Positieve trend op zuivelmarkt zet door

Shutterstock
Melk & Voer

Marktdossier Februari 2021

De positieve trend op de zuivelmarkt zet ook in de maand februari door. De melkprijzen zijn stabiel tot licht stijgend, de prijs van room is verder gestegen en ook de kaasprijzen staan op een hoog niveau. Wel zijn de hoge voerkosten een uitdaging voor veel melkveehouder.

26 Februari 2021

Melk

Melkprijs DOC Kaas weer terug op oude niveau

De melkprijs van zuivelverwerker DOC Kaas komt in de maand maart weer uit op het niveau van januari. Dat betekent dat de min van afgelopen maand nu weer wordt teruggedraaid. Hoe presteert de melkprijs van DOC Kaas nu in de Boerenbusiness Melkprijsvergelijker?
26 Februari 2021

Business Zuivel

Kaasexport is booming ondanks coronacrisis

De Europese kaasexport heeft vorig jaar een forse groei weten te realiseren. De Nederlandse uitvoer droeg ook flink bij aan de totale groei. Ondanks de coronacrisis heeft de kaasafzet een goed jaar achter de rug. Wat zijn de verwachtingen voor komend jaar?
24 Februari 2021

Melk

GDT blijft stijgen, waarom gaan melkprijzen niet mee?

De gemiddelde prijs op de Global Dairy Trade is vorige week voor de zevende keer op rij gestegen. Daarentegen blijven de Nederlandse melkprijzen zweven rond de €33 en €34 per 100 kilo. Waarom kunnen de melkprijzen de positieve trend op de Global Dairy Trade niet volgen? Onder andere het feit dat veel Aziatische kopers op de Nieuw-Zeelandse veiling reageren, speelt daarin een rol.
24 Februari 2021

Melk

Amerikaanse melkaanvoer zet opnieuw stap omhoog

Melkveehouders in de Verenigde Staten hebben vorige maand een fikse melkproductie neergezet. De melkaanvoer komt over de maand januari namelijk zo'n 1,1% hoger uit dan een maand eerder en noteert tevens het hoogste niveau sinds zeker 2003. De stevige groei van de melkveestapel lijkt hier de reden voor te zijn.
22 Februari 2021

Melk

Winterweer leidt tot chaos in Amerikaanse zuivelketen

Waar veel Nederlanders twee weken terug voor het eerst in lange tijd weer massaal op natuurijs te vinden waren, kregen de Amerikanen afgelopen week extreem winterweer over zich heen. Naast mooie plaatjes, levert het ook een hoop problemen op in de Amerikaanse zuivelsector: van slecht wegdek tot stroomuitval bij de verwerkers en een tekort aan voer.
19 Februari 2021

Melk

Welke zuivelkansen liggen in Oost-Afrika?

Melkveehouderij in Oost-Afrika. Als je eraan denkt, dan zijn de vooroordelen vaak snel gevormd. Dat beeld klopt niet altijd. Er zijn flink wat kansen voor het Nederlandse zuivelbedrijfsleven in onder andere Ethiopië, Kenia, Tanzania, Uganda en Rwanda.
18 Februari 2021

Melk

Boter en room blijven uitschieters op de markt

De zuivelmarkt is wat gestabiliseerd na de forse prijsopleving in de eerste weken van het jaar. Boter en room blijven met behoorlijke prijsstijgingen echter uitschieters op de markt. De verwachting is dat de grens daar nog niet bereikt is.
18 Februari 2021

Melk

Europese melkaanvoer flink geraakt door corona

De melkproductie in de Europese Unie is behoorlijk getroffen door de coronapandemie, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van de Europese Commissie. De melkaanvoer heeft al sinds februari moeite om in de buurt van voorgaande jaren te blijven. Met hoeveel procent blijft de melkproductie precies achter op het gemiddelde?
17 Februari 2021

Melk

Afromen blijft gelijk, wat doen fosfaatrechten?

Het was over het algemeen weer een rustige week voor de handel in fosfaatrechten. Niet iedere handelaar heeft rechten verhandeld vanwege gebrek aan vraag of aanbod. Gaat het onveranderde afromingspercentage nog een rol spelen in het aanbod van fosfaatrechten?
16 Februari 2021

PlanetProof

Staan neuzen ooit dezelfde kant op bij PlanetProof?

Hoe Boerproof is PlanetProof? Dat was de hoofdvraag tijdens het webinar dat Boerenbusiness en Foodlog donderdag 11 februari organiseerden. En die vraag moest nodig gesteld worden. Immers, de kritiek op het keurmerk is niet mals en neemt alleen maar toe.
12 Februari 2021

Melk

Melkveehouders melken minder in januari

Nederlandse melkveehouders hebben over de eerste maand van het nieuwe jaar bijna 1,2 miljoen ton melk geproduceerd. Hoewel het een stijging is ten opzichte van een maand eerder, is het een afname van circa 1,5% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.
11 Februari 2021

Melk

Januari toont stabiele tot licht dalende melkprijzen

De eerste maand van het jaar wordt gekenmerkt door stabiele tot licht dalende melkprijzen, zo toont de melkprijsvergelijker van Boerenbusiness aan. Drie zuivelverwerkers lieten de kale melkprijs ongemoeid en vier zuivelaars kondigden een (lichte) verlaging aan. Wie betaalde in de maand januari de hoogste kale melkprijs?
11 Februari 2021

Melk

India: van zuiveltekort naar melkoverschot

De Indiase zuivelsector neemt al jaren flinke stappen. Toen in 1970 werd gestart met Operation Flood, wat misschien wel een van de meest ambitieuze zuivelprogramma's ooit is geweest, veranderde het land in een van de grootste melkproducenten ter wereld. Daarmee is India uitgegroeid van een land met een zuiveltekort tot een land met een melkoverschot. Hoe wil het nu de stap naar export zetten?
9 Februari 2021

Voer

Hoge voerprijzen zijn uitdaging voor veehouders

Veevoer wordt wereldwijd steeds duurder door het kleine aanbod van voergrondstoffen en de bijbehorende hoge grondstofkoersen. Voor veel veehouders is het een uitdaging om de productiekosten in het groen te houden. Leidt dit ertoe dat het eindproduct uiteindelijk duurder wordt?
8 Februari 2021

Melk

Melkveestapel VS groeit in coronajaar stevig door

De melkveestapel van de Verenigde Staten is de afgelopen zes maanden stevig doorgegroeid. Een vergelijkbaar groeitempo heeft de Amerikaanse melkveehouderij zelfs sinds zeker 1998 niet meer gezien. Ook de melkproductie is over het afgelopen 'coronajaar', tegen alle verwachtingen in, toegenomen. Hoe zit dat?
7 Februari 2021

Melk

Russische zuivelsector zet megastappen

De melkveehouderij in Rusland zet megastappen op de weg naar zelfvoorzienendheid. Zo is de bruto melkopbrengst op de melkveebedrijven naar het hoogste niveau in de afgelopen 10 jaar gestegen en bereikte ook de gemiddelde melkgift per koe een record.
4 Februari 2021

Melk

Australiërs zien plus in melkaanvoer over 2020

Melkveehouders in Australië hebben in december iets minder melk geproduceerd dan het jaar daarvoor, maar de totale productie komt afgelopen kalenderjaar wel hoger uit dan over 2019. Vooral in South Australia en Tasmania is de melkaanvoer vorig jaar hoger uitgekomen, terwijl in Queensland een daling zichtbaar is.
2 Februari 2021

Melk

A-ware schroeft melkprijs flink op

A-ware heeft de uitbetalingsprijs voor de maand februari flink opgeschroefd. De verwerker komt hiermee terug op de prijsverlaging over januari, maar het verschil wordt nog niet volledig uitgewist.
2 Februari 2021

Melk

Melkprijs Bel Leerdammer vijfde maand onveranderd

Bel Leerdammer heeft de uitbetalingsprijs over februari onveranderd gehouden. De melkprijs blijft hiermee voor de 4e maand op rij stabiel.