FrieslandCampina

Trefwoorden overzicht

FrieslandCampina telt 47 leden minder

De Dutch Milk Foundation (DMF) meldt dat er tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 47 melkveehouders overgestapt zijn van FrieslandCampina naar een andere verwerker. Als gevolg van het vertrek van de leden, krimpt ook het volume aan melk dat beschikbaar is via DMF. 12 Juli 2018

Hogere melkprijzen dominant over juni

Over juni zijn verhogingen in de melkprijzen dominant. Alleen in de Beemster (bij Cono Kaasmakers) bleef de prijs stabiel, maar wel op een niveau die boven de prijs van andere verwerkers ligt. Over juli houdt de stijgende trend aan, zo blijkt uit de jongste noteringen. 11 Juli 2018

Ook biologische garantieprijs stijgt

Net als de prijs voor gangbare melk, heeft FrieslandCampina voor juli ook de biologische garantieprijs verhoogd. 25 Juni 2018

Melkprijs FrieslandCampina zet stap naar boven

De garantieprijs van FrieslandCampina stijgt in juli. In aanloop naar de garantieprijs had Arla, waar FrieslandCampina zich mede op basseert, al bekendgemaakt de prijs te verhogen. Marktexpert Wouter Baan bespreekt de mutaties en de achtergronden. 25 Juni 2018

'Financieel gezond zijn is niet voldoende'

Het is niet langer voldoende om financieel gezond te zijn. Dit is voor FrieslandCampina reden om leider te willen worden op het gebied van duurzaamheid bij een gebalanceerde groei. Waarom lijkt de druk om meer te doen groter? Is het de consument die meer wil, of speelt er iets anders? Hoe is de situatie in Brazilië? Op het congres van de Global Dairy Farmers (GDF) werd het onderwerp bij de kop gepakt. 21 Juni 2018

Inzet van weidegang groeit exponentieel

FrieslandCampina signaleert over 2018 een exponentiële groei van de inzet van weidegang onder de ledenmelkveebedrijven. Het is het vierde jaar op rij dat meer melkveehouders overstappen op weidegang en procentueel gezien is het de grootste stijging tot nu toe. 18 Juni 2018

Frans Keurentjes blijft voorzitter coöperatie

FrieslandCampina maakt bekend dat Frans Keurentjes voorzitter blijft van de coöperatie FrieslandCampina. De ledenraad stemde op 12 juni voor de herbenoeming. Ook Angelique Huijben-Pijnenburg en Sandra Addink-Berendsen blijven aan. 13 Juni 2018

FrieslandCampina remt verkoop melkveebedrijf

De plannen van FrieslandCampina lijken als een rem te functioneren op de verkoop van melkveebedrijven. Iets wat op de achtergrond ook meespeelt, zijn de fosfaatrechten. Het betekent echter niet dat er helemaal geen bedrijven verkocht worden. Daarnaast blijft grasland gewild. 04 Juni 2018

Keurentjes: 'Voorstel is geen fabrieksquotum'

Het voorstel dat FrieslandCampina op 16 april bekendmaakte, wordt vaak omschreven als een fabrieksquotum. Echter, dat is het zeker niet. Frans Keurentjes gaat in het ledenblad ‘Melk’ in op de ledenvergaderingen en de suggesties die er gedaan zijn. Aan het einde van de zomer gaat de ledenraad in gesprek over een uitgewerkt voorstel. 01 Juni 2018

Nederlandse melkprijzen in Europese top 3

De melkprijzen van de Nederlandse verwerkers (FrieslandCampina en A-ware) domineren over april de Europese top 3. Op de eerste plaats staat het Italiaanse Granarolo, maar daarna volgen de Nederlanders. Dit komt naar voren uit de LTO Internationale Melkprijsvergelijking. 01 Juni 2018

Melkprijs FrieslandCampina in het groen

FrieslandCampina betaalt over juni een garantieprijs uit die €0,25 hoger ligt dan die van mei. Over de maand mei moest de prijs nog €0,50 per 100 kilo inleveren. Dit omdat er rekening werd gehouden met verdere verlagingen bij de referentiebedrijven. Marktexpert Herma van den Pol praat je bij. 28 Mei 2018

Arla verhoogt de melkprijs. Wie volgt?

Arla maakt bekend de melkprijs over juni te verhogen. Het levert de vraag op wie er gaat volgen? FrieslandCampina is in ieder geval de volgende die de prijs bekend gaat maken. De zuivelprijzen blijven ondertussen in het groen en vervolgen daarmee de trend die voor sommige fabricaten eind januari al ingezet werd. 23 Mei 2018

FrieslandCampina maakt van groei een gok

Net toen melkveehouders de koers aan het uitzetten waren, maakte FrieslandCampina bekend dat groei in de toekomst niet meer zomaar kan. Daarmee wordt groei een gok. Wat doet het met de fosfaatrechten, en wat gebeurt er verder op het erf? 18 Mei 2018

Melkprijs april kan de bank nog steeds verslaan

Een melkprijs van boven de €34 (over april en/of mei) lijkt binnen de Nederlandse grenzen nog steeds mogelijk. Het is echter de omvang van de melkplas die bepaalt of dat gaat lukken. Ondertussen liggen de prijzen boven het niveau van de wereldmarkt, alhoewel het gat krimpt. 07 Mei 2018

Melkprijs FrieslandCampina stelt teleur

FrieslandCampina gaat over mei €34 betalen voor de melk, een min van €0,50 per 100 kilo. Dit gebeurt tegen een achtergrond van langzaam aantrekkende prijzen voor magere melkpoeder en sneller stijgende prijzen voor boter. De laatste jaren stond de maand mei garant voor een stabiele melkprijs; alleen in 2015 lukte dat niet. 30 April 2018

Fosfaatrechten weer meer verkocht

Na een moeizame week komt de handel in fosfaatrechten weer tot leven. Dat gebeurt dan wel tegen lagere prijzen. Iets wat mede toe te schrijven is aan het nieuws vanuit FrieslandCampina, maar ook de werkzaamheden op land doen de handel geen goed. 25 April 2018