Gebruiker

Zij wil dus het aantal varkens verminderen om het aantal koeien in stand te houden? Leuk geprobeerd maar als dit achter de rug is dan komt opnieuw het nitraat in het grondwaterverhaal weer naar voren en dan moeten de koeien alsnog het veld ruimen. Ik denk eerder dat de bankdirecteuren bij haar geweest zijn. Zoals het nu is dan zijn de 800 knelgevallen hoofdzakelijk uitbreidingsgevallen en zwaar gefinancierd door de banken. Als die omvallen dan hebben de banken toch een strop van miljard.

Gebruiker

Rabobank topman Ruud Huirne heeft dit zien aankomen ,hij zat zelf bij de minister aan tafel om te beslissen over de fosfaatrechten.kan nu de problemen oplossen voor de knelgevallen

Gebruiker

Hypocriete lui,kun je nagaan hoe achterbaks ze zijn pfhhh bah

Gebruiker

Zelfs in het allerslechtste jaar gingen nog geen 10 varkenshouders failliet. De bank lost het vanuit zorgplicht altijd correct op, tenzij de boer fraude pleegt. Zo zullen er van de 800 omvallers onder de koeienboeren ook nauwelijks faillissementen zijn. Let wel, je houdt na afhandeling niet meer dan een huurhuis over en je moet bij een baas aan het werk. Daar is echter niets mis mee, 15 miljoen medelanders moeten dat ook.

Gebruiker

Koeboer wil je het zo graag hebben succes ,dat wordt dan bij het communicaties af.

Gebruiker

Koeboer, " De bank lost het vanuit zorgplicht altijd correct op", ja lekker.
Een stal zetten voor een dik miljoen, je grond als onderpand, en wanneer het zwaar wordt verplicht de boel verkopen. Stal voor 50 mille, je grond voor waar de bank mee accord gaat (de koper niet direct in gevaar brengen). Jij met niks in een huurhuis achterblijvend, weg grond, weg bedrijf. Niet failliet, maar alles vergokt. Hoezo zorgplicht?

Gebruiker

Hoeveel personen en bedrijven xijn tijdens de crisisjaren niet failliet gegaan? Nu nog steeds in de schuldsanering. Een huurhuis, uithuilen en een blanco start is daarbij vergeleken pure luxe.