Shutterstock

Aangeboden door Bayer

Serenade brengt betere schilkwaliteit aardappel

22 Februari 2019

Het gebruik van Serenade als veurbehandeling in de teelt van aardappelen heeft vorig seizoen mooie resultaten opgeleverd. Er is een verbeterde schilkwaliteit geconstateerd en er is een afname in zilverschurft, Rhizoctonia en schurft waargenomen bij de beoordeling van 4 praktijkmonsters.

De geanalyseerde monsters zijn afkomstig uit het Digital Farming project 'Serenade Aardappel', dat afgelopen jaar bij zo’n 40 aardappeltelers in de praktijk is uitgevoerd. Op diverse percelen, verspreid over Nederland, zijn praktijkstroken aangelegd met een veurbehandeling van 5 liter per hectare Serenade.

Serenade is grotendeels toegevoegd aan de standaard grondbehandeling van de teler. Hier zijn afgelopen najaar opbrengst- en kwaliteitsmonsters uit genomen. Die monsters zijn onlangs op schilkwaliteit beoordeeld en de beoordeling heeft steeds plaatsgevonden in 4 herhalingen. De grafieken laten de resultaten zien.

Zilverschurft neemt af
Als we naar de resultaten kijken, dan zien we dat er gemiddeld genomen een afname zichtbaar is in zilverschurft, Rhizoctonia en schurft. Serenade kan een interessante bijdrage leveren aan het verminderen van deze veel voorkomende aardappelziekten. Met het toepassen van Serenade in de veur, kan de schilkwaliteit van de Nederlandse aardappelen nog verder verbeterd worden.

Het percentage zilverschurft in de aardappelen.

Wat is Serenade?
Serenade is gebaseerd op Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713, dat van nature in de bodem voorkomt. Serenade heeft een brede werking tegen schimmels en bacteriën. De werking komt tot stand door de actieve componenten, die tijdens het productieproces door Bacillus amyloliquefaciens QST 713 gevormd worden.

Het percentage Rhizoctonia index in de aardappelen.

Hoe werkt Serenade?
Bacillus amyloliquefaciens QST 713 zorgt voor een snelle kolonisatie en dus voor bescherming van de wortels, stolonen en/of knollen. Bacillus amyloliquefaciens wordt gevoed door wortelexudaten. De bacterie groeit met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade doorgaan met de kolonisatie van de wortels.

De kolonisatie van de wortels begint binnen enkele uren na toepassing in de bodem. Pas Serenade toe vlak voor of bij actieve groei van de wortels. Kolonisatie is onafhankelijk van het type bodem of de vochtcondities in de bodem. Gekoloniseerde Bacillus spoelt niet af van de wortels.

Het percentage schurft in de aardappelen.

Grondtoepassing van Serenade biedt meerdere voordelen:

  • Het biedt bescherming van de wortels, stolonen en knollen tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Pythium, zilverschurft, Rhizoctonia en schurft.
  • Het geeft een toename in de biomassa van wortels en scheuten.
  • Het biedt zelfverdediging: de plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziekten.
  • Het verbetert de opname van voeding: betere opname voedingsstoffen.
  • Hier creeërt stresstolerantie: toename tolerantie tegen abiotische stressfactoren.
  • Het vergroot de opbrengst.
Het beoordelen van praktijkmonsters op schilkwaliteit.
Deze businesscase is powered by:
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox