DOC Kaas

Inside melk

DOC Kaas houdt meer over bij iets lagere omzet

5 November 2021 - Klaas van der Horst

Coöperatie DOC Kaas heeft de omzet over 2020 licht zien dalen, maar behaalde daarbij wel een iets beter resultaat dan in 2019. De melkaanvoer liep ook iets terug, door onder meer de fosfaatregelgeving.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De omzet over 2020 kwam uit op een kleine €202 miljoen, tegenover bijna €211 miljoen over 2019. In dat jaar werd een klein negatief saldo geboekt, over 2020 is een klein positief saldo van €41.000 bijgeschreven. Dit geld is bijgestort in de algemene reserve.

De melkprijs was vrijwel gelijk aan die over 2019, maar de coöperatie verstrekt geen data meer over het verloop van de melkaanvoer of de melkprijs. In 2019 werd nog zo'n 614 miljoen kilo melk aangevoerd door 665 leden. Van nieuwe leden wordt geen melding gemaakt.

Vorig jaar zijn enkele leden gestopt, dat is dit jaar anders. Met name vanuit FrieslandCampina hebben zich tientallen melkveehouders gemeld om lid te worden van DOC. Inmiddels hebben vijftig nieuwe leden getekend voor DOC en lopen nog gesprekken met meerdere melkveehouders in Nederland en Duitsland. De van FrieslandCampina afkomstige veehouders zijn het vooral oneens met de koers van die coöperatie en met de komst van ledencertificaten. 

Al was de melkprijs vorig jaar vrij stabiel en dit jaar hoger, in het jaarverslag (dat de situatie van juni jongstleden schetst) wordt diverse malen geklaagd over de moeilijke financiële situatie in de melkveehouderij en de geslonken marge op de bedrijven.

Uitkering van overschot op ledenrekening
DOC Kaas deed over 2020 dan geen nabetaling, in februari vorig jaar is wel eenmalig het overschot op de ledenrekening uitgekeerd, op basis van het in 2019 geleverde volume. Het bestuur besloot hiertoe, omdat de ledenrekening (een tienjarig, roulerend fonds) voor een toenemend deel van de leden was volgestort. Dit kwam enerzijds doordat de inleg de afgelopen jaren was verlaagd van €0,68 naar €0,58 per 100 kilo, en anderzijds door de afgenomen hoeveelheid ledenmelk, onder
meer als gevolg van de fosfaatmaatregelen.

Toename aantal weiders
De coöperatieve inhouding is per begin 2020 verhoogd van €1,95 naar €2,00 per 100 kilo. Dat was nodig om de kwantumtoeslag, de
duurzaamheidstoeslag en de weidetoeslag uit te kunnen
betalen. In 2019 was het gemiddelde van deze toeslagen samen
hoger dan de som van de inhoudingen. Dit kwam met name door een toename van het aantal weiders.

Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden