Tot de uitreiking
00 dagen
00 uren
00 minuten
00 seconden
Mede mogelijk gemaakt door

De Manure Enricher van GEA

De jury van de Agribusiness Award heeft dit jaar vier bedrijven met hun innovatieve product of dienst, die goed moet zijn voor de portemonnee van de boer, genomineerd. Initiatiefnemer Boerenbusiness feliciteert de vier genomineerden en stelt ze in willekeurig volgorde voor. De eerste kanshebber is GEA Farm Technologies met de Manure Enricher.

De innovatie van GEA is in samenwerking met de Noorse firma N2-Applied uitgedokterd. Hierin is een techniek doorontwikkeld om drijfmest of digestaat te 'bewerken' middels plasmatechnologie. Het systeem is inmiddels officieel gelanceerd op meerdere Europese markten. Deze technologie stelt volgens de makers veebedrijven in staat om circulair te opereren. Met de Manure Enricher, oftewel mestverrijker, kan de boer zelf meststoffen op het eigen bedrijf maken en tegelijkertijd de uitstoot van zowel ammoniak als methaan verminderen in één geïntegreerde oplossing.

Vermindering van uitstoot
De Manure Enricher bewerkt drijfmest en/of digestaat en is geschikt voor veehouders met of zonder een biogasinstallatie. Op deze manier kunnen gebruikers hun ammoniakuitstoot beperken en hun klimaatvoetafdruk verbeteren. Met de eigen meststof die de Manure Enricher produceert hoeven zij minder of geen kunstmest aan te voeren. Het systeem is volgens GEA vooral geschikt voor bedrijven in de melkvee-, vleesvee- en varkenshouderij, omdat het project een vloeibaar ingangsproduct (zoals drijfmest) vereist.

In een toelichting laat de vakjury van de Agribusiness Award weten: "Dit is een baanbrekende techniek om mest te bewerken middels plasmatechnologie. Een prachtig voorbeeld van meer circulariteit op het boerenbedrijf. Het vervangt de aankoop van kunstmest, verlaagt de uitstoot van ammoniak en verkleint de CO2-footprint. De jury heeft hoge verwachtingen van deze innovatie. Proficiat met jullie nominatie!"