Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Groenbemesters verbeteren waterberging in de bodem

28 Mei 2020

Helaas worden akkerbouwers voor het derde jaar op rij geconfronteerd met droogte, dit keer extreem vroeg in het groeiseizoen. Naast droge perioden zien we vaker grote neerslaghoeveelheden in korte tijd. Het waterbergend vermogen van de bodem is dan ook belangrijker dan ooit.

De bodemstructuur is, samen met de hoeveelheid organische stof, bepalend voor het waterbergend vermogen van een bodem. Uit een inventarisatie in 2015 bleek dat bodemverdichting op 45% van alle Nederlandse percelen voorkomt. Dat verstoort de gewasgroei én maakt percelen kwetsbaarder voor weersextremen:

  • Het infiltratievermogen van een verdichte bodem is lager, waardoor er bij zware neerslag sneller en langduriger water op het land blijft staan;
  • Op en in een verdichte bodem verschuift verticaal transport van regenwater naar horizontaal, waardoor nutriënten en gewasbescherming sneller afspoelen;
  • Een verdichte bodem kan minder vocht bergen en is daardoor gevoelig voor droogte.

Verdichting opheffen met groenbemesters
Het voorkomen en herstellen van bodemverdichting staat dus volledig terecht volop in de belangstelling. Akkerbouwers werken op vele verschillende vlakken aan de bodemkwaliteit, en een slimme inzet van de juiste groenbemesters is er 1 van.

Groenbemesters leveren organische stof, die de kruimelstructuur verbetert en de waterberging verhoogt. Daarnaast kunnen groenbemesters met een intensieve beworteling bodemverdichting opheffen en de waterinfiltratie verdubbelen. De groenbemesters in een bouwplan met normale bemestingsnorm dragen bij aan 2,8 millimeter (zand) en 5,4 millimeter (klei) extra waterberging in de bouwvoor (bron: CLM Onderzoek en Advies).

Intensief wortelende groenbemesters
Tussen de soorten groenbemesters bestaan grote verschillen in bewortelingsdiepte en –intensiteit, zo is duidelijk te zien in onderstaande afbeelding. Bladrammenas is van alle gangbare groenbemesters de beste structuurverbeteraar, met een dikke penwortel die de bouwvoor openbreekt en fijne haarwortels die tot wel 2 meter diep wortelen. Daarmee gaat bladramanas het diepst van alle groenbemesters. Facelia wortelt ondiep maar behoorlijk intensief en maakt de bouwvoor luchtig en kruimelig.

De nieuwe groenbemestermengsels LG NEMAREDUX (bij aaltjesproblemen) en LG ORGAMAX combineren de diepe en oppervlakkige beworteling van diverse soorten groenbemesters, voor een optimale doorworteling in de gehele bodem.

Deze businesscase is powered by:
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox