weidegang

Trefwoorden overzicht

Percentage weidegang schiet door de 80 heen

Het percentage melkveehouders dat weidegang toepast, groeide over 2017 naar 80,4%. Het is een plus van 1,5% en meteen de grootste groei sinds 2012. Daarmee komt het streefdoel van het Convenant Weidegang (81,2%) in zicht, zo maakte de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) bekend. 20 December 2017

Toeslagen steeds belangrijker voor melkprijs

Toeslagen gaan een belangrijkere rol spelen in de melkprijs en de verschillen in de prijzen gaan alleen maar toenemen. Rabobank signaleert dat in haar jongste publicatie 'Melken in de nieuwe realiteit'. Het is een trend die al langer gaande is, maar nog niet eerder zo specifiek benoemd werd. 17 November 2017

'Melkveehouders laten de koeien vaker in de wei'

Ruim 65% van de koeien liep in 2016 in de wei. Als we dit vergelijken met het verleden, dan lopen er nog steeds minder koeien in de wei. Echter, het aantal melkveehouders dat zijn koeien in de wei laat, is toegenomen. Landbouweconomie Cor Pierik van het CBS licht de cijfers toe. 22 Oktober 2017

Wat zegt kabinet over weidegang en stalbranden?

Het kabinet-Rutte III wil weidegang niet verplicht stellen. Wel wil de nieuwe coalitie afspraken maken over stalbranden. Daarnaast heeft ook het verbeteren van diertransporten prioriteit. Dat staat in het regeerakkoord dat vandaag, dinsdag 10 oktober, is gepresenteerd. 10 Oktober 2017

Weidegang verhogen tot 80 procent in 2020

Uit het rapport 'Maatregelen om weidegang te bevorderen' van CLM Onderzoek en Advies en Wageningen University & Research (WUR) worden 6 manieren geschetst om weidegang op melkveebedrijven te bevorderen. Oud-staatssecretaris Martijn van Dam heeft dit rapport op 30 augustus naar de kamer gestuurd. 01 September 2017

Weidegang past bij klimaatverandering

Gerbert Krukerink (links op de foto) is een van de 'Nieuwe Weiders', die dinsdag 29 augustus een open dag houden. In Brussel vertelde hij aan de kennisgroep 'Melk & Klimaat' wat hij op zijn eigen bedrijf doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd de winstmarge te vergroten. 27 Augustus 2017

Cono hoogste percentage weidegang boeren

Cono Kaasmakers heeft met haar leden het hoogste percentage weidegang behaald, sinds de start van de landelijke metingen. Zo’n 9 op de 10 veehouders laat zijn koeien buiten in de wei lopen. 11 Juli 2017

Weidegang populair bij leden FrieslandCampina

314 melkveehouders van FrieslandCampina zijn dit jaar overgestapt op weidegang. De zuivelcoöperatie is blij met deze toename, omdat een weidende koe goed is voor de maatschappelijke acceptatie. 30 Juni 2017

Na premie weidemelk volgt premie weidevlees

In navolging op de premie om weidegang onder melkkoeien aan te jagen, komt er ook een premie wanneer de dieren naar de slacht gaan. DOC Kaas en exportslachterij J.Gosschalk hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Het vlees vindt vervolgens zijn weg naar de keten Thrill Grill van meesterkok Robert Kranenborg. 01 Juni 2017

Wordt GMO-vrije melk de opvolger van weidemelk?

In de politiek zijn de partijen nog lang niet uitgepraat over weidegang. Ondertussen ontwikkelt de zuivelsector zich verder en dient een nieuwe trend zich aan. Zo krijgt GMO-vrij steeds meer aandacht in de Nederlandse bedrijfsvoering. Hieronder volgen 3 redenen waarom GMO-vrij groter gaat worden dan weidemelk. 31 Mei 2017

Toch nog buitenkansjes voor melkveehouders

Door de regeling fosfaatreductie 2017, wordt er amper gesproken over meevallers voor melkveehouders. Wel doen een paar buitenkansjes zich voor. Zo biedt het weer onverwacht kansen, maar ook bij de slachtkoeien levert een onverwachte wending goed nieuws op. Meer in een analyse van Boerenbusiness Melk. 28 Maart 2017

Waar neemt de kans op een koe in de wei toe?

Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam heeft opnieuw een motie om weidegang via wetgeving te verplichten naast zich neergelegd. Dat neemt niet weg dat de sector er alles aan moet doen om het percentage weidegang te verhogen. Het begint dan bij grasland. Het CBS laat zien in welke gemeenten het areaal gras procentueel toeneemt. 22 Maart 2017

Weidegang komt toch niet in wet terecht

Opnieuw komt het niet tot een wettelijke verankering van weidegang. Goed nieuws voor de sector, die alles op alles zet om meer koeien de wei in te krijgen. Zo ziet het er naar uit dat komende jaar opnieuw meer bedrijven weer gaan weiden. Maar het neemt niet weg dat een motie om na 2020 nogmaals hierna te kijken wel een meerderheid kreeg. 14 Februari 2017

Extreem weer maakt van maïsteelt topsport

Teeltseizoen 2016 was het schoolvoorbeeld van een seizoen met weersextremen. Waarbij de hevige regenval in juni nog steeds vers in het geheugen ligt. Juist daardoor wordt nog eens benadrukt waarom de conditie van grond zo belangrijk is. Na de ervaringen met maïs vraagt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) nu om een initiatief met gras in combinatie met weidegang. 10 Februari 2017

Dit is duurzaamheid waar consument voor betaalt

De consument laten betalen voor voedsel die milieubewuster geproduceerd wordt en meer ruimte geeft aan dieren blijkt een grote uitdaging. Alleen weidegang voor melkkoeien en de daaraan gerelateerde producten blijkt een succes. Daar dreigt echter een einde aan te komen wanneer weidegang wettelijk verplicht wordt 02 Februari 2017

Kleine kans dat verplichte weidegang er komt

Hoewel CDA’er Jaco Geurts twitterde een Kamermeerderheid voor verplichte weidegang bizar te vinden, is de kans dat het daadwerkelijk zover komt klein. Tijdens de eerste termijn over de Initiatiefnota weidegang is er veel onduidelijkheid ontstaan over de opstelling van partijen die voor een Kamermeerderheid moet zorgen. 30 Januari 2017