Zuivelmarkt verrassend goed van start dit jaar

Shutterstock
Melk & Voer

Marktdossier Januari 2021

De prijzen op de vloeibare zuivelmarkt zijn over januari fors gestegen als gevolg van een beperkt aanbod. Ook de melkprijzen zijn teruggekomen van de negatieve ontwikkeling waarmee het jaar van start leek te gaan. 

29 Januari 2021

Melk

DOC Kaas verlaagt melkprijs voor februari

De melkprijs van zuivelverwerker DOC Kaas ligt voor de maand februari €0,54 lager dan in januari. Het is het gevolg van een afwaardering van de vet- en eiwitprijzen.
29 Januari 2021

Melk

Glanbia zet stappen door seizoenstoeslag

De Ierse zuivelverwerker Glanbia heeft in de maand december flinke stappen gezet in de Europese melkprijsvergelijking van LTO Nederland. Toch is de grote stijging van €2,60 per 100 kilo wat vertekenend, want het toepassen van de seizoenstoeslag is dé reden voor de toename. Verder zet de Amerikaanse melkprijs een flinke stap omlaag.
29 Januari 2021

Melk

5 trends die Amerikaanse zuivelsector in 2021 raken

Het jaar 2020 werd in de zuivelsector ook gedomineerd door de coronacrisis. Afzetmarkten voor melkpoeder, kaas en boter vielen weg en marktpartijen spraken in het voorjaar zelfs van de slechtste weken ooit. Met name in de Verenigde Staten werden kwetsbaarheden blootgelegd. Wat kunnen de Amerikanen van 2021 verwachten?
28 Januari 2021

Melk

Nieuw-Zeeland eindigt 2020 met iets hogere productie

Nieuw-Zeelandse melkveehouders hebben het jaar 2020 goed afgesloten. De melkproductie in de maand december komt op het hoogste niveau sinds 2016 uit. Daarmee komt tevens de totale productie voor het kalenderjaar hoger uit dan het jaar ervoor. Goede vooruitzichten zijn er ook, want de regering van Nieuw-Zeeland heeft het vrijhandelsverdrag met China recent verlengd.
26 Januari 2021

Melk

Amerikanen melken stevig door

De Amerikaanse melkaanvoer pakte in december aanzienlijk hoger uit dan vorig jaar. Gemotiveerd door prima melkprijzen houden melkveehouders in het land meer koeien aan.
25 Januari 2021

Melk

RFC corrigeert melkprijs weer naar boven

FrieslandCampina schroefde de melkprijs voor januari behoorlijk terug, maar voor de maand februari wordt deze verlaging deels weer uitgewist. Daarmee wordt gehoor gegeven aan het positieve marktbeeld. 
25 Januari 2021

Melk

Arla laat melkprijs ongemoeid voor februari

Arla houdt melkprijs voor februari onveranderd. Hoewel de markt aanknopingspunten biedt, ziet de Scandinavische zuivelcoöperatie nog geen ruimte voor een verhoging.
20 Januari 2021

Melk

Laag prijsniveau eerste fosfaatrechten van jaar

Het is erg rustig op de fosfaatrechtenmarkt, zoals jaarlijks het geval is rond deze tijd. Wel zijn inmiddels de eerste rechten verhandeld in 2021 verhandeld, het prijsniveau ligt beduidend lager dan eerdere jaren.
19 Januari 2021

Voer

Veehouder zoekt alternatief voor soja

De handel op de voermarkt loopt rustig door. De vraag naar hooi en stro is goed, maar niet overdreven. De vraag naar eiwitrijk voer is een uitzondering en blijft groot. Door de hoge sojaprijzen zoeken veehouders goedkopere alternatieven. Die zijn maar beperkt voorhanden.
18 Januari 2021

Nils van Dam

Milcobel wil weer strijden om de podiumplaatsen

Milcobel presteert ondermaats, waardoor de melkprijs al tijden zwaar tegenvalt . Afgelopen jaar besloten daarom 173 leden-melkveehouders te vertrekken bij de Belgische zuivelcoöperatie. Hoewel de uitstroom wordt betreurd, hoeft de lagere aanvoervolumes niet slecht uit te pakken voor de verwaarding van melk. CEO Nils van Dam over het ingezette verbeterplan, de uitstroom van leden-melkveehouders en de komst van A-ware naar België. 'Wij willen dat onze leden weer trots zijn op Milcobel.'
14 Januari 2021

Melk

Zuivelmarkt zit in goede flow en voelt vast aan

In het doorgaans zwakke eerste kwartaal voelt de zuivelmarkt bijna ongewoon vast aan. Marktexpert Wouter Baan praat u bij over de laatste ontwikkelingen en prijsmutaties. 
14 Januari 2021

Melk

Wie betaalde de beste melkprijs in 2020?

In 2020 werd de wereld opgeschrikt door het coronavirus, dat ook de zuivelmarkt in zijn greep hield. De melkprijzen kregen met name in het tweede kwartaal flinke klappen, daarna vond er herstel plaats. Melkveehouders bleven zodoende behoed voor extreem lage prijsniveaus van onder €30 per 100 kilo. De gemiddelde melkprijs in Nederland pakte echter wel lager uit dan het jaar daarvoor. Welke verwerker scoorde jaarrond het best?
13 Januari 2021

Melk

Nederlandse melkaanvoer houdt groei niet vast

De Nederlandse melkaanvoer kwam in december voor het eerst sinds maanden weer onder het niveau van 2019 uit. Desalniettemin liggen de aanvoercijfers over heel 2020 wel hoger...
7 Januari 2021

Melk

Melkschaarste drijft vloeibare zuivelprijzen op

Het nieuwe jaar is goed van start gegaan voor de vloeibare zuivelmarkt. Spotmelk is relatief schaars en er zit voldoende vraag in de markt, waardoor de prijzen een stapje omhoog doen. Of vaste zuivel zoals boter en kaas het voorbeeld kunnen volgen, is...
6 Januari 2021

DCA Melkvee Index

Melkvee Index blijft onder langjarig gemiddelde

Het rendement in de melkveehouderij beweegt ver onder het langjarig gemiddelde en er is voorlopig nog geen zicht op herstel. Dit blijkt uit de bewegingen van de DCA Melkvee Index. Onder meer de stijgende voerkosten raken het rendement. 
5 Januari 2021

Zuivel

Global Dairy Trade schiet uit de startblokken

De Global Dairy Trade is vlot begonnen aan het nieuwe jaar. Op de trendsettende zuivelveiling, georganiseerd door de Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra, laten boter, kaas en de melkpoeders grote plussen zien. Sommige fabricaten noteren daarmee nu ruim boven...
5 Januari 2021

Melk

A-ware verlaagt melkprijs, Bel blijft gelijk in januari

In navolging van Arla en FrieslandCampina heeft ook A-ware een verlaging van de melkprijs doorgevoerd voor januari. De uitbetalingsprijs van Bel Leerdammer start het nieuwe jaar wel onveranderd.
4 Januari 2021

Melk

Melkproductie China flink omhoog in 2021

De melkaanvoer in alle grote productieregio's in de wereld neemt dit jaar toe. Vooral in China groeit de productie razendsnel...