Gebruiker
herre bartlema

We moeten ons inderdaad voorbereiden op extremen.  Diepwortelende gewassen houden het nu ook langer vol, dat is op de proefvelden van  Barenbrug met moderne grasmengsels goed te zien, maar het geldt ook voor andere teelten natuurlijk. Diepe beworteling valt ook te sturen door het dieper plaatsten van plantenvoeding, vooral bij fosfaat is dat effectief. Meer hierover op 22 augustus bij het demoveldje  van precisiebemestingzuidholland.nl tegenover de rooidemonstraties.

Gebruiker

Denk het niet want beregenen is niet elk jaar nodig

Gebruiker

ik heb toevallig fosfaat toegediend met poten in de rij en over de knol gespoten de wortels zijn goed en dieper dus, heb ik gedaan bij Ivory russet en innovator omdat die moeilijk wortel stelsel hebben de opbrengsten liggen nu hoger als bij het veld waar ik bewust niks heb bij gespoten.

Gebruiker

Vindt die drip tape een prachtig systeem.maar Wat kost drip tape per ha? begreep iets van 600 per ha voor alleen slangen. dan komt nog leggen hier zal wel iets op te bedenken zijn. En aansluiten iedere rij op hoofdslang.. is dit rond te rekenen. Van dit jaar vast wel maar gemiddeld over meerdere jaren twijfel ik aan het rendement.. zeker hier op de kleigronden.

Gebruiker
herre bartlema

Merci Truus, voor de informatie, we leren veel van de praktijk. Voor  AVR  : kosten en baten van fertigatie  worden onderzocht  door Delphy, voor meer informatie, zie kennisnetwerk dripirrigatie en fertigatie .

Gebruiker
IJsselmeerklei

@AVR: Proeftuin Zwaagdijk heeft hier jaren geleden onderzoek naar gedaan in de Wieringermeer. Een aantal boeren heeft dit ook toegepast maar zijn allemaal weer gestopt. Neem aan dat Delphy dit onderzoek ook kent als ze nu hetzelfde aan het onderzoeken zijn.

Gebruiker
Gerard Schoot Uiterkamp

@AVR: Ook in "gewone" jaren kan tape een uitkomt bieden. Er zijn altijd momenten gedurende het seizoen waarbij water en temperatuur een verschil maken in het resultaat.
Delphy doet onderzoek, klopt, ik heb met ze gesproken, maar zij hebben nog geen proeven gedaan op de wijze die wij voor ogen hebben. Natuurlijk geeft het extra werk in het voor- najaar wanneer de gemiddelde akkerbouwer het niet kan gebruiken maar het is zeker interessant en in vele teelten rendabel.