2021 wordt spannend voor de akkerbouw

Shutterstock
Akkerbouw

Marktdossier November 2020

Terwijl akkerbouwers puzzelen met het bouwplan voor 2021 zijn ook de verschillende markten bezig met komend seizoen. Vooral voor wat betreft aardappelen is sprake van een spannende toekomst. Dat heeft een bijeffect op andere gewassen. Hoe aardappelen, uien, tarwe en pootgoed ervoor staan hoor en zie je in deze maandanalyse. En de belangrijkste artikelen van november 2020 zijn hieronder voor u als abonnee geselecteerd.

27 November 2020

Aardappelen

Industrie zoekt continuïteit, wat doet contractprijs?

Aardappeltelers kijken somber naar het komend teeltseizoen. Na de moeizame oogst volgt nu een lastig bewaarseizoen en de vooruitzichten op korte termijn zijn niet rooskleurig. Ook aardappelverwerkers realiseren zich dat. Laten zij de teler met nieuwe contractprijzen licht aan het einde van de tunnel zien?
25 November 2020

Kunstmest

Kunstmestmarkt is in beton gegoten

De markt voor kunstmest lijkt in beton gegoten. De noteringen voor zowel Kalkammonsalpeter als Nutramon zijn ondertussen al weken stabiel. Waar komen deze prijzen op uit? En kan de internationale vraag naar ureum de prijzen op termijn doen stijgen?
24 November 2020

Granen & Grondstof

Inzaai wintergranen bijna overal afgerond

Door relatief goede weersomstandigheden in het merendeel van de Europese landen is de inzaai van wintergranen vrijwel overal afgerond. Dat staat beschreven in het nieuwste MARS-rapport van de Europese Commissie. Voor koolzaad kwam het droge weer echter te laat, waardoor komend jaar fors lagere opbrengsten worden verwacht.
24 November 2020

Suiker

Wat te verwachten van de suikermarkt in 2021?

De suikermarkt is een van de vele agrarische markten die fiks getroffen is door de coronacrisis. Vraag en aanbod kwamen duidelijk in onbalans. Rabobank meldt in het rapport 'Outlook 2021: Bull Waves don't break' dat de suikermarkt het komende seizoen meer in evenwicht komt, waardoor de prijsstijging van afgelopen periode wat getemperd wordt.
24 November 2020

Granen & Grondstof

'2021 wordt een positief jaar voor granenmarkt'

De verwachtingen voor de granenmarkt in 2021 zijn positief. Rabobank verwacht in de 'Outlook 2021: Bull Waves don't break' dat de noteringen voor zowel tarwe, maïs als sojabonen komend jaar verder kunnen stijgen. De combinatie van dalende wereldvoorraden en een stevige vraag vanuit China is hier de oorzaak voor.
24 November 2020

Aardappelen

Aardappelverwerking houdt positieve flow vast

De aardappelverwerkende industrie heeft de positieve flow over de maand oktober doorgezet. Het verwerkingscijfer weet daarmee het tempo van vorig seizoen aardig bij te benen. Het aantal ingevoerde aardappelen blijft wel hoger dan vorig jaar.
20 November 2020

Aardappelen

Hoe staat de export van aardappelen ervoor?

De export van Nederlandse aardappelen naar landen binnen Europa loopt nog steeds fors achter op vorig seizoen, zo blijkt uit de recente exportgegevens van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Daarentegen verloopt de export richting de Afrikaanse landen ook in oktober beter dan vorig seizoen.
19 November 2020

Grond

Hoe gaat het Rijk duizenden hectares bos planten?

De doelstelling van het Rijk is om in 2030 een grote diversiteit aan bos te hebben in Nederland. Daarnaast moet de komende 10 jaar 37.000 hectare bos aangeplant worden, een stijging van 10%. Hoe wil het Rijk die doelstelling realiseren en in hoeverre kan het zogenaamde teeltsysteem 'agroforestry' daar een bijdrage in leveren?
19 November 2020

Bert Jansen

'Duidelijk meer interesse in de zetmeelaardappelteelt'

Zetmeelaardappelcoöperatie Avebe presenteert vandaag (19 november) de prestatieprijs over de campagne 2019-2020. De impact van de droogte werd deels overschaduwd door het coronavirus, al heeft dit de koninklijke onderneming qua afzet geen windeieren gelegd. De nabije toekomst mag dan onzeker zijn, die van zetmeelaardappelen kent duidelijk lichtpuntjes. Zeker in vergelijking tot de fritesaardappelmarkt
18 November 2020

Granen & Grondstof

Koolzaadnotering zet opnieuw stappen omhoog

De koolzaadnotering op de Matif in Parijs laat de afgelopen dagen een prijsstijging zien. Een van de redenen hiervoor is de krappe beschikbaarheid van het product in de Europese Unie. Ook de forse vraag naar andere plantaardige producten zoals zonnebloemen en sojabonen zorgt voor een opwaartse notering.
17 November 2020

Grond

Duitsers kapen agrarische grond in grensregio's

In de grensregio's van ons land, van Groningen tot Limburg, komt het steeds vaker voor dat Nederlandse landbouwgrond wordt verkocht aan Duitse boeren. Zo laten makelaars in het oosten van Nederland bij De Gelderlander weten inmiddels al bemiddeld te hebben bij ruim 100 hectare agrarische grond. Belangenbehartiger LTO Nederland is allesbehalve blij met deze ontwikkeling.
16 November 2020

Suikerbieten

Verschuivingen in teelt starten LLB-handel

Akkerbouwers die met hun bouwplan aan het schuiven zijn zorgen ervoor dat de handel in ledenleveringsbewijzen (LLB's) van Cosun Beet Company loskomt. Niet alleen is er aanbod in de markt te bespeuren, ook zijn er telers die hun areaal wel uit willen breiden. Over welke regio's en prijzen praten we?
15 November 2020

Aardappelen

Aardappeloogst VS groter dan verwacht

De aardappeloogst in de Verenigde Staten pakt toch bijna 750.000 ton groter uit dan eerder werd ingeschat. Met name in Idaho, Oregon en Washington zijn toch nog forse opbrengsten behaald tijdens het rooien van de laat gezaaide aardappelen. Overigens ligt de oogst nog wel 2,8% beneden het niveau van vorig jaar.
12 November 2020

GLB-beleid

Groene partijen blijven pleiten voor herziening GLB

Nadat de Europese lidstaten op 23 oktober een overeenkomst bereikten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), stemde het Europese Parlement er een aantal dagen later ook mee in. Het besluit was een aderlating voor meerdere 'groene' partijen. Daarom blijven zij ook vandaag de dag pleiten voor een herziening van het GLB.
11 November 2020

Aardappelen

Hoger aantal plomberingen door stevige vroege export

Dat de pootgoedmarkt het zwaar te verduren heeft dit jaar is duidelijk. De marktsituatie is zelfs zo moeilijk dat Middenmeer al sinds week 44 geen notering meer samenstelt voor Spunta. Een uitzonderlijke situatie. Des te opvallender is het dan ook dat het aantal plomberingen hoger is dan de afgelopen jaren. Hoe zit dat?
6 November 2020

Aardappelen

'Fritesindustrie kan 2020 én 2021 op buik schrijven'

Het zijn uitdagende tijden voor de aardappelverwerkende industrie. De Europese markt, goed voor twee derde van de afzet, zit op veel plaatsen opnieuw op slot. Fabrieken verwachten dat dit flinke impact zal hebben op de contractvolumes voor volgend jaar.
6 November 2020

Uien

Uienexport breekt records, hoe ziet tweede helft eruit?

Exporteurs van Nederlandse uien hebben te maken met een bijzonder seizoen waarin het ene na het andere record wordt verbroken. De wereldwijde vraag naar uien wordt momenteel dan ook voor een groot deel met Nederlandse uien ingevuld. Kunnen we dat gevoel ook in de tweede helft van het seizoen vasthouden?
5 November 2020

Akkerbouw

Is er een tekort aan zakken voor uien en aardappelen?

De coronacrisis krijgt grip op verpakkingsmateriaal voor uien. In het begin van de crisis hebben op de Filipijnen, in China en in Bangladesh diverse fabrieken voor uienzakken stilgelegen. Een tekort is volgens insiders zichtbaar. De vraag is hoe groot dat tekort is en welke gevolgen dit heeft voor de afzet. En hoe zit het eigenlijk met jutezakken voor aardappelen?
4 November 2020

Aardappelen

Leidt kleine aardappeloogst Canada tot tekorten?

Canadese aardappeltelers hebben de oogst inmiddels zo goed als afgerond. Nieuwe cijfers van onder meer Statistics Canada tonen dat er duidelijk minder aardappelen geoogst zijn dan in voorgaande jaren. Leidt de kleine aardappeloogst tot tekorten in de verwerkende industrie? En, kan Nederland daar wellicht op inspelen?