Pop-up redactie doet verslag

Nieuwe Duitse mestwet bemoeilijkt afzet

3 Juni 2017

'Eigen mest eerst.' Dat is het uitgangspunt van het nieuwe Duitse mestbeleid. Dit beleid is geldig vanaf vrijdag 2 juni. De nieuwe mestwet is een stuk strenger dan voorheen. Het doel is om de eigen mest zoveel mogelijk over het land te verdelen en importmest te weren. 

De pop-up redactie van Boerenbusiness was bij een presentatie van de "landwirtschaftskammer" in Saksen-Anhalt, die een toelichting gaf op de nieuwe zogeheten "düngeverordnung". Hoewel er nog veel onduidelijk is over de uitrol van de regels is één ding zeker: export van Nederlandse mest naar Duitsland zal moeilijker worden. Hoeveel moeilijker hangt af van de invulling van de deelstaten aan de nieuwe nationale mestregels. 

Buitenlandse mest niet meer nodig

Boosdoener in milieudossier
Volgens de landwirtschaftskammer in Saksen-Anhalt ziet de Duitse overheid organische mest als een boosdoener in de milieudossiers. De problemen omtrent dierlijke mest spelen wat minder in Saksen-Anhalt, maar met name in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en in mindere mate in Sleeswijk-Holstijn. In deze deelstaten is sprake van een duidelijk mestoverschot. De nieuwe wetgeving moet er voor zorgen dat het mestoverschot in deze deelstaat wordt afgezet in andere gebieden van Duitsland. Het aanwenden van buitenlandse mest moet in de toekomst niet meer nodig zijn. 

Streng stikstofbeleid
Een aanpassing op de wetgeving is dat de hoeveelheid stikstof voor graangewassen is vastgesteld op 230 kilo per hectare. Dit betekent geen netto plaatsingsruimte van 230 kilo. Ieder voorjaar worden de gehaltes in de bodem gemeten. Op basis van deze uitkomst mag het verschil worden aangevuld. Voor andere gewassen gelden andere waardes, maar wel dezelfde theorie. Er zijn in Duitsland akkerbouwgronden die boven de 230 kilo stikstof uitkomen. Dit betekent dat er geen stikstof mag worden aangevoerd. Ook de fosfaatnormen worden flink aangescherpt. In sommige gebieden kan dit beteken dat er een fosfaatverbod komt. 

Mest uitreiden op akkerbouwland niet meer in de herfst 

Korter uitrijseizoen
Een ander voorbeeld is dat het het uitrijdseizoen flink wordt aangescherpt. Voor akkerbouwland wordt dit verkort tot begin augustus. Voorheen was dit november. Op grasland mag de mest nog wel worden uitgereden tot begin november. De start van het mestseizoen blijft januari. Wanneer sprake is van een koude en natte winter kan dit worden uitgesteld tot maart. 

Ook de maximale periode van mestopslag wordt gehalveerd, van 6 maanden naar 3 maanden. In de nieuwe wetgeving mag straks alleen nog op officieel erkende plekken mest worden opgeslagen. 

Flinke boetes
Overtreders van de wet kunnen rekenen op flinke boetes die oplopen tot 150.000 euro. De overheid heeft toegezegd streng te gaan handhaven. Elke gemeente in Duitsland mag een eigen invulling geven aan de overheidsrichtlijnen. Hierdoor ontstaan waarschijnlijk complexe situaties, aangezien akkerbouwbedrijven vaak in meerdere gemeentes actief zijn. De verwachting is dat Duitse boeren daardoor terughoudend worden met het gebruik van dierlijke mest. 

Grote frustratie bij mestexporteurs 

Boeren boos en onzeker 
Volgens een woordvoerder van een Duitse belangenbehartiger reageren de boeren gefrustreerd en afwijzend op het nieuwe mestbeleid. Al wordt de impact van de aanpassingen in veel gevallen nog niet goed begrepen. Zo moet bijvoorbeeld nog doordringen dat bemesten in de herfst straks niet meer gaat. 

Gevolgen voor mestexport
Wat de nieuwe wetgeving betekent voor de export van Nederlandse mest is nog onzeker. Volgens de Landwirtschaftskammer wekt het nieuwe beleid sterk de indruk dat de overheid de toestroom van buitenlandse mest een halt toe wil roepen. De Duitse mestmarkt gaat hierdoor een periode van onzekerheid in.

De nieuwe regelgeving is een flinke domper voor Nederlandse mestexporteurs die juist naar Oost-Duitsland zijn afgereisd om een nieuwe afzetmarkt voor Nederlandse mest aan te boren. 

Pop-up redactie
De ‘pop-up redactie’ van Boerenbusiness doet deze week verslag vanuit de deelstaat Saksen-Anhalt (Oost-Duitsland). Daar onderzoekt zij de exportmogelijkheden van Nederlandse mest naar die landbouwregio. De ‘pop-up redactie’ bezoekt onder meer Duitse akkerbouwers en volgt Nederlandse mestverwerkers en –exporteurs.

Alle artikelen over deze handelsmissie zijn hier te vinden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox