Matige vegetatie
Sterke vegetatie
2 mei 2022
15 mei 2022
17 mei 2022
27 mei 2022
14 juni 2022
16 juni 2022
4 juli 2022
2 mei 2022
Na enkele weken van weinig ontwikkeling, is de mais op veel plekken explosief gegroeid. In korte tijd ontwikkelde het gewas zich onder invloed van warmte en voldoende vocht razendsnel. Daardoor zie je de eerste percelen al in bloei staan en starten met de kolfzetting. De verwachte weersomstandigheden zijn zonnig, warm en droog. Ondanks redelijke neerslag is de bodemvoorraad water, zeker op de zandgronden, niet groot. Op dit moment zie je op die gronden hier en daar de eerste (te) droge mais al staan en is beregenen hier van groot belang. Het is nu zaak de mais goed te volgen. Overweeg, waar mogelijk, om te gaan beregenen! Zeker bij de kolfzetting is water van groot belang voor de vorming van voldoende zetmeel. Agrility laat goed zien of je mais lijdt onder de droogte. Door droogte krult het blad van de mais, Agrility toont dit als minder bladmassa. Als je dit soort beelden signaleert, is dat het sein om je mais goed te bekijken en te besluiten wat er moet gebeuren. Als je gaat beregenen kun je het resultaat daarvan goed terugzien in Agrility, want het is belangrijk dat het water je perceel goed en gelijkmatig heeft bereikt.