WUR

Trefwoorden overzicht

Ontwatering veengebieden verhoogt CO2-uitstoot

Jaarlijks wordt 3,6 megaton CO2 vanuit de atmosfeer vastgelegd. Zo wordt 2% van de Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd. Echter, door voortdurende ontwatering van veengebieden, met name voor de landbouw, stoten deze gebieden jaarlijks bijna 7 megaton CO2 uit. 06 November 2017

Weidegang verhogen tot 80 procent in 2020

Uit het rapport 'Maatregelen om weidegang te bevorderen' van CLM Onderzoek en Advies en Wageningen University & Research (WUR) worden 6 manieren geschetst om weidegang op melkveebedrijven te bevorderen. Oud-staatssecretaris Martijn van Dam heeft dit rapport op 30 augustus naar de kamer gestuurd. 01 September 2017

WUR komt met nieuwe fosformeting in melk

Wageningen University & Research heeft een nieuwe methode ontwikkeld om fosfor te meten in melk. Volgens onderzoekers draagt de methode fors bij aan de melkveefosfaatreductie. 04 April 2017

Mestonderzoek WUR niet onaantastbaar

Namens het Mesdag-fonds was Jan Cees Vogelaar woensdag in Den Haag te vinden om te praten over ammoniak. Hij nam plaats aan de Rondetafel waar de landbouwwoordvoerders zich lieten bijpraten over dit onderwerp. 24 Februari 2017

Ammoniak geeft vieze bijsmaak aan natuur en vee

In een poging om de kwaliteit van de Nederlandse natuur te verbeteren werden Natura 2000 gebieden aangewezen en zag het Programma aanpak Stikstof (PAS) het licht. Het betekende vooral dat de agrarische sector stappen moest gaan zetten om de natuurwaardes te verbeteren. De sector bracht een offer en het sorteerde effect, of toch niet. Hoe ammoniak een vieze bijsmaak geeft aan vee en natuur. 22 Februari 2017

Hogere aardappelprijs maar boer merkt daar weinig van

De aardappelprijzen voor telers, verwerkers en consumenten kent over seizoen 2015-2016 een zeer vlak verloop. Grote pieken bleven uit, zoals we die in de voorgaande jaren vaak wel zagen. Dat heeft alles te maken met het beleid van de grote verwerkers. Die dekken zich vooraf in met contracten, waardoor het prijsniveau stabiel blijft. 15 Juli 2016

Wageningen print vegetarische biefstuk

Op 1 november presenteert de Wageningen Universiteit een biefstuk gebaseerd op plantaardige eiwitten. Die wordt onthuld tijdens de opendag van vegetarische slager Jaap Korteweg 21 Oktober 2015

Sojateelt is pionieren met perspectief

Het warmteminnend gewas soja wordt sinds enkele jaren ook in Nederland beproefd, met gemengde resultaten tot gevolg. Echter, de interesse is duidelijk aanwezig. Het aantal telers en evenredig het areaal stijgt gestaag. Om een vaste plaats in het bouwplan te veroveren is echter rassenveredeling en onderzoek nodig. 18 Augustus 2015

Kleine besparing met elektrisch beregenen

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) heeft een praktijknetwerk duurzaam elektrisch beregenen opgericht. Hierbij wordt gekeken of met een elektrische beregeningspomp niet zuiniger – en dus goedkoper – kan worden beregenend. 06 Juli 2015

Agro robot uit Nederland scoort in Slovenië

Op 16 en 17 juni vond in Maribor, Slovenië, het jaarlijkse Field Robot Event plaats. Studenten van de Wageningen Universiteit zijn vaste deelnemers en demonstreerde twee robots. Daarmee werd een zesde en twaalfde plek behaald. 22 Juni 2015

Zwitsers testen resistentie aardappel tegen kwaad

De Wageningen Universiteit start dit jaar met de teelt van genetisch gemodificeerde aardappelen in Zwitserland. Dat doet het samen met Agroscope, het officiële onderzoekinstituut van de Zwitserse overheid. 22 April 2015

Zonnepanelen leveren beter saldo dan pootgoed

Voor wie zich als grondeigenaar afvraagt; wat is rendabeler, pootaardappelen of zonnepanelen?, heeft de Wageningen UR de oplossing. Uit praktijkonderzoek op de zonneweide van Acrres blijkt dat je maar beter geen gewassen kunt telen om het hoogste saldo te halen. 18 Maart 2015

Eerste oogstrobot gaat eindelijk levenslicht zien

De paprika-oogstrobot, waar onderzoekers van de WUR al zo’n tien jaar aan werken, gaat eindelijk het levenslicht zien. In een nieuw programma genaamd Sweeper gaan drie universiteiten samen met onderzoeksinstituten en een Nederlandse paprikateler het systeem verder ontwikkelen om de oogstrobot praktijkrijp maken. 06 Februari 2015

4 jaar onderzoek levert Wageningen plukrobot op

Het Europese project Clever Robots for Crops, kortweg Crops genaamd, heeft de Wageningen universiteit een plukrobot voor paprika’s opgeleverd. Dat is een van de robots die zijn ontstaan na vier jaar onderzoek. Inmiddels heeft de WUR nieuwe fondsen ontvangen om deze robot de komende drie jaar praktijkrijp te maken. 12 Januari 2015

CAH Vilentum krijgt lector Duurzaam Bodembeheer

Na een lector precisielandbouw en een aardappellector krijgt CAH Vilentum in Dronten met ingang van 1 januari 2015 een lector Duurzaam Bodembeheer. Deze functie zal worden vervuld door Dr. Gera van Os. Van Os is onderzoeker plant- en bodemgezondheid bij Wageningen UR. Ze zal beide functies gaan combineren. Beide onderwijsinstellingen willen zo duurzaam bodembeheer naar een hoger niveau tillen. 09 December 2014

Sojameel kent nauwelijks concurrenten

Het vinden van regionale eiwitbronnen, als vervanger van soja geïmporteerd uit Zuid-Amerika, is als zoeken naar een speld in de hooiberg. Die conclusie kan worden getrokken uit het rapport dat Wageningen UR en Blonk Consultants samenstelde over dit onderwerp. Alternatieven die op grote schaal toepasbaar zijn blijven voorlopig toekomstmuziek. Ze zijn namelijk erg duur. 03 December 2014