaris Martijn van Dam was rust, ruimte en reinheid van belang om zodoende de sector de goede kant op te duwen. 19 Februari 2018

CRV mag melkveehouders weer helpen

CRV kan melkveehouders weer te hulp schieten bij het deblokkeren van het bedrijf. Vrijdag 16 februari maakte de organisatie bekend van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) toestemming te hebben om wijzigingen door te voeren in de diergegevens. 19 Februari 2018

'Minister, los chaos rondom rundveefraude op'

Het merendeel van de geblokkeerde melkveebedrijven is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geblokkeerd vanwege fouten met verworpen kalveren. Dat blijkt uit de vele mails die Boerenbusiness ontvangen heeft. Een gedeelte van deze groep zag het ook misgaan bij de meldingen via de Rendac. 15 Februari 2018

CRV: 'Geen problemen met registratiesystemen'

CRV kan zich niet vinden in de berichtgeving dat hun registratiesysteem voor rundvee niet goed zou communiceren met het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De organisatie meldt tevens dat het de geblokkeerde melkveehouders vooralsnog niet mag helpen van RVO.nl en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 13 Februari 2018

Fout bij registratiesystemen van rundvee?

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoekt de werking van de registratiesystemen voor rundvee. Dit naar aanleiding van signalen dat er mogelijk een technische oorzaak is voor het hoge aantal meerlingen in 2017. 13 Februari 2018

Organisaties twijfelen over omvang rundveefraude

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), LTO Nederland, NAJK en Netwerk Grondig twijfelen over de werkelijk omvang van de rundveefraude. Dit nadat zij bij hun leden geïnventariseerd hebben wat de grondslag voor de blokkade van hun bedrijf is. 13 Februari 2018

Schouten: 'Begrip voor frustratie melkveehouders'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) geeft aan het zeer vervelend te vinden dat een aantal boeren onterecht is geblokkeerd. Dat schrijft zij maandag 12 februari in een brief aan de Tweede Kamer. 12 Februari 2018

Woede is groot onder melkveehouders

De boosheid en frustratie onder melkveehouders over het onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) naar mogelijke fraude met rundvee is zeer groot. Dat blijkt uit de reacties van geblokkeerde melkveehouders, naar aanleiding van de oproep van Boerenbusiness. 12 Februari 2018

Ruim 150 melkveehouders gedeblokkeerd

Van de 2.100 geblokkeerde melkveebedrijven zijn 150 bedrijven al weer gedeblokkeerd door de overheid. Dit omdat zij zijn ten onrechte meegenomen zijn in het onderzoek of omdat zij de administratie weer op orde hebben. Daarnaast zijn nog eens 900 kalveren vrijgegeven. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op zondag 11 februari. 11 Februari 2018

'Eén onschuldig foutje en direct geblokkeerd'

Karst Tamminga runt in het Friese Echtenerbrug een melkveebedrijf met een kleine 200 melkkoeien. Donderdag 8 februari kwam hij erachter dat hij 1 van de 2.100 bedrijven is die geblokkeerd is. "Dit geeft mooi wat stress. Wat een gesodemieter om 1 foutje." 09 Februari 2018

'Ik eis duidelijkheid over rundveefraude'

Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij, eist van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit duidelijkheid over de omvang van de rundveefraude. Tegelijkertijd wil hij een gedragscode voor boeren, zodat ze beter met de regels omgaan. 08 Februari 2018

Nu 2.100 bedrijven verdacht van fraude

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakt bekend dat er nu bij 2.100 rundveebedrijven onderzoek wordt gedaan naar de registratie van kalveren. Dit nadat er onregelmatigheden in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R) zijn vastgesteld. De bedrijven die verdacht zijn, worden donderdag en vrijdag geblokkeerd. Ook zijn er individuele dieren geblokkeerd. 08 Februari 2018

Twijfels over omvang van rundveefraude

In de melkveehouderijsector heerst sterke twijfel over de omvang van de rundveefraude, zoals die gecommuniceerd is vanuit de verschillende instanties. 02 Februari 2018

Schouten: 'Omvang rundveefraude beter in beeld'

Het onderzoek naar het mogelijke gesjoemel met de registratie van rundvee vordert. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben de omvang van de fraude nu beter in beeld. Dat laat minister Carola Schouten (LNV) weten in een brief aan de Tweede Kamer. 01 Februari 2018

Keurentjes vraagt zuivelaars fraudeurs aan te pakken

Frans Keurentjes, voorzitter van de coöperatie van FrieslandCampina, vindt dat andere zuivelondernemingen hun leveringsvoorwaarden tegen het licht moeten houden. Dit opdat zij eventueel sancties kunnen opleggen aan bewust frauderende melkleveranciers. 30 Januari 2018

NVWA breidt onderzoek rundveefraude uit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) breidt het onderzoek naar de mogelijk grootschalige rundveefraude uit. De onderzoeksinstantie gaat nu ook de afvoer van verdachte dieren (via export of slacht) controleren. 30 Januari 2018

Brussel reageert positief op aanpak Schouten

Brussel heeft positief gereageerd op de aanpak van de kalverfraude door LNV-minister Carola Schouten. Zij was maandag 29 januari voor overleg in Brussel. 30 Januari 2018

Vraag naar fosfaatrechten valt stil na rundveefraude

De vraag naar fosfaatrechten steeg toen de beschikkingen bij de melkveehouders op de mat vielen. Dat is ook terug te zien in de DCA-notering fosfaatrechten. Echter, nadat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekendmaakte dat er mogelijk fraude wordt gepleegd met de registratie van vee, zakte de vraag weer weg. Bekijk de marktupdate. 25 Januari 2018

'Niet alleen uitsluiting door LTO bij fraude'

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, is het zat dat goedwillende boeren moeten lijden onder degenen die sjoemelen met mest of vee. Hij wil daarom frauderende leden royeren als lid van LTO Nederland. Echter, andere sectorpartijen moeten dan wel zijn voorbeeld volgen. "Het heeft geen zin als LTO de enige partij is die frauderende boeren weert." 24 Januari 2018

'Het is ook nog eens gerommel in de marge'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakte dinsdag 23 januari bekend dat een groep melkveehouders wordt verdacht van gesjoemel met de registratie van hun vee. De consequenties van deze mogelijk grootschalige fraude raakt de gehele sector. 24 Januari 2018

LTO wil frauderende leden royeren

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, zegt frauderende leden te willen royeren. Ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) overweegt om leden die aantoonbaar gesjoemeld hebben voortaan te weren. 24 Januari 2018

'Mogelijk royeren we frauderende leden'

Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is verbijsterd over de mogelijk grootschalige fraude met de registratie van rundvee door melkveehouders. "We wachten het onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit af en bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering hoe we om moeten gaan met mogelijk frauderende leden. Ik kan me voorstellen dat we deze royeren." 24 Januari 2018

Schouten: 'Vertrouwen in melkveehouderij is weg'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft LTO Nederland, ZLTO, NAJK en Rabobank dinsdagochtend 23 januari laten weten dat het vertrouwen ernstig is geschaad. Er zitten sinds maandagochtend 50 melkveehouderijen op slot vanwege rundveefraude. Mogelijk volgen er nog meer. 23 Januari 2018

Schouten zet streep door pilot Kringloopwijzer

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zet een streep door de pilot voor de Kringloopwijzer. Die pilot stond gepland om in 2018 van start te gaan. Schouten doet dit vanwege de rundveefraude door melkveehouders. 23 Januari 2018

'Boeren frauderen met registratie rundvee'

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft op dinsdag 23 januari in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er signalen zijn dat boeren frauderen met de registratie van rundvee. Schouten kondigt aan hard op te treden tegen de frauderende boeren. 23 Januari 2018