Gebruiker

Dit is een reactie op dit artikel:
Meer melkveehouders toch grondgebonden

En wat voor gevolgen heeft dit voor de "gemiddelde" veehouder? De generieke korting wordt met enige procenten verhoogd??

Gebruiker

Ja dat spreekt vanzelf als iemand iets krijgt moet een ander iets inleveren maar troost je Je mag vast nog wel iets houden

Gebruiker

Het is mij tegen gevallen dat de melkveehouderij sector  zo oppervlakkig is geweest dat men andere sectoren (rundvleeshouderij)  zo in de problemen heeft gebracht.  Er zal daarom  nog verder gepraat moeten worden.  Dit kan geen tweede keer weer gebeuren.

Gebruiker

hier in brabant zeggen ze eigen belang eerst

Gebruiker

In Utrecht zeggen we: laat de vervuiler betalen

Gebruiker

eigenlijk horen ze daar te zeggen: laat de vervuiler betalen

Gebruiker

Ik zou zeggen laat de mest verwerken want zolang er nog steeds mensen sterven van de honger is er iets goed mis met de ethiek van brussel en nederland

Gebruiker

Dit geldt alleen voor dit jaar.Het voorstel waarover de eerste Kamer nog moet stemmen kent maar 1 datum en dat is 2 juli 2015.Deze datum kan men niet wijzigen of ze moeten het hele voorstel terug duwen naar de Tweede Kamer.Dus in 2018 krijgen we de Fosfaatrechten van 2 juli 2015 met voor niet grondgebonden een generieke korting tussen 4 en 8 %.Alle melkkoeien en vrouwlijk jongvee ten behoeve van de melkveehouderij vallen onder deze regeling.

Gebruiker

grondgebonden bedrijven niet kortenzij zij hebben immers land gekocht en geinvesteerd in grond om mest te kunnen plaatsen

Gebruiker

Wat betreft de referentiemaanden vleesvee staat er in het bericht het jaar 2017, moet dat niet 2016 zijn, anders verwacht ik dat iedere vleesveehouder dit jaar wel flink zal groeien.