VanDrie Group

Nieuws Vlees

Verbazing over regeling voor gezondere kalverketen

1 April 2022 - Klaas van der Horst

Landbouwminister Henk Staghouwer opent binnenkort een subsidieregeling voor proefprojecten die leiden tot een gezondere kalverketen. Doel van regeling is dat een aanzet wordt gegeven voor 'systeeminnovatie',  waarbij kalveren wordt grootgebracht met onder andere minder longproblemen, minder antibioticagebruik en een beter welzijn.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De minister meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer. De vleeskalversector reageert verrast op de brief. Temeer omdat er wel een regeling wordt aangekondigd, maar deze er nog niet is, zegt voorzitter Wim Thus van LTO vleeskalverhouderij. Ook vanuit VanDrie en sectororganisaties wordt verrast gereageerd. Normaliter sparren departementen ook wel met het bedrijfsleven over nieuwe projecten of regelingen, maar in dit geval is dat niet gebeurd, melden verschillende partijen uit het bedrijfsleven. "De regeling wordt in dit geval intern ontwikkeld", weet Thus.

Hij weet dus ook niets over een verdienmodel, milieu en dierenwelzijnseffecten. De kalversector wis wel dat het ministerie verder wilde gaan met plannen om de kalversector te veranderen. Vorig jaar zijn vanuit het ministerie daarvoor scenario's ontwikkeld, waarbij kalveren eerst ook veel langer op melkveebedrijven moeten blijven. Daar was en is vanuit de melkveehouderij nog weinig enthousiasme voor. 

Staghouwer zegt systeeminnovatie en vernieuwing te willen stimuleren. Hij wil onderzoeken in welke mate een systeemverandering kan bijdragen aan 'een integrale oplossing' van diergezondheids- en welzijnsproblemen. "Als dergelijke aanpassingen effectief, haalbaar, betaalbaar en schaalbaar zijn, kunnen deze in de toekomst mogelijk een aanvulling vormen op eerder besproken en nieuwe managementmaatregelen", zo wordt gesteld in de brief van de minister. Heel veel concreter wordt de bewindsman nog niet, ook niet over wanneer de regeling wordt gepresenteerd.

Staghouwer stelt dat voor de regeling €10 miljoen beschikbaar is uit het plattelandsontwikkelingsprogramma. Dit roept bij de kalverhouderij de vraag op wat er met de andere gelden gebeurt die de kalverhouderij zijn beloofd om zich te kunnen moderniseren. Er was voor de afgelopen jaren telkens 6 maal €10 miljoen beloofd. Daarvan is volgens Thus nog €30 miljoen niet beschikbaar gesteld.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox