Boerenbusiness dossier

Droogte 2018

Nederland heeft dit jaar te maken met een fikse droogteperiode. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de verschillende gewassen en de oogst. Hieronder een overzicht van alle artikelen over de droogte in Nederland.

Hoeveel neerslag zit er nog in het vat?

De ergste hitte is voorbij, maar blijft dat ook zo? Weerman Robert de Vries vertelt ons wat we de komende dagen kunnen verwachten en hoeveel neerslag er nog in het vat zit. 17 Augustus 2018

Droogte maakt plaats voor regen

Nadat augustus droog begon, viel er rond 9 augustus eindelijk weer wat regen. Op welke percelen van de Boerenbusiness Gewastour is de meest regen gevallen en waren lagen de temperaturen het hoogst? 17 Augustus 2018

Hoge teeltkosten maken drijfmest populair

De vroege graanoogst heeft ervoor gezorgd dat het uitrijden van mest al over zijn hoogtepunt heen is. Ook het uitrijden van mest op grasland kende een opleving. Ondanks deze ontwikkelingen laten niet alle mestprijzen een logische prijsontwikkeling zien, zo blijkt uit de mestnoteringen van DCA-Markets. 16 Augustus 2018

'Schade door droogte duikt pas in najaar op'

Rabobank slaagde er in de eerste helft van 2018 in om de winst met 12% te vergroten. Voor de rest van 2018 en 2019 rekent de bank op verdere economische groei en een stabiele renteomgeving. Waar het de agrarische sector aangaat, noemt de bank vooral de droogte. Echter, het kan nog geen inschatting maken van de omvang van de schade. 16 Augustus 2018

Oplopende stroprijs en vroege maïsoogst

In Nederland kleuren de graslanden op veel plaatsen alweer groen. In andere delen van de Europese Unie (EU) nemen de problemen in het voer echter alleen maar toe. Zo zijn de stroprijzen op diverse plaatsen al verdriedubbeld. Ook is de maïsoogst in Duitsland van start gegaan. 15 Augustus 2018

Hogere melkprijs steeds waarschijnlijker

Een hogere melkprijs voor september wordt steeds waarschijnlijker, zeker nu de stijging in de zuivelprijzen aanhoudt. Indirect heeft de lange droge periode nu echt grip gekregen op de melkaanvoer en dat helpt de prijzen in het zadel. 15 Augustus 2018

Friese boeren mogen weer beregenen

Het waterschap in Friesland (Wetterskip Fryslân) heeft per direct het beregeningsverbod opgeheven. Tegen de verwachting in is de neerslag van de afgelopen dagen geleidelijk gevallen, waardoor de grond het water goed heeft opgenomen. 14 Augustus 2018

Minder melk, maar een hogere melkprijs

De melkprijs van Vreugdenhil Dairy Foods trekt over juli verder aan, maar of het voldoende is om de lagere gehaltes op te vangen is nog maar de vraag. Ook de aanvoer wordt als 'behoorlijk lager' omschreven. 13 Augustus 2018

Eerste proefrooiingen in uien vallen niet mee

Er komen geen topopbrengsten in de uien, daar is iedereen het over eens. Ook weet iedereen dat de situatie sterk verschilt per regio en zelfs tussen percelen in dezelfde regio zijn grote verschillen te zien. Maar, waar komen de gemiddelde opbrengsten op uit? 10 Augustus 2018

Bioboer mag gangbaar ruwvoer gebruiken

Biologische veehouders in de Duitse deelstaat Nedersaksen mogen 'gangbaar' ruwvoer aanwenden, vanwege de droogte. Momenteel wordt in Nederland geïnventariseerd of een vergelijkbare maatregel nodig is. 10 Augustus 2018

Waar heeft de regen verlichting gebracht?

Er trokken donderdag 9 augustus een aantal buien over het land, maar hoeveel neerslag hebben de percelen die meedoen aan de Boerenbusiness Gewastour gehad? Hieronder een kort overzicht. 10 Augustus 2018

Dit veroorzaakt paniek in de zuivelmarkt

De regen maakt een einde aan de droogteperiode. Nu dit gebeurt, is er toch paniek in de zuivelmarkt en dat heeft grote gevolgen voor de prijzen; zo verwijdert spotmelk zich van de €35. De vraag is nu: is de ingezette trend duurzaam, of het gevolg van de emoties rondom de hittegolven en droogte? 09 Augustus 2018

Van snijmaïs zonder kolf tot een goede opbrengst

De droogte en hoge temperaturen hebben dramatische verschillen opgeleverd in de snijmaïs; van snijmaïs met een minimale lengte en zonder kolf tot snijmaïs met een goede opbrengst. De 'noodoogst' is in volle gang en de hoofdoogst wordt eind augustus/begin september voorzien. Oogst 2018 wordt bijzonder, maar daar stopt het niet. 09 Augustus 2018

Extreme droogte in Australië, tarwe zeer duur

Terwijl het erop lijkt dat het weer in Europa omslaat, blijft 2018 extreem droog. Echter, Europa is niet het enige continent dat met droogte kampt. Australië heeft namelijk te maken met de ergste droogte in 50 jaar tijd. Hierdoor stijgen de tarweprijzen in het land nog harder dan in Europa. 09 Augustus 2018

Hoeveel regen gaat er nog komen?

Op veel plekken in Nederland zijn inmiddels de eerste millimeters gevallen. Enerzijds worden die dankbaar ontvangen en anderzijds zorgt het voor nieuwe kopzorgen (zoals doorwas). Hoeveel regen kunnen we de komende dagen nog verwachten? 08 Augustus 2018

Wat doet de regen met de aardappel en de markt?

Met de allerdroogste zomer sinds 1976 is de aardappelmarkt hard op weg om geschiedenis te schrijven. De droogte en hitte hebben grote impact op de gemiddelde hectare-opbrengst, en dus automatisch ook op de marktprijs. 08 Augustus 2018

Superrally tarwe gaat richting de 220 euro per ton

De rally van de tarweprijs zet ook in het begin van deze week door. Nu de tarweoogst bijna voltooid is, wordt steeds duidelijker dat de gedane oogstramingen naar beneden toe bijgesteld moeten worden. 08 Augustus 2018

Schouten komt getroffen boeren tegemoet

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) komt de boeren die getroffen zijn door de droogte tegemoet. Dit doet zij onder meer middels een overbruggingskrediet. Dat maakt Schouten dinsdag 7 augustus bekend via een Kamerbrief. 08 Augustus 2018

Onzekerheid slaat toe op voermarkt

De onzekerheid is toegeslagen op de voermarkt. Het maakt dat de prijzen wederom de weg naar boven zoeken. Daarnaast is de oogst van stro zo goed als afgerond en dat is bij de veehouders niet onopgemerkt gebleven. 07 Augustus 2018

Minder chips door uitgeputte voorraden

Terwijl er getwist wordt of een duurder frietje nu wel of niet gerechtvaardigd is, waarschuwt de Belgische chipsfabrikant Roger & Roger (bekend van Croky) dat het aanbod drastisch inkrimpt door de droogte. Het bedrijf teert op bestaande voorraden. Zijn die uitgeput, dan wordt het assortiment ingeperkt. 07 Augustus 2018

'Nog onduidelijk hoe groot schade in bieten is'

De Tiense Suikerraffinaderij heeft in België de eerste bemonstering van de bieten gedaan. Daaruit blijkt dat er 17 ton minder bieten per hectare onder de planten zit, vergeleken met vorig jaar. De situatie is ook in Nederland zorgelijk, maar exacte gegevens zijn nog niet bekend. 07 Augustus 2018

Droogte stuwt prijzen naar grote hoogte

De gewassen waren afgelopen maand maar van 1 ding in de ban: de droogte. Zo liet de aardappeltermijnmarkt een fikse stijging zien, en ook de uienmarkt moest door de droogte een tandje bijschakelen. Daarbij hebben de verwachtingen van een lagere tarweopbrengst de prijs omhoog geduwd. Daarentegen was de vergadering van de ECB een stuk minder spectaculair. 07 Augustus 2018

Aanbod koeien voor slacht blijft groot

Het aantal slachtingen van koeien duikt in Nederland over week 30 omlaag. Dit terwijl de weken hiervoor opvallend hoge cijfers lieten zien. Is het een trendbreuk, of is er iets anders aan de hand? Echter, in Duitsland lopen de slachtaantallen ondertussen alleen maar op. 06 Augustus 2018

Het jaar 2018 is niet gelijk aan 1976

Ik meldde 2 weken geleden dat er een aantal telers zijn die 1 bunder aardappelen verkochten voor een prijs waarvan ze in 1976 een nieuwe Mercedes zouden kunnen kopen. Dit omdat er 2 weken geleden nog gehoopt kon worden op een redelijke oogst. 03 Augustus 2018

Percelen Gewastour tonen verschil van 44 ton

Uit de eerste proefrooiingen op de percelen die meedoen aan de Boerenbusiness Gewastour blijkt dat de opbrengsten erg wisselend zijn. Het verschil tussen het perceel met de hoogste en laagste opbrengst is zelfs 44 ton. 03 Augustus 2018

Cosun gaat soepel om met leveringsverplichting

Cosun heeft laten weten dat zij door de extreme droogte soepeler zal omgaan met de leveringsverplichtingen. Ook zal de campagne later aanvangen. 03 Augustus 2018

Belgische proefrooiingen tonen debacle

Uit proefrooiingen van PCA en Fiwap in Wallonië en Vlaanderen, die eind juli zijn gedaan, blijkt de gemiddelde opbrengst voor Fontane en Bintje fors lager te liggen dan vorig jaar. Slechts een klein deel van de opbrengst viel in de fritesgeschikte maat van 50 millimeter opwaarts. 02 Augustus 2018

Ook zuivelsector komt in beweging door droogte

Welk effect gaat de droogte op de melkaanvoer hebben? Dat is de vraag die de sector steeds meer bezighoudt. De eerdere perioden van droogte geven een kleine hint. Of het ook een hoge melkprijs oplevert, hangt weer af van de prestaties in kaas. 02 Augustus 2018

Nog geen sprake van landelijk beregeningsverbod

De opschaling naar droogtefase 2 heeft voorlopig nog niet voor een landelijk beregeningsverbod gezorgd. Dat laat het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat weten. Ondertussen komt de Europese Commissie (EC) de getroffen boeren tegemoet met een verlenging van het uitrijdseizoen en hogere vooruitbetalingen. 02 Augustus 2018

De beste stuurlui staan aan wal

Tjeerd de Groot (D66) ging 1 augustus op BNR Nieuwsradio in op de droogte in de landbouw. Mijn redding, want de heer De Groot verschafte mij na maanden van droogte en een neerslagtekort van inmiddels ruim 260 millimeter eindelijk informatie over wat we als boeren 'moeten' doen tegen de droogte. 02 Augustus 2018

Huirne: 'Wacht niet tot de ramp compleet is'

Rabobank ondersteunt de grondgebonden landbouwbedrijven die getroffen zijn door de droogte. Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank: "Wij willen gezonde bedrijven altijd door een moeilijke periode helpen, zeker bij omstandigheden die buiten de macht van de boer liggen." Wel adviseert Huirne dat boeren op tijd moeten aankloppen en hun liquiditeitsbegroting op orde moeten hebben. 02 Augustus 2018

Tweede landelijke hittegolf op komst

De laatste landelijke hittegolf duurde tot zaterdag 28 juli. Inmiddels is een nieuwe extreem warme periode in de maak. Aankomende week zijn uitschieters tot ver in de 30 graden opnieuw mogelijk. 01 Augustus 2018