Royal A-ware

Interview Jan Anker (CEO A-ware)

'Royal A-ware blijft voluit voor melk gaan'

10 April 2023 - Klaas van der Horst

De zuivelmarkt lijkt met het jaar onvoorspelbaarder te worden. Prijzen gaan met grote bewegingen op en neer en de risico's worden navenant groter. Ook is zuivel niet bij iedereen even populair, tenminste niet bij een meer activistisch deel van de samenleving. Toch houdt Royal A-ware vertrouwen in zuivel, verzekert CEO Jan Anker. Hij houdt goed in de gaten wat er gebeurt in de markt voor zuivelalternatieven, maar de investeringen doet hij in de zuivelsector. 'Wij geloven in melk', zegt Anker kortaf.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Er wordt ondertussen ook veel gekeken naar de alternatieven, ook bij collega-bedrijven.
"We zien een opkomende belangstelling voor alternatieven, maar in melk zitten zo enorm veel voedingsstoffen, die in andere producten niet zitten, dat melk niet zomaar te vervangen is. In Nederland mag men daar soms iets anders tegenaan kijken, maar de zuivelsector is een toekomstbestendige sector die van groot belang is voor de voeding van mensen."

Sinds de overname van specialist in geraspte kaas Noordhoek in mei vorig jaar was het even relatief rustig rond Royal A-ware, in ieder geval naar buiten toe. Nu is bekendgemaakt dat jullie een overeenkomst hebben afgesloten met Danone voor de overname van een Spaanse zuivelfabriek. Daarmee hebben jullie ook een productiefaciliteit in dit Zuid-Europese land. Is dat het voor dit jaar?
Anker glimlacht: "In Nederland zijn we bezig met de centralisering van de smelt- en rookkaasactiviteiten. Daarvoor wordt de productievestiging in Lopik verbouwd en gemoderniseerd en gaan de vestigingen in Zaandam en Harderwijk sluiten. Ook in België, onze tweede thuismarkt, zijn we bezig met een investeringsprogramma. Met de details daarvan zijn we nog bezig. Dus daar kan ik nog niet alles over zeggen."

In de tweede helft van het jaar start de kaasmakerij in Estland op, begin 2024 die in Ierland


"In de tweede helft van het jaar gaat de kaasmakerij in Estland opstarten, dat doen we samen met onze Estse partner E-Piim en Interfood. Begin 2024 zal de kaasmakerij in Ierland in gebruik worden genomen, die we samen met Tirlán bouwen."
 

Nederland en België zijn thuismarkten, maar inmiddels zijn of worden jullie ook in veel andere Europese landen actief met productie. Ierland, Italië, Estland en nu Spanje. Wat zit daar achter?
"We willen onze klanten wereldwijd zo goed mogelijk kunnen bedienen met een zo breed mogelijk assortiment vanuit eigen productielocaties. Wij verkopen onze producten bij klanten in zowel retail, foodservice en B2B."

Toch lijkt het er op dat jullie in wezen nog steeds vooral een kaasbedrijf zijn..
"Wij komen vanuit de kaas, maar wij zien ons als een zuivelbedrijf met een breed assortiment aan zuivelproducten en tapas."

Met activiteiten in zoveel verschillende landen en dus ook culturen, lijkt het niet eenvoudig om overal op dezelfde manier te opereren en bijvoorbeeld ook dezelfde duurzaamheidsstrategie te hanteren.
"We hanteren één duurzaamheidsstrategie voor het hele bedrijf. Lokale programma's met boeren kunnen verschillen, maar de gedachte zal altijd zijn dat alle schakels in de keten voordeel moeten hebben bij zo'n programma. Wij organiseren de ketens ook zodanig dat we een gezond familiebedrijf kunnen zijn èn de milieu-impact kunnen verminderen. We zijn de eerste zuivelonderneming in de Benelux met een FLAG-doelstelling (Forest, Land and Agriculture) onder het SBTi (Science Based Target initiative). Met dit commitment tonen we op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met het reduceren van de emissies van broeikasgassen in onze ketens."

We zijn in een vergevorderd stadium met de opzet van een koolstofpool


"In dat kader zijn we in een vergevorderd stadium met het opzetten van een eigen koolstofpool, waarvoor we wetenschappelijk onderzoek hebben laten doen naar de koolstofbinding tot 60 centimeter diep in de bodem. Ook gaan we Garanties van Oorsprong (GvO's) kopen van boeren en stimuleren we het gebruik van groene energie zoals windmolens. Ons doel is daarbij om zoveel mogelijk waarde in de keten te houden, terwijl de melkveehouders marktconforme prijzen ontvangen."

Dat jullie in veel landen in de zuivel investeren is misschien te begrijpen, maar in Nederland lijkt het maatschappelijke en ondernemingsklimaat steeds lastiger te worden. Doet dat niets met jullie?
"Natuurlijk zien we dat de polarisatie toeneemt en dat de wereld om ons heen verandert. Wij staan zij-aan-zij met de boeren en wij geloven in een toekomstbestendige melkveesector. Om die reden doen we ook wat ik zojuist heb genoemd. We investeren en zoeken ook nog steeds nieuwe melkveehouders die aan ons willen gaan leveren."

Onlangs was er het nieuws dat Albert Heijn, waar jullie nauw mee samenwerken, het Beter voor Natuur & Boer-programma wil verbreden en openstellen voor concurrenten. Dat is mooi en biedt meer boeren de kans om mee te profiteren, maar is er ook niet het gevaar dat de huidige deelnemers hun meerwaarde zien afkalven?
"Nee, dat denk ik niet. Daar zijn ook goede afspraken over gemaakt. De verschillende melkstromen die we nu hebben, vijf in totaal, blijven we overigens ook doorontwikkelen. Dat is een trend die doorgaat. Er blijft vraag naar duurzaam geproduceerde melk."

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox