Gebruiker
Fortissimo

Mijn felicitaties aan de 68 bedrijven die zich gekwalificeerd hebben voor de subsidie van minister Kamp. Ik zou zeggen snel aan de gang, dan kunnen we nog in het jaarverslag in maart 2018 melding hiervan maken, om de goede sier te maken bij onze afnemers.

Gebruiker
Ton Westgeest

Jammer ik kan helaas niet zo optimistisch zijn. FC is een bedrijf met onnoemelijk veel schulden, weliswaar bij eigen leden, maar toch... Het lijkt erop ze met al deze zaken van zonnepanelen, monovergisters en druk doen waar ze niets mee te maken hebben, een mist willen creëren over een debacle in China, Pakistan en het bouwen van veel te grote capaciteit in productie en in hoofdkantoren. De coöperatie is hier niet voor opgericht. Het is geen investeerder of een energieproducent....De leden houden we mak met een puntenstelsel en we doen er nog een kringloopwijzertje bij... Dan zijn die boeren al blij dat ze mogen blijven leveren!
Ga nu eens doen waarvoor jullie zijn opgericht, maak jullie bestuursleden nu eens hoofdelijk verantwoordelijk dan voorkom je al veel kwaad....
Zorg nu eens dat het geld van jullie  boeren niet in een Chinees moeras wegzakt. Jullie zijn niet slimmer dan een Chinees

Gebruiker

In sommige gemeenten is het moeilijk om vergunning te krijgen voor een monomestvergister,omwonenden maken bezwaar. Wat doet FC hieraan ?

Gebruiker
Ton Westgeest

Ja Geert daar hebben ze ook iets op gevonden,,,,na achten bellen dan komt de afdeling 'cleaning' de omwonenden te helpen elimineren. Wat denk je nou? Heb je ze nu overal voor nodig?