Shutterstock

Inside Aardappelen

Nieuw Aviko-contract anticipeert op teeltkosten

4 Februari 2019 - Niels van der Boom - 16 reacties

Naast prijsverhogingen in het bestaande vasteprijscontract, introduceert Aviko Potato in teeltseizoen 2019/2020 een pilot met een geheel nieuwe contractvorm. Deze vorm anticipeert op fluctuaties in de kostprijs, waarmee de cyclus van contractprijsverhogingen en -verlagingen jaar op jaar wordt doorbroken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Aviko Potato heeft vroeg in het seizoen behoefte aan meer aardappelen, vanwege de aansluiting tussen de oude en nieuwe oogst. Het nieuwe oogstseizoen start in week 29 met het ras Première, gevolgd door Amora. De prijsverhoging bedraagt hier maximaal €6 per 100 kilo, om vervolgens af te bouwen naarmate het seizoen vordert.

Prijsverhogingen
Aviko hanteert 3 rassengroepen: A, AA en AAA. In de eerste groep vallen Fontane, Challenger en Bintje. De tweede categorie bestaat uit Miranda, Lady Amarilla, Markies en Victoria en onder AAA vallen Agria, Innovator, Lady Anna en Zorba. In de af landperiode voor de hoofdoogst, die in week 34 begint, komt er gemiddeld €1,85 per 100 kilo bij. Fontane komt daarmee op €10,50 per 100 kilo. AA start op €11,25 en de AAA op €12 per 100 kilo.

Voor levering van de hoofdoogst (droog uit de bewaring) gaan de prijzen met €1,50 omhoog. Eind april (week 17) toont het volgende resultaat: de categorie A komt uit op €14,37 en AAA op €15,87 per 100 kilo. Eind juni (in week 26) komt de prijs van die 2 rassengroepen op respectievelijk €16,51 en €18,01 uit.

Gedurende de periode droog uit de bewaring hanteert de verwerker een prijsbonus van €0,50 per 100 kilo als er 40 ton of meer per hectare wordt geleverd. Voor het ras Fontane ligt deze grens op 45 ton per hectare. De basisprijs geldt voor 40 millimeter opwaarts.

Geen minpunten
Vorig seizoen werd het zogenaamde bonus-malussysteem gelanceerd. Dit systeem verving het systeem van kwaliteitstoeslagen. Het idee is dat de extra inspanningen worden beloond en een lagere kwaliteit wordt gekort met een malus. Er wordt beoordeeld op onderwatergewicht, beschadiging (punten), grofte en bakkleur. Vanwege het uitdagende groeiseizoen is de malusregeling dit oogstjaar komen te vervallen. Deze maatregel wordt voor komend seizoen permanent doorgevoerd.

Het betekent dat louter de pluspunten worden beloond. Hoe hoog die beloning is, hangt af van de categorie. Zo weegt het onderwatergewicht zwaarder dan beschadiging. Wanneer je boven een onderwatergewicht van 380 gram komt, gaat de bonusteller lopen. Die gaat door tot €1,50 per 100 kilo (bovenop de contractprijs). De andere contractvoorwaarden blijven voor komend seizoen gelijk.

De aardappelverwerker geeft aan over genoeg pootgoed te beschikken. De prijzen worden met circa €5 per 100 kilo verhoogd. Wel laat het weten dat de maatsortering gemiddeld fijner is, met als voordeel dat er minder kilo’s per hectare benodigd zijn. Aviko Potato kent geen verplichting voor teruglevering op vaste prijs bij de aankoop van pootgoed. Het verplichte teruglevervolume bij de aankoop van pootgoed is komend oogstjaar, op nadrukkelijk verzoek van de Aardappeltelerscommissie (ATC), verlaagd van 40 ton naar 30 ton per hectare.

Contractvormen
Naast het vasteprijscontract, blijft Aviko zijn brede scala aan contracten hanteren; onder meer het klikcontract, fritestermijncontract en uiteraard de bekende aardappelpool. Wie zijn oogst voor 3 jaar wil vastleggen, kan kiezen voor een hectarecontract. Daarbij neemt Aviko de volledige oogst af. Dit contract levert een plus op van €0,50 per 100 kilo op de contractprijs.

De force majeure-clausule uit de voorwaarden van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) blijft ook geldig, net zoals op het tonnencontract. Dit contract is echter louter voorbehouden aan telers op kleigrond, die kunnen beregenen.

Indexcontract
Voor komend seizoen introduceert Aviko (in pilotvorm) nog een nieuwe contractvorm: het indexcontract. Deze afzetvorm komt voort uit gesprekken met de ATC en LTO Nederland. Oogstjaar 2019 geldt als pilot, waarbij de index op 100 punten wordt gezet. Stijgen de teeltkosten, dan stijgt de contractprijs mee. Andersom gebeurt hetzelfde.

Het bedrijf benadrukt dat het niet om de kostprijs gaat, maar om de teeltkosten. De gemiddelde kostenstijging kan relatief eenvoudig worden berekend, terwijl de kostprijs per bedrijf sterk kan verschillen. Dit mede vanwege opbrengstverschillen en verschillen in de grondprijs.

Beregenkosten
Beregenen zit wel in de berekening, ongeacht of je wel/niet in staat bent om te beregenen. Het idee is dat de jaarlijkse cyclus van prijsverhogingen en -verlagingen wordt doorbroken. Kostenstijgingen, of -dalingen, zijn de nieuwe leidraad en dus niet langer de prijsvorming van 1 seizoen eerder. In overleg met de ATC wordt voor heel Nederland 1 index samengesteld. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van onafhankelijke bronnen die reeds beschikbaar zijn.

Deze flinke diversiteit aan contractuele afzetvormen, de pool en uiteraard het verkopen op dagprijs heeft als doel voor elk wat wils aan te kunnen bieden. Iedere teler heeft zijn eigen risicoprofiel en daar horen diverse afzetvormen bij, zo is het idee.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox