Ypma heeft in 2015 een nieuwe ligboxenstal met twee kappen laten bouwen, met de fundering van de oude stal uit 1972 als basis.
Het gezin Ypma met Frank, Sieta en hun kinderen Maarten, Sipke en Hannah.
Rondom het melkveebedrijf heeft Ypma zijn huiskavel met veel ruimte voor weidevogelbeheer.
De melkveehouder werkt met ronde balen. Hij mixt balen van diverse sneden, om de koeien zo ruwvoer van een gelijkmatige samenstelling te geven.
Door deze windmolen en ook zonnepanelen kan Ypma energieneutraal boeren en heeft hij geen gas nodig.
Zijn melkveestapel gedijt goed in de ligboxenstal. In het eerste jaar steeg de gemiddelde melkproductie met 1.000 liter per koe.
De dieren krijgen een rantsoen gebaseerd op een kruidenrijke graskuil, aangevuld met perspulp.
Nieuwmelkte koeien geeft Ypma meer perspulp in de voerbox voor extra energie.
Frank Ypma voor de deur naar de zichtstal.
Bezoekers hebben op de strozolder een mooi beeld op de complete stal.
Problemen met longontsteking bij de dieren, die in de open oude frontstal wel voorkwamen, zijn nu voorbij.